Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


แก๊งทวงหนี้ คนในเครื่องแบบมีหนาว!! กฎหมายจ่อเพิ่มโทษหนักเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ..... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

อันที่จริง การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ปัจจุบัน มีอยู่ใน พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพุทธศักราช 2475 

“มาตรา 3 บุคคลใด
(ก) ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือ
(ข) ..........................
(ค) .........................
ท่านว่า บุคคลนั้น มีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

โดยอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดไว้อยู่ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“มาตรา 654 ท่านห้ามมิให้ คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากำหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี”

อย่างไรก็ตาม เรื่องการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานั้น นอกจากผิดกฎหมายพ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรามีโทษทางอาญาแล้ว ในส่วนของดอกเบี้ยนั้นจะเห็นว่า ขัดต่อกฎหมายโดยชัดแจ้งจึงตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “มาตรา 150 การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ"

แต่หากได้ความว่ามีการกู้เงินกันจริง ในส่วนของเงินต้นไม่เป็นโมฆะ ยังคงบังคับกันได้ ซึ่งจะได้ดอกเบี้ยผิดนัด อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “มาตรา 224 หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ 7.5 ต่อปี .........”

ส่วน สาระสำคัญของมติคณะรัฐมนตรี 3 พฤศจิกายน 2558 นั้นโดยสรุปอาจมีว่า

แก้ไขโทษ การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา จากระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีสมคบกันเกิน 2 คนขึ้นไป หรือแอบแฝง หรือขบวนการทวงหนี้ หรือแก๊งทวงหนี้ แล้วมีการเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราดังกล่าว มีโทษจำคุก ไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีมีผู้กระทำผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เพิ่มโทษ

ทั้งยังจะกำหนดให้มี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราด้วย

นั่นคือสรุปว่า เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ผิดกฎหมายอาญา มีโทษจำคุกและปรับ (ตามพ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพุทธศักราช 2475) ซึ่งส่วนของโทษ กฎหมายกำลังจะแก้ให้มีโทษหนักขึ้น และกำหนดโทษการทวงหนี้ที่เป็นแก๊ง เป็นขบวนการ รวมทั้งกำหนดโทษหนักขึ้นไปอีกหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วม (มติคณะรัฐมนตรี 3 พฤศจิกายน 2558)

ส่วนคดีแพ่ง การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ส่วนดอกเบี้ยเป็นโมฆะ แต่ยังคงบังคับเงินต้นกันได้ และได้ ดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 


โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 58   อ่าน 392 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ก้าวที่ไม่หยุดยั้งรร.วัดพระแท่นดงรัง’โรงเรียนพระราชทาน’การันตีผลงานดีเด่น
22 ธ.ค. 53 | อ่าน 9669 ครั้ง
สพฐ.คัดน.ร.แข่งคณิตนานาชาติ
04 ก.ค. 57 | อ่าน 717 ครั้ง
สพฐ.รับสมัครครูผู้ช่วย′ว16′ 2,616 อัตรา 2-8 พ.ย.นี้
24 ก.ย. 58 | อ่าน 514 ครั้ง
ร.ร.ไอซียูผ่านประเมินสมศ.รอบ2
07 ธ.ค. 53 | อ่าน 14267 ครั้ง
สพป.สิงห์บุรีทุ่มงบฯ21ล้านใช้ซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัด
22 พ.ย. 54 | อ่าน 75802 ครั้ง
เด็กนักเรียนอินเดีย เสียชีวิต ร่วม 20 คน หลังป่วย จากการรับประทานอาหารของโรงเรียน
17 ก.ค. 56 | อ่าน 704 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.