Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ก.ค.ศ.เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ฯ การย้าย ผอ.และรอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้อำนวยการและรองผู้อำนวย การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ฯ การย้าย ผอ.และรอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ด้วยหลักเกณฑ์การย้ายปัจจุบัน ตาม ว1/2558 มีปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการ เช่น ไม่ยืดหยุ่นและไม่ครอบคลุมบริบทของตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จึงทำให้ไม่สามารถย้ายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สลับกันได้ และไม่สามารถแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข) ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตำแหน่งโครงสร้าง) ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันได้

นอกจากนี้ ในการย้ายผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรจะต้องคำนึงถึงหลักการใช้กำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาถึงโครงสร้าง อัตรากำลัง และปรับขนาดกำลังคนในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาให้เหมาะสมกับภาระงาน ไม่กระจุกตัวอยู่ที่เขตพื้นที่การศึกษาขนาดใหญ่ รวมทั้งเพื่อให้การพิจารณาการย้ายมีความคล่องตัวและยืดหยุ่น สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยไม่กระทบสิทธิของผู้ดำรงตำแหน่งเดิม

ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีสาระสำคัญ สรุปดังนี้

- หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ใช้สำหรับการพิจารณาย้ายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข และตำแหน่งโครงสร้าง) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันด้วย

- กำหนดให้มีกรณีการย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังด้วย โดยการย้ายรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข) ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตำแหน่งโครงสร้าง) ได้ทั้งในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น และเขตพื้นที่การศึกษาเดิม

- การย้ายรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข) ไปดำรงตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา (ตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข) น้อยกว่า 5 ตำแหน่ง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา, และน้อยกว่า 2 ตำแหน่ง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงจะสามารถรับย้ายได้ และเมื่อรับย้ายแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนดังกล่าว

- กำหนดให้มีการพิจารณาย้ายผู้บริหารการศึกษา จากผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาไปดำรงตำแหน่งใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาด้วยกัน หรือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไปดำรงตำแหน่งในสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกันก่อน หากมีเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้พิจารณาย้ายข้ามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไปสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้ โดยขออนุมัติ ก.ค.ศ. เป็นการเฉพาะราย

- เพิ่มองค์ประกอบของการพิจารณาย้าย ได้แก่ อายุ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษาในปัจจุบัน หรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่จำเป็น

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 

ผลการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 (1)


โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 58   อ่าน 588 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ปฏิบัติการหนังสือเล่มเล็กสู่สื่อการสอน
29 ก.ค. 57 | อ่าน 905 ครั้ง
การอบรมมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
23 ก.ค. 58 | อ่าน 666 ครั้ง
เล็งใช้’โอเน็ต’ประเมินวิทยฐานะ รมว.ศธ.สั่ง’สทศ.’จัดสอบทุกชั้น
29 ก.พ. 55 | อ่าน 11662 ครั้ง
ห่วงอนาคตเด็กออกกลางคันสพฐ.เร่งแนะแนวทุนการศึกษาเด็กชายแดนใต้-รู้ลึกโลกมุสลิม
09 ก.ค. 56 | อ่าน 604 ครั้ง
ต้านพิมพ์เขียวการศึกษา มาเลย์
16 ธ.ค. 56 | อ่าน 841 ครั้ง
ส่งทีมอาสาติวภาษานักเรียน
29 มี.ค. 56 | อ่าน 917 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.