Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สถานี ก.ค.ศ. : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ต่อ)
      

สถานี ก.ค.ศ. : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ต่อ)

          ยศวดี จาตกานนท์
            ผู้อำนวยการภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

          สัปดาห์ที่แล้ว สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้เสนอแนวปฏิบัติการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันและบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในตำแหน่งครูผู้ช่วยไปแล้ว สัปดาห์นี้จะนำเสนอแนวปฏิบัติการใช้บัญชีบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษารองผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์  ดังนี้
          3.ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา3.1 กรณีมีประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ข. และ ภาคค. ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (เดิม) ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นผู้บริหารจัดการและใช้บัญชีได้ตามปกติ สำหรับประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1-3 ซึ่งปัจจุบันได้ยุบรวมเขตพื้นที่เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเพื่อทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหารจัดการและใช้บัญชีได้ตามปกติ
          3.2 กรณีที่มีตำแหน่งว่าง การใช้บัญชีให้ดำเนินการ ดังนี้3.2.1 กรณีมีตำแหน่งว่างของสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดไว้เดิม ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 11 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552
          3.2.2 กรณีมีตำแหน่งว่างในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งไม่มีบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกของเขตพื้นที่การศึกษาเดิมในจังหวัดนั้น (เดิมเคยมีและหมดบัญชีแล้ว) ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเพื่อทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจารณา
          3.2.3 กรณีมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก การนับระยะเวลาการสิ้นสุดบัญชีให้เป็นไปตามกำหนดระยะและเงื่อนไขตามประกาศเดิม
          4.ตำแหน่งศึกษานิเทศก์4.1 กรณีมีประกาศการขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิมให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นผู้บริหารจัดการและใช้บัญชีได้ตามปกติ สำหรับประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1-3 ซึ่งปัจจุบันได้ยุบรวมเขตพื้นที่เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเพื่อทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารจัดการและใช้บัญชีได้ตามปกติ
          4.2 กรณีมีตำแหน่งว่างในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ให้เรียกจากบัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิมก่อน หากไม่มีผู้ขึ้นบัญชีฯ ให้สรรหาใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.2/1879 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550
          4.3 กรณีมีตำแหน่งว่างในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเพื่อทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจารณา
          4.4 การนับระยะเวลาการขึ้นบัญชีและการสิ้นสุดบัญชี ให้นับและเป็นไปตามประกาศเดิม
          รายละเอียดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งต่างๆ สามารถศึกษาได้ทางเว็บไซต์ สำนักงานก.ค.ศ. ที่ www.moe.go.th/webtcs-

          --มติชน ฉบับวันที่ 4 ต.ค. 2553 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 53   อ่าน 12996 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มสด.เยียวยาเลื่อนวิทยฐานะ
03 พ.ค. 56 | อ่าน 506 ครั้ง
’วรวัจน์’ระดมครูอาสา700 คน สร้างแนวป้องน้ำท่วมทำเนียบฯ
03 พ.ย. 54 | อ่าน 48586 ครั้ง
เสนอใช้ม.44ตั้งอกคศ.สพฐ.ช่วยบริหารราชการเบ็ดเสร็จ
21 พ.ย. 59 | อ่าน 207 ครั้ง
แนะยกเครื่องชายแดนใต้ เน้นการศึกษาสอดคล้องวิถีชาวบ้าน
15 ก.พ. 55 | อ่าน 69972 ครั้ง
สพฐ.สนองนโยบายลดฟุ้งเฟ้อ งดอบรมครูในโรงแรม-เน้นปฏิบัติจริง
15 ต.ค. 57 | อ่าน 339 ครั้ง
ชู1มหา’ลัย1จังหวัด ทำสังคมไทยน่าอยู่
16 ธ.ค. 53 | อ่าน 8183 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.