Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เปิดรับสมัครแล้ว! ทุน พสวท.ปีการศึกษา 2560 รับสมัครนักเรียน ม.3 รับทุนเรียนต่อ ม.ปลายถึงป.เอกประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศูนย์ พสวท. ทั้ง ๑๐ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐๐ คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑.๒ มีผลการเรียนดังนี้

๑.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.๑ และ ม.๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๑.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.๑ และ ม.๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๑.๒.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.๑ และ ม.๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

๑.๓ ในกรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑.๒.๑ ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

๑.๓.๑ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
๑.๓.๒ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
๑.๓.๓ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๑.๓.๔ เป็นนักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท.

๑.๔ มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
๑.๕ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๑.๖ มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
๑.๗ มีความตั้งใจเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)

๒. ระยะเวลาการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๓. ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

๓.๑ ศูนย์โรงเรียน พสวท. ๑๐ แห่ง
๓.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ แห่ง
๓.๓ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๒๓๑๖ หรือhttp://www.dpstcenter.org/

ที่มาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)


โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 59   อ่าน 562 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
อาชีวะ 1 อ.1 ทุน จัดสรรทุน 77 จังหวัด เรียน ตปท.เน้นสนองแรงงานไม่มีสัญญาผูกมัด
23 ธ.ค. 56 | อ่าน 383 ครั้ง
เลขาฯ กพฐ. สั่งสอบวินัยร้ายแรง-พักใบประกอบวิชาชีพ 'สาโรจน์'
15 มิ.ย. 59 | อ่าน 453 ครั้ง
โทรทัศน์ครู เก้ามิติแห่งการเรียนรู้ (9 D)
08 ก.ย. 53 | อ่าน 13440 ครั้ง
ยื่นข้อเสนอเสมา 1 เฟ้น กกอ.ใหม่
20 ธ.ค. 60 | อ่าน 318 ครั้ง
ศธ.-ยืนยัน มีขรก.หญิงรวมหัว 5 คน โกง 88 ล้าน! เงินตกเขียว
10 มี.ค. 61 | อ่าน 423 ครั้ง
กศน.สุโขทัยเจาะแก่นศิลาจารึก สอนวิถีชีวิตรู้รักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิด
01 ก.ค. 54 | อ่าน 59223 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.