Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้สมาชิกคุรุสภาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบของมูลนิธิฯ ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ต่อมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์  

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560

1. ผู้ยื่นขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
          1.1 เป็นสมาชิกคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ที่ได้รับสิทธิประโยชน์อยู่ก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 ที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
          1.2 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และทำการสอนหรือบริหารในสถานศึกษามาแล้วมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 30 ปี เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น ต้องเคยเป็นครูหรือผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมกันไม่น้อยกว่า 30 ปี  
          1.3 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูหรือดำรงตำแหน่งอื่นอันเกี่ยวกับการให้การศึกษา จนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ 
          1.4 เป็นผู้มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจารีตของครูซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อ 1.1 - 1.4 เท่านั้น จึงจะได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หรือผู้แทนพระองค์ ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561 ส่วนจะเป็นวันใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 

2. สมาชิกคุรุสภาที่มีความประสงค์จะขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา รวม 5 รายการ ดังนี้   
          2.1 แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (แบบ มอ. 1)
          2.2 รูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ที่ชัดเจน (อัดบนกระดาษอัดรูป) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
          2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
          2.4 สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
          2.5 สำเนาสมุดประวัติการเป็นครู  
 

ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา <<คลิก


โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 60   อ่าน 579 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เปิดม่านการศึกษา
21 มิ.ย. 54 | อ่าน 141091 ครั้ง
หยุดยาว 5 วัน 1-5 พ.ค. ...ทำไมราชการยิ้ม-แรงงานเศร้า?
02 ก.พ. 58 | อ่าน 573 ครั้ง
เลขาธิการ กพฐ.ย้ำชีวิตครูสำคัญสั่งผู้บริหารเฝ้าพื้นที่
06 ส.ค. 57 | อ่าน 636 ครั้ง
ศธ.ร่วม’ไจก้า’ชงหลักสูตรภัยพิบัติส่งจนท.ประจำสพฐ.-ปภ.ติวเข้มครูรับมือสึนามิ
18 พ.ค. 54 | อ่าน 41802 ครั้ง
ตรวจผลสอบ O-NET
16 มี.ค. 56 | อ่าน 3725 ครั้ง
คนการศึกษามีความหวังกับรมต.ใหม่
26 ต.ค. 55 | อ่าน 1096 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.