Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เห็นชอบ 7 ศาสตราจารย์ใหม่ก.พ.อ.อนุมัติกรอบอัตรากำลัง 374 อัตรา ใน3 มหา’ลัยชายแดนใต้ ก่อนเสนอครม. เร็วๆนี้ พร้อมเห็นชอบ 7 ศาสตราจารย์ใหม่
ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อเร็ว ๆนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (ศ.)จำนวน 7 ราย ได้แก่ รศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) รศ.ศรเทพ ธัมวาสร สาขาวิชาสัตวบาล มก. รศ.ประภาทิพย์ เอี่ยมโสภณา สาขาวิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.อัญชริดา สวารชร สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ศราวุธ ริมดุสิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาฯ และรศ.สุพล อนันตา สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้รับทราบการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 374 อัตรา ในมหาวิทยาลัย 3 แห่งคือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แยกเป็นสายวิชาการ จำนวน 271 อัตรา สายสนับสนุน จำนวน 103 อัตรา ซึ่งจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป

ขอบคุณที่มาจากคมชัดลึก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560


โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 60   อ่าน 439 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ครูเสียสิทธิ์บทเฉพาะกาลวิทยฐานะใหม่
22 มิ.ย. 60 | อ่าน 551 ครั้ง
คุรุสภาเตือนตรวจสิทธิ์ ผู้ผ่านการรับรองความรู้ 9 มาตรฐาน
04 มิ.ย. 61 | อ่าน 242 ครั้ง
ครม.ลุยนโยบายแจก "แท็บเล็ต" ประกาศนำร่องปีการศึกษาหน้า
28 ธ.ค. 54 | อ่าน 29204 ครั้ง
อึ้ง!อีกแล้ว คะแนนเฉลี่ยสอบ GAT-PAT เกือบทุกวิชาไม่ถึงครึ่ง GAT/PAT 4 ต่ำสุดศูนย์
12 ม.ค. 59 | อ่าน 453 ครั้ง
ศธ.ติงกำหนดคุณสมบัติผู้บริหารสถานศึกษาขั้นต่ำต้องป.โท สูงเกินไป
11 ก.ย. 56 | อ่าน 427 ครั้ง
ส่งน.ร.แข่งสิ่งประดิษฐ์วิทย์
08 พ.ค. 57 | อ่าน 579 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.