Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


'สุรเชษฐ์' ขยายผลการศึกษา นำครูตู้สัญจรลงสู่ภาคอีสานรมช.ศธ.ขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) "ครูตู้สัญจร" ลงสู่ภาคอีสาน พร้อมนำความรู้ต้นแบบจาก รร.ไกลกังวลพบปะแลกเปลี่ยน โดยเน้นการลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อสร้างระบบการเรียนให้เสมอภาค มีคุณภาพตามเป้าหมายการศึกษา...

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และร่วมกิจกรรมขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) "ครูตู้สัญจร" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมนำครูต้นทาง (ครูตู้) จากโรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนร่วมกับครู และนักเรียนปลายทาง ณ โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย ต.หมื่นศรีน้อย อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

ครูน้อย นำความรู้ถึงทุกภาคของประเทศ

รมช.ศธ. กล่าวว่า เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมี รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาได้ติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง และได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามเป้าประสงค์ คือ การสร้างระบบการศึกษาที่มีความเสมอภาคอย่างยุติธรรมเพื่อความเป็นธรรมในสังคม เพื่อให้ผู้เรียนในทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับ ได้รับการศึกษาที่เสมอภาค มีคุณภาพเท่าเทียมกันตามศักยภาพและเป้าหมายการศึกษา โดยมีมาตรการที่สำคัญ 3 ประการ คือ การประกันโอกาสทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการประกันประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน

เด็ก ๆชื่นมื่นโอกาสรับการเรียนเพื่อเสริมความรู้

"โดยเฉพาะ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งหมายให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้นเรียนและมีครูที่จบการศึกษาไม่ครบวิชาที่สอน ได้กำหนดเป้าหมายให้ได้รับการเรียนการสอนเต็มเวลา และเต็มหลักสูตร จากครูที่จบการศึกษาตรงตามวิชาที่สอนครบทุกวิชา โดยมีกลไกหลักที่สำคัญ ได้แก่ การจัดให้ได้เรียนทางไกลจากโรงเรียนต้นทาง คือ โรงเรียนไกลกังวล ด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมที่เรียกว่า ระบบ DLTV"พล.อ.สุรเชษฐ์ระบุ

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า ​จากการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำ ระบบ DLTV มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น โดยสถิติของคะแนนการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net (Ordinary National Education Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 25556 กับ 2557 มีค่าเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.91 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.06 นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข และมีคุณภาพรวมถึงมีการขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับภูมิภาค โดยมีจังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการขยายผลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนเชิงรุกในการส่งเสริมระบบการเรียนการสอนทางไกลให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่

รมช.ศธ.เปิดครูตู้สัญจร

รมช.ศธ. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน เป็นต้นแบบสำหรับพื้นที่หรือภูมิภาคอื่นในการขยายผล DLTV และต่อยอดเป็น DLIT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เน้นย้ำแนวทางในการดำเนินงานคือ ขอให้บูรณาการทำงานอย่างเป็นระบบมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนทั้งในด้านการประสานความร่วมมือ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาการจัดการสอนเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรวมถึงให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีประโยชน์เชิงพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมาย

สำหรับกิจกรรม "ครูตู้สัญจร" ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะนอกจากเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการขยายผลแล้ว ยังได้รับเกียรติจากครูตู้ หรือครูต้นทางจากโรงเรียนไกลกังวล มาพบปะเด็ก ๆ ในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการสร้างความสุข และแรงบันดาลใจในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ตนจะเดินทางตรวจเยี่ยมครบทั้ง 4 ภูมิภาค โดยครั้งต่อไป กิจกรรมขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) "ครูตู้สัญจร" ภาคกลาง จะจัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2558 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี.

ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ


โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 58   อ่าน 293 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เดินหน้าตั้งส.อาชีวฯเกษตร 4 ภูมิภาค บอร์ดกอศ.หัก’วรวัจน์’แยก 5 วท.กลับ
09 ก.พ. 55 | อ่าน 65741 ครั้ง
ผ่าน ป.ตรี หมื่นห้า พนักงานมหาลัยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เริ่มศักดิ์ราชใหม่ 55
06 ม.ค. 55 | อ่าน 16212 ครั้ง
คอลัมน์: รายงานพิเศษ: ไทย ชูยกระดับคุณภาพการศึกษา...บนเวทียูเนสโก
19 พ.ย. 56 | อ่าน 358 ครั้ง
ผอ.รร.หนาว!บิ๊กตู่ขู่อย่ามัว‘เลอะเทอะ’ สั่ง สพฐ.เช็คเด็กจบป.4อ่านหนังสือไม่ออก
14 มิ.ย. 61 | อ่าน 284 ครั้ง
มพ.เปิดศูนย์เรียนรู้การสกัดน้ำมันสมุนไพรแห่งแรกหวังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
18 มิ.ย. 57 | อ่าน 345 ครั้ง
ลงนามรับทุนสาขาวิชาขาดแคลน
16 ก.พ. 58 | อ่าน 327 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.