Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ปฐมวัยของประเทศปฐมวัยของประเทศ

เลาะเลียบคลองผดุงฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com


รับรู้กันว่าปฐมวัย คือ ห้าปีแรกของชีวิตวัย 3-5 ขวบ ล้วนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งสำหรับการพัฒนาชีวิตของเด็ก สมองจะมีการพัฒนาในเรื่องทางการรับรู้ ภาษา สังคม อารมณ์และกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็ว แต่ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับคุณภาพของ การเลี้ยงดูและระดับการปฏิสัมพันธ์ที่เด็กได้รับและการกระตุ้น ทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ด้วย

ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2555 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ พบเด็กอายุ 3-5 ขวบ ประมาณร้อยละ 84 กำลังเรียน ในระดับก่อนวัยเรียน และพบว่าในกลุ่มเด็กที่แม่ไม่มีการศึกษา มีอัตราเข้าเรียนระดับก่อนวัยเรียน ต่ำกว่าเด็กที่แม่มีการศึกษา

นอกจากนี้มีเด็กอายุ 3-5 ขวบ ในกทม. เพียงร้อยละ 66 เท่านั้นที่เข้าเรียนก่อนวัยเรียน

รายงานผลสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุก 3 ปี ของ กรมอนามัย ตั้งแต่ปี 2542-2557 พบเด็กไทยร้อยละ 30 มีพัฒนาการล่าช้า

ขยับมองไปที่วิจัยของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล พบว่าเด็กปฐมวัยไทย ร้อยละ 30 หรือ 1 ใน 3 มีพัฒนาการล่าช้าทางด้านภาษาถึงร้อยละ 20 และล่าช้าด้านปฏิภาณไหวพริบและการเข้าสังคมอีกร้อยละ 6 ล้วนส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญา ไอคิว ทักษะการอ่าน เขียนและคำนวณ

สภาพปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กวัย 0-5 ขวบ ล่าสุด มีจำนวนทั้งสิ้น 4,557,091 คน ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2556 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำแนกเป็น มีเด็กอายุ 0-1 ขวบ จำนวน 1,481,714 คน และเด็กอายุ 2-5 ขวบ จำนวน 3,075,377 คน พบตัวเลขร้อยละ 13 เปอร์เซ็นต์ ของเด็กที่ไม่ได้เรียนอนุบาลหรือไม่ได้รับการดูแลในศูนย์เด็กเล็ก เป็นเพียงภาพบางส่วนของปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบสถิติในเดือนมิถุนายน 2557 เด็กบางส่วนเข้าสู่ระบบการศึกษาในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 1,488 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,820 แห่ง และร.ร.อนุบาล 32,590 แห่ง แต่ก็มีเด็กปฐมวัยของประเทศนี้ ประมาณร้อยละ 13 ที่ยังไม่มีโอกาสได้รับการเตรียม ความพร้อม ทั้งๆ ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการถึง 6 กระทรวง ที่แย่งกันของบประมาณ
 

 

ที่มาข่าวสดออนไลน์ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559


โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 59   อ่าน 435 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เรียกบัญชี 55-56 บรรจุครูผู้ช่วย
14 พ.ย. 56 | อ่าน 1023 ครั้ง
เพิ่มอุดหนุนรร.เอกชนยังไม่ได้
15 ส.ค. 55 | อ่าน 941 ครั้ง
ร.ร.เอกชนหารือปฏิรูปศึกษา
01 ก.ย. 57 | อ่าน 643 ครั้ง
สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้น 4 มิติการดำรงชีวิตแบบพึ่งตนเอง
01 ก.ย. 57 | อ่าน 403 ครั้ง
โลโก้-คำขวัญ วันเด็ก ปี 2559
29 ธ.ค. 58 | อ่าน 1170 ครั้ง
เผยชื่อ 56 โรงเรียนนิติบุคคลรุ่น 2
19 เม.ย. 56 | อ่าน 698 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.