Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สถานี ก.ค.ศ. ตัวอย่างการยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ในช่วงเปลี่ยนผ่านสถานี ก.ค.ศ.
ตัวอย่างการยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่านตามที่ ก.ค.ศ. ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน แนวใหม่ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยในช่วงเปลี่ยนผ่านได้กำหนดให้ผู้มีคุณสมบัติที่จะขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 สามารถยื่นคำขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์เดิมได้อีก 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นั้น ปรากฏว่ายังมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ และได้สอบถามเข้ามายังสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นจำนวนมาก

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ในสัปดาห์นี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงนำเรื่องนี้มาบอกกล่าวให้เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ผู้ดำรงตำแหน่งครูที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะที่จะขอรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ครบ อยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์ฯ ว 21/2560 ใช้บังคับ หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หลักเกณฑ์ฯ ว 21/2560 ใช้บังคับ (5 กรกฎาคม 2560) ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

1. นางสาว กได้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีคุณสมบัติครบ (การดำรงวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี) และสามารถยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560 แต่ยังมิได้ยื่นคำขอไว้ หาก นางสาว ก ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ให้ยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ใช้บังคับ กล่าวคือ ต้องยื่นคำขอ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

2. นาย ขดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ซึ่งมีคุณสมบัติครบ (การดำรงวิทยฐานะครูชำนาญการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี) และสามารถยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 หาก นาย ข ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ให้ยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 (วันที่มีคุณสมบัติครบ) กล่าวคือต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 8 กันยายน 2561

หวังว่าทั้ง 2 กรณี ที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ จะช่วยให้เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ในช่วงเปลี่ยนผ่าน และหากมีกรณีใดที่น่าสนใจจะนำมาบอกกล่าวให้ได้ทราบกันต่อไป

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการ ก.ค.ศ.


เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.” หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
ที่มา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 28 สิงหาคม 2560


โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 60   อ่าน 1378 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เลื่อนเปิดเทอม ร.ร.สพฐ 10 มิ.ย. รองรับมหา’ลัย-ผู้ปกครองยันไม่กระทบนักเรียน จี้ม.ทั่วปท.ขยับ&rs
13 ธ.ค. 55 | อ่าน 896 ครั้ง
ใหญ่คับฟ้าจริงๆ
21 ส.ค. 58 | อ่าน 1049 ครั้ง
ไฟเขียว "ก.ค.ศ." เป็นนิติบุคคล
08 ธ.ค. 57 | อ่าน 527 ครั้ง
แจงเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาล้าสมัย
28 พ.ย. 61 | อ่าน 640 ครั้ง
ข้าราชการ 2.72 ล้านคน เฮ ครม.สั่งรื้อระบบเงินเดือนทั้งหมด
23 ม.ค. 56 | อ่าน 1480 ครั้ง
เตรียมพร้อมสร้างอัจฉริยะให้เด็กไทย
17 มิ.ย. 54 | อ่าน 116518 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.