Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ประกาศผลโรงเรียนและบุคลากร ร.ร.ไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เปิดเผยว่า ตามที่มูลนิธิไทยรัฐร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจัดประเมินโรงเรียนและบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเข้ารับรางวัลในงานวันกำพล วัชรพล ในวันที่ ๒๗ ธันวาคมนี้ ที่ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๙ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยมีผลการประเมินดังนี้

ภาคเหนือ

โรงเรียนดีเด่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ผู้บริหารดีเด่น นายทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ นายไพรัช ไกรเกรียงศรี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ นายสมบูรณ์ ติ๊บเตปิน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ครูดีเด่น นายเด่นชัย ป้อมทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๐ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ นายวัชระ ยะสง่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ นางเกษร สวัยษร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ อ.สอง จ.แพร่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนดีเด่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๘ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๑ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

ผู้บริหารดีเด่น นายสุรพล ณ รุณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ นายพิชิต พลเยี่ยม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ -

ครูดีเด่น นางวิภาพร เบียดกลาง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ นางกนกพร สมปัญญา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ นางสาวมาลี พรหมเดเวช โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๑ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

ภาคใต้

โรงเรียนดีเด่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๔ อ.ทับปุด จ.พังงา
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๙ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

ผู้บริหารดีเด่น นายกมล ธรมีฤทธิ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ นายสมปอง ขาวสมบูรณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ นายเสกสรรค์ เส็นเจริญ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๔ อ.เบตง จ.ยะลา
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ -

ครูดีเด่น นางสาวสีวรรณ์ ไชยกุล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๔ อ.เบตง จ.ยะลา
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ นางรัชดาวัลย์ แดงเกตุชัยโรจน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ นางสมฤดี โพธิจันทร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ภาคกลาง-ภาคตะวันออก

โรงเรียนดีเด่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ผู้บริหารดีเด่น นายวิทยา ประชากุล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ นายชาลี กองแก้ว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ นายเจริญศักดิ์ ศรีทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๕ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

ครูดีเด่น นางสาวณหทัย แม้นชล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ นางภภัสสร แพรสายทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ นางสาวดวงนภา วงศ์ใจ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๗ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ นางสาวรัตนาภรณ์ สุขประสม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ


โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 59   อ่าน 365 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.ชี้เลี้ยงลูก’เทิดทูน’ทำเด็กอ้วน
25 พ.ย. 53 | อ่าน 10819 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
16 ส.ค. 62 | อ่าน 354 ครั้ง
ตรวจสอบด่วน! รายชื่อผู้สมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 1/2559 มากกว่าหนึ่งแห่ง
09 มี.ค. 59 | อ่าน 606 ครั้ง
ตรังจัดประชุมพัฒนาข้าราชการครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นรุ่นที่3
16 ธ.ค. 53 | อ่าน 8168 ครั้ง
สรุป! "นโยบายด้านการศึกษา ของพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ" เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2558
31 ส.ค. 58 | อ่าน 858 ครั้ง
แจกสื่อไอซีที’ร.ร.อิสลาม-ปอเนาะ’
30 พ.ย. 53 | อ่าน 12764 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.