Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สถานี ก.ค.ศ. ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการเงินและบัญชีสถานี ก.ค.ศ.
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการเงินและบัญชี

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน สัปดาห์ที่ผ่านมาได้อ่านรายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดในเรื่องการเงินและบัญชีเป็นจำนวนมาก วันนี้จึงจะนำเรื่องการกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ซึ่งได้มีการพิจารณาและลงโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาบอกกล่าวให้ได้ทราบดังนี้

ผู้อำนวยการสถานศึกษาแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีพฤติการณ์ เบิกถอนเงินโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน และเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรตามโครงการเรียนฟรีไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนจาก อบต. เป็นจำนวน 72,000 บาท ภายหลังผู้อำนวยการได้ถอนเงินออกจากบัญชีอย่างต่อเนื่องเป็นเงินจำนวน 103,097 บาท ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จากเดิมโรงเรียนเคยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนครบ 5 วันทำการ แต่ภายหลังที่ผู้อำนวยการได้ทำการเบิกถอนเงินออกจากบัญชีไป ปรากฏว่าโรงเรียนได้จัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานเพียงสัปดาห์ละ2-3 วันเท่านั้น โดยไม่มีพยานหลักฐานว่าผู้อำนวยการนำเงินที่เบิกถอนออกมาลงรายการในระบบบัญชีการเงิน และไม่มีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเงินให้ตรวจสอบ รวมทั้งการเบิกถอนเงินออกจากบัญชีเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ภายหลังที่ตนได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอื่นแล้ว นอกจากนั้นยังมีกรณีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนที่ได้รับจากจัดสรรตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี เพิ่มเติมเป็นเงิน 115,448 บาท ผู้อำนวยการสถานศึกษารายดังกล่าวยังได้เบิกถอนเงินออกมาอย่างต่อเนื่อง เป็นจำนวน 115,076 บาท โดยไม่นำมาลงระบบบัญชีการเงินของโรงเรียนเช่นกัน แต่มีหลักฐานว่าได้นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการเกี่ยวกับโครงการเรียนฟรี 15 ปี ในการจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 56,158 บาท แต่ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วปรากฏว่าผู้อำนวยการสถานศึกษารายดังกล่าว กระทำความผิดจริง จึงได้เสนอเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาลงโทษทางวินัยแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษารายนี้ ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาแล้ว มีมติให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจากกระทำผิดวินัยตามมาตรา 84 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กรณีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และให้รายงานต่อ ก.ค.ศ. เพื่อทราบ ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ (ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ.) พิจารณาแล้วมีมติรับทราบคำสั่งไล่ออกจากราชการ

การที่นำกรณีนี้มาเป็นตัวอย่างก็เพื่อจะกระตุ้นเตือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน ได้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะได้ไม่ต้องพลาดพลั้งกระทำผิดวินัยในเรื่องดังกล่าว เพราะบทลงโทษจากการกระทำผิดเช่นนี้ร้ายแรง และจะทำให้ต้องเสียอนาคตไปด้วย

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการ ก.ค.ศ.เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2559

ขอบคุณที่มาจากเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. วันที่ 3 ตุลาคม 2559


โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 59   อ่าน 639 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
"การศึกษา" จะปฏิรูปอะไร?
12 ก.ย. 57 | อ่าน 518 ครั้ง
รมช.ศธ. ชงตัดเงินเดือนครูหลังปล่อยนักศึกษารับน้องโหด
02 ก.พ. 55 | อ่าน 71851 ครั้ง
กยศ. เปิดโครงการชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ-ส่วนลดหนี้ เริ่ม 13 ธ.ค.นี้
08 ธ.ค. 57 | อ่าน 383 ครั้ง
คำสั่ง สพฐ. เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพร.
02 ธ.ค. 58 | อ่าน 884 ครั้ง
งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว. :TRF IP EXPO 2013
30 ส.ค. 56 | อ่าน 627 ครั้ง
เลขาฯ กพฐ. สั่งสอบวินัยร้ายแรง-พักใบประกอบวิชาชีพ 'สาโรจน์'
15 มิ.ย. 59 | อ่าน 451 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.