Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คณิตวิทย์เด็กไทยดีขึ้น สสวท.ตื่นเต้นผลวิจัย "TMSS2015"สสวท.เผยผลวิจัย TIMSS 2015 คะแนนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยดีขึ้น อยู่ในระดับ 27 และ 26 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับ 39 ประเทศ ส่วนสิงคโปร์ เกาหลีใต้ จีน-ไทเป ฮ่องกง และญี่ปุ่น ซิว 5 ประเทศคะแนนสูงสุด

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท.ได้เข้าร่วมวิจัยกับสมาคม IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.2 ตามโครงการ TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) โดยเริ่มมีขึ้นในปี ค.ศ.1995 และประเมินต่อเนื่องกันทุก 4 ปี

TIMSS 2015 มีประเทศที่เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 39 ประเทศ และรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบ 7 รัฐ ในประเทศไทยได้เก็บข้อมูลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้น ม.2 จำนวน 6,482 คน ใน 204 โรงเรียนของทุกสังกัด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นข้อสอบทั้งแบบเลือกตอบและเขียนตอบ โดยครอบคลุมทั้งด้านเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร รวมทั้งพฤติกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทั้งด้านความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ และการใช้เหตุผล นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหารโรงเรียน แบบสอบถามครู และแบบสอบถามนักเรียน

แนวโน้มผลการประเมิน TIMSS 2015 ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เมื่อเทียบกับ TIMSS 2011 โดยนักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์ 456 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 431 คะแนน ทั้งนี้ ค่ากลางของการประเมินอยู่ที่ 500 คะแนน โดยประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมในปี ค.ศ.2003

ผลการประเมิน TIMSS 2015 เทียบกับนานาชาติ ในวิชาคณิตศาสตร์ ประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์สูงสุด 5 อันดับแรกคือ สิงคโปร์ (621 คะแนน) เกาหลีใต้ (606 คะแนน) จีน-ไทเป (599 คะแนน) ฮ่องกง (594 คะแนน) และญี่ปุ่น (586 คะแนน) ตามลำดับ ส่วนประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ 431 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 27 ของประเทศที่เข้าร่วมการประเมินจากทั้งหมด 39 ประเทศ

ผลการประเมินวิชาวิทยาศาสตร์ ประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์สูงสุด 5 อันดับแรกคือ สิงคโปร์ (597 คะแนน) ญี่ปุ่น (571 คะแนน) จีน-ไทเป (569 คะแนน) เกาหลีใต้ (556 คะแนน) และสโลวีเนีย (551 คะแนน) ตามลำดับ ส่วนประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากับ 456 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 26 ของประเทศที่เข้าร่วมการประเมินจากทั้งหมด 39 ประเทศ.


ขอบคุณที่มาจากไทยโพสต์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559


โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 59   อ่าน 742 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สอศ.เยียวยาผู้ประกอบวิชาชีพครู
16 มี.ค. 55 | อ่าน 11240 ครั้ง
ดึง"ซิโก้"ลงจอตู้สอนช่วงเพิ่มเวลารู้
01 ธ.ค. 58 | อ่าน 639 ครั้ง
ครูเฮได้เวลาคืนสู่ห้องเรียน 19 วัน (เพิ่มขึ้น 25%) ภายใน 1 ปี เชื่อปี 59 คืนได้เวลาถึง 50%
14 ม.ค. 59 | อ่าน 520 ครั้ง
กศน.ของบ2.8พันล้านบาท ผุดศูนย์ฝึกอาชีพหลังน้ำลด
17 พ.ย. 54 | อ่าน 47869 ครั้ง
พลิ้วประกาศศธ.เด็กร้องสายด่วน! จี้ร.ร.เลิกไถเกรียน
06 มิ.ย. 56 | อ่าน 926 ครั้ง
มรว.รับประชาคมอาเซียนตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
29 ก.ย. 54 | อ่าน 139558 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.