Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 จากคุรุสภารายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 จากคุรุสภา

คณะกรรมกากรคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติให้รับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้สถาบันการผลิดสามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 61 แห่ง 62 หลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง และรับนักศึกษาได้ตามที่คุรุสภากำหนด ปีการศึกษาละไม่เกิน 180 คน ยกเว้นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่รับนักศึกษาเฉพาะโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 220 คน การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร ให้เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย สำหรับรายชื่อสถาบันการผลิต จำนวนนักศึกษาที่สามารถรับได้ และคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา 2560

แนวปฏิบัติของสถาบันการผลิตในการรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา 2560

1. สถาบันการผลิตที่คุรุสภารับรองต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาดังนี้
   1) ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
   2) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้

      ก. กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
        (1) เอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตั้งให้เป็นปฏิบัติหน้าที่สอน หรือ
        (2) สำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก หรือ สำเนาสัญญาจ้างระบุตำแหน่งครูผู้สอน และหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว

      ข. กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
        (1) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก
        (2) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2. สถานที่จัดการเรียนการสอนสถาบันการผลิตต้องจัดการเรียนการสอนเฉพาะในที่ตั้งเท่านั้น
3. การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตรให้เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย
4. การรับนักศึกษา รับนักศึกษาได้ปีละ ๑ ครั้ง ตามจำนวนที่คุรุสภาให้การรับรอง
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

ที่มา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วันที่ 16 พฤษภาคม 2560


โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 60   อ่าน 324 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มติ สปท. เห็นชอบรายงานปฏิรูปด้านการศึกษาที่เสนอแผนบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการควบรวม
17 พ.ค. 59 | อ่าน 492 ครั้ง
รร.ชายแดนสุดทนรวมกลุ่มกดดันรัฐชี้งานยากแต่ได้งบฯเท่ารร.ปกติ
17 ม.ค. 55 | อ่าน 79969 ครั้ง
สมศ.เลื่อนประเมิน56ร.ร.เป็นปี55เหตุน้ำท่วม-ไร้ผู้บริหารโรงเรียน
18 ต.ค. 54 | อ่าน 57643 ครั้ง
ผลวิจัยชี้ สทศ.’จิ๋วแต่แจ๋ว’เหตุทำงานยาก
06 ก.ย. 53 | อ่าน 16673 ครั้ง
คบท.ร้องชะลอสอบผู้บริหารโรงเรียน ขณะที่ ก.ค.ศ.โยน สพฐ.ตัดสินใจ
20 ม.ค. 58 | อ่าน 510 ครั้ง
ม.อีสานสาง 4 พัน ป.โทตกค้าง
02 พ.ค. 55 | อ่าน 2325 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.