Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มติ ครม. แต่งตั้ง-โยกย้าย ทุกตำแหน่งพล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นักบริหารระดับต้น) ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นักบริหารระดับสูง) และ นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นักบริหารระดับต้น) ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นักบริหารระดับสูง)

ทั้งนี้กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ แต่งตั้ง นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งรอง ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตรจำนวน3คน ดังนี้ 1. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ 2. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการ 3. นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ

นอกจากนี้กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและ กรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)ดังนี้1. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ แทนนายเกริก วณิกกุล 2. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการอื่น แทนนางโชติกา สวนานนท์

อีกทั้งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ เข้าแห่งประเทศไทย(คณะกรรมการธสน.)จำนวน 3 คน ดังนี้ 1. นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) แทนนายนริศ ชัยสูตร 2. นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการอื่น แทนนายอภิชัย บุญธีรวร 3. นายกำธร ตติยกวี กรรมการอื่นเพิ่มเติม

อีกทั้งมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายขจรศักดิ์ พุทธานุภาพ เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพิ่มเติม

ทั้งนี้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะ กรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจำนวน5คน ตามนัยมาตรา 15 แห่งพระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ดังนี้ 1. พลอากาศเอก วิจิตร์จิตร์ภักดี ผู้แทนกองทัพอากาศ 2. นายอภิชาต เพ็ญสุภา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารกิจการการบินพาณิชย์ 3. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 4. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือการคลัง 5. นายกงกฤช หิรัญกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ และให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดำเนินการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย ตามนัยมาตรา 23 แห่งพระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยเร็วเพื่อจะได้เร่งดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานการบินพลเรือนของไทยตามแนว ทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(InternationalCivilAviation Organization : ICAO) ต่อไป

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และ แต่งตั้ง นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี อีกทั้งแต่งตั้ง พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มเติม

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558


โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 58   อ่าน 606 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สมศ.รอลุ้นรัฐบาลเคาะเกณฑ์ประเมินรอบสี่
22 ม.ค. 58 | อ่าน 424 ครั้ง
คุรุสภายกย่องครู1แสนคนเตรียมรับรางวัล“หนึ่งแสนครูดี”
04 ส.ค. 54 | อ่าน 74103 ครั้ง
สกัดนักเรียนหญิงพ้นวงจรค้ากามศธ.อนุมัติให้ทุนพยาบาลต่อเนื่อง-จับฝึกอาชีพ
01 เม.ย. 54 | อ่าน 49328 ครั้ง
คลอดปฏิทินคัดเลือกผอ.โรงเรียนแล้ว
11 พ.ย. 59 | อ่าน 384 ครั้ง
มรภ.สงขลา-สพฐ.จับมืออบรมครูใต้หวังสร้างแรงจูงใจ
08 พ.ค. 55 | อ่าน 1639 ครั้ง
"บิ๊กหนุ่ย"ลั่นคลอดโครงสร้างใหม่ ศธ.ในรัฐบาลนี้
23 มิ.ย. 59 | อ่าน 392 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.