Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เด็กไทยกระหึ่มเวทีโอลิมปิก คว้า16ทองพ่วงคะแนนสูงสุดเด็กไทยสุดเจ๋ง! คว้า 16 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง พร้อมรางวัลคะแนนรวมสูงสุดคณิตศาสตร์ จากเวทีคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา (IMSO 2016)

เมื่อเวลา 16.35 น. วันที่ 13 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่ง 33 นักเรียนไทยไปการแข่งขันแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา (IMSO 2016) ระหว่างวันที่ 8-13 พ.ย. 59 ณ เมืองตาเงอรัง จังหวัดบันเติน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้า 16 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง พร้อมรางวัลคะแนนรวมสูงสุดคณิตศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 34 รางวัล โดยมีตัวแทนนักเรียนจาก 22 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 434 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ เมื่อช่วงเย็นวันนี้ที่ผ่านมา

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการที่ สพฐ. ได้คัดเลือกและส่งผู้แทนนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 33 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา (IMSO 2016) ) ณ เมืองตาเงอรัง จ.บันเติน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลปรากฏว่านักเรียนทั้ง 33 คน สามารถคว้ารางวัลได้ครบทุกคนคือ 16 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง พร้อมรางวัลคะแนนรวมสูงสุดคณิตศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 34 รางวัล

โดยรางวัลคณิตศาสตร์โอลิมปิกนักเรียนไทยสามารถคว้ามาได้ 5 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายธิติ เถลิงบุญสิริ โรงเรียนโชคชัย เด็กชายภีศเดช ฉัตรบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (พร้อมคว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุด) เด็กชายภูตะวัน พลานุภาพ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เด็กชายภีศเดช ฉัตรบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เด็กชายวสวัตติ์ ระวังวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ส่วนเหรียญเงิน 7 รางวัล ได้แก่ เด็กชายกรวิชญ์ เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เด็กชายนรกิตติ์ สุทธินรเศรษฐ์ โรงเรียนจิตรลดา เด็กชายปัณณวิชญ์ ตั้งกิจศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เด็กชายพนธกร คูสกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง เด็กหญิงศศิภา สนั่นเสียง โรงเรียนราชวินิต เด็กชายศิระ ดวงเนตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) และเด็กชายอชิตพล สิริศรีศักดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

สำหรับรางวัลวิทยาศาสตร์โอลิมปิก สามารถคว้ามาได้ 11 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายกัญจน์ จันทร์แสงสุกโรงเรียนราชวินิต เด็กชายกัญจน์ จันทร์แสงสุกโรงเรียนราชวินิต เด็กชายกิตติธัช รัตนวรรณชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชายจิรวัฒน์ ตู้จินดา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เด็กหญิงชนิศา พร้อมพัฒนภักดี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เด็กชายชัชพิมุข ลือขจร โรงเรียนสุขานารี เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เด็กชายนภวัต ตันติศิริวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เด็กชายนรวิชญ์ นวสิริพงศโรงเรียนสาธิตลอออุทิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เด็กชายนรวิชญ์ นวสิริพงศ โรงเรียนสาธิตลอออุทิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เด็กชายภูดิศ เจษฎาธรรมสถิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

นอกจากนี้ยังคว้ามาได้อีก 9 เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิงกรชนก จันวะโร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เด็กหญิงกรชนก จันวะโร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เด็กชายกฤติน สุขุมรัตนาพร โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เด็กหญิงจริญญา เพ็งสว่าง โรงเรียนอนุบาลระยอง เด็กชายจักรภัทร การุณงามพรรณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี เด็กชายเจ้าพระยา บรรจงการ โรงเรียนสฤษดิเดช เด็กหญิงชนมน ศิวาวุธ โรงเรียนรัตนศึกษา เด็กชายฐานุสิทธิ์ สุพรรณพงศ์โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ เด็กชายถิรณัฏฐ์ กาญจนธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี และรางวัล 1 เหรียญทองแดง คือ เด็กชายชาญ สงเดช โรงเรียนพญาไท โดยมีตัวแทนนักเรียนจาก 22 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน คืออบรูไน จีน บัลแกเรีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน คาซัคสถาน เกาหลี ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เซาท์แอฟริกา ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกิสถาน ไทย และเวียดนาม รวมจำนวน 373 คน แบ่งเป็นคณิตศาสตร์ 193 คน และวิทยาศาสตร์ 180 คน

"สพฐ. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา (IMSO 2016) และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากนักเรียนจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถ ได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยก้าวสู่สากลต่อไป" เลขาธิการ กพฐ. กล่าว


ขอบคุณที่มาจากเดลินิวส์ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559


โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 59   อ่าน 501 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
"เสมา 1" พร้อมดูแลผลประโยชน์ครู
22 ก.ค. 62 | อ่าน 361 ครั้ง
สคศท.ชง2แผนร่นเวลาสอบรับตั๋วครู
19 พ.ค. 54 | อ่าน 81437 ครั้ง
ตั้งกองทุนสำรองจ่าย เงินสงเคราะห์ศพครู ช่วยขรก.รายได้น้อย
08 พ.ย. 59 | อ่าน 624 ครั้ง
ส่อทุจริตครูผู้ช่วยโผล่อีกราย มีชื่อ 2 ที่ ’นครปฐม-ขอนแก่น’
27 ก.พ. 56 | อ่าน 937 ครั้ง
ยอดสมัครครูผู้ช่วยกว่า 8 หมื่น
08 พ.ค. 56 | อ่าน 718 ครั้ง
ยื่นคสช. บรรจุครูผู้ช่วยเป็น ขรก.เพิ่มจาก 25% ก.ค.ศ.ยันทำตามเกณฑ์
05 ส.ค. 57 | อ่าน 567 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.