Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กำหนดการเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศสถานี ก.ค.ศ.
กำหนดการเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ทำหน้าที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธาน กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 8 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 คน และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจำนวน 12 คน ซึ่งหนึ่งในกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะเป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารวมอยู่ด้วย โดยในปัจจุบันผู้ได้รับเลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนในส่วนนี้คือ นายชาญ คำภิระแปง ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ

ในวันที่ 30 กันยายน 2559 นี้ และตามมาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนดว่า “ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่างลง ให้ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา 7 วรรคสอง ...”
ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ซึ่งมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้ให้ความเห็นชอบปฏิทินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ซึ่งมีกำหนดการโดยสรุป ดังนี้

ระหว่างวันที่ 7 - 14 ตุลาคม 2559สำนักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศเลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2559รับสมัครผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งฯ โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2559สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจสอบใบสมัครผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งฯ

วันที่ 26 ตุลาคม 2559สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้ง / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับเลือกตั้ง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559ตั้งแต่เวลา 09.00 น – 15.00 น. ดำเนินการเลือกตั้ง โดยภายหลังปิดการลงคะแนน คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนับคะแนน ประกาศผลการนับคะแนน รายงานผลมายังสำนักงาน ก.ค.ศ.

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งรายงานผลการนับคะแนนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ.

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559สำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะนำเรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง มาบอกกล่าวต่อไป

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการ ก.ค.ศ.


เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559

ที่มาสำนักงาน ก.ค.ศ.19 ก.ย.2559


โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 59   อ่าน 653 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
รมว.ศธ.เดินหน้าปฏิรูปการศึกษา
27 ม.ค. 57 | อ่าน 653 ครั้ง
’มรภ.สงขลา’ พร้อมเป็นเจ้าภาพงานส่งเสริมวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่13
28 ธ.ค. 54 | อ่าน 31535 ครั้ง
กระทรวงศึกษาธิการแถลงจัดงานวันเด็กปีที่ 65 สุดยิ่งใหญ่
06 ม.ค. 63 | อ่าน 1162 ครั้ง
คลิกอ่าน "ร่างรัฐธรรมนูญ 2558" ก่อนเปิดให้สปช.อภิปราย 20-26 เม.ย. ได้ที่นี่
18 เม.ย. 58 | อ่าน 829 ครั้ง
สพฐ.สร้างอาชีพในรร.จี้ทุกเขตจัดแผนพัฒนา
18 ส.ค. 54 | อ่าน 15308 ครั้ง
"ศธ."ยกเครื่อง"ผอ.โรงเรียน"
06 ก.ค. 59 | อ่าน 827 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.