Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สถานี ก.ค.ศ. : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ต่อ)
      

สถานี ก.ค.ศ. : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ต่อ)

          ยศวดี จาตกานนท์
            ผู้อำนวยการภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

          สัปดาห์ที่แล้ว สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้เสนอแนวปฏิบัติการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันและบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในตำแหน่งครูผู้ช่วยไปแล้ว สัปดาห์นี้จะนำเสนอแนวปฏิบัติการใช้บัญชีบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษารองผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์  ดังนี้
          3.ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา3.1 กรณีมีประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ข. และ ภาคค. ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (เดิม) ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นผู้บริหารจัดการและใช้บัญชีได้ตามปกติ สำหรับประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1-3 ซึ่งปัจจุบันได้ยุบรวมเขตพื้นที่เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเพื่อทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหารจัดการและใช้บัญชีได้ตามปกติ
          3.2 กรณีที่มีตำแหน่งว่าง การใช้บัญชีให้ดำเนินการ ดังนี้3.2.1 กรณีมีตำแหน่งว่างของสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดไว้เดิม ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 11 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552
          3.2.2 กรณีมีตำแหน่งว่างในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งไม่มีบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกของเขตพื้นที่การศึกษาเดิมในจังหวัดนั้น (เดิมเคยมีและหมดบัญชีแล้ว) ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเพื่อทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจารณา
          3.2.3 กรณีมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก การนับระยะเวลาการสิ้นสุดบัญชีให้เป็นไปตามกำหนดระยะและเงื่อนไขตามประกาศเดิม
          4.ตำแหน่งศึกษานิเทศก์4.1 กรณีมีประกาศการขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิมให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นผู้บริหารจัดการและใช้บัญชีได้ตามปกติ สำหรับประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1-3 ซึ่งปัจจุบันได้ยุบรวมเขตพื้นที่เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเพื่อทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารจัดการและใช้บัญชีได้ตามปกติ
          4.2 กรณีมีตำแหน่งว่างในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ให้เรียกจากบัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิมก่อน หากไม่มีผู้ขึ้นบัญชีฯ ให้สรรหาใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.2/1879 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550
          4.3 กรณีมีตำแหน่งว่างในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเพื่อทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจารณา
          4.4 การนับระยะเวลาการขึ้นบัญชีและการสิ้นสุดบัญชี ให้นับและเป็นไปตามประกาศเดิม
          รายละเอียดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งต่างๆ สามารถศึกษาได้ทางเว็บไซต์ สำนักงานก.ค.ศ. ที่ www.moe.go.th/webtcs-

          --มติชน ฉบับวันที่ 4 ต.ค. 2553 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 53   อ่าน 12943 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
คุมเข้มสอบบรรจุ’ครูผู้ช่วย’
25 เม.ย. 54 | อ่าน 65889 ครั้ง
ข้อสอบมาตรฐานกลาง ตกซ้ำชั้นของสพฐ. :นโยบายการศึกษาที่น่าคิดของสังคมไทย
01 พ.ย. 56 | อ่าน 482 ครั้ง
จี้คัดบัณฑิตทำงานควรดูความสามารถ
29 ม.ค. 61 | อ่าน 124 ครั้ง
การบันทึกทะเบียนประวัติ ขรก.ครู รายการตำแหน่งวิทยฐานะ อันดับ และอัตราเงินเดือน
19 ส.ค. 58 | อ่าน 392 ครั้ง
ชงสมศ.ใช้ "ค่านิยม" ประเมินโรงเรียน
18 ก.ย. 57 | อ่าน 1270 ครั้ง
สอบเข้า ’ม.1’ คัดในพื้นที่ 50% ’ม.4’ รับจากโรงเรียนเก่า80%
15 ธ.ค. 53 | อ่าน 24291 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.