Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กำหนดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงแนวทางดำเนินการภายหลังนโยบายการปรับลดการสอบ O-NET จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558

 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดวิชาในการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ซึ่งได้ปรับลดการสอบจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปนั้น ขณะนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่อเนื่องในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดวิชาในการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งหมด 4 กระทรวง/เทียบเท่า จำนวน 10 หน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาที่มีนักเรียนเข้าสอบ และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและปฏิบัติตามประกาศ คือ 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4) สถาบันการพลศึกษา 5) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 6) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 7) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 8) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 9) สำนักการศึกษาเมืองพัทยา 10) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่บริหารการทดสอบ O-NET ให้เป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติโดยเฉพาะเกี่ยวกับความโปร่งใส และยุติธรรม โดยศูนย์สอบดังกล่าวประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษาเมืองพัทยา รวมทั้งสิ้น 308 ศูนย์ และมีกำหนดชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 19 แห่ง ในเดือนพฤศจิกายน 2558

ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ผ่านเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) และจะส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการสอบ 

 

ที่

การสอบ

วันส่งข้อมูล/วันสมัคร

วันสอบ

วันประกาศผลสอบ

1

O-NET ป.6

กรกฎาคม – 
31 สิงหาคม 2558

27 กุมภาพันธ์ 2559

28 มีนาคม 2559

2

O-NET ม.3

กรกฎาคม –
31 สิงหาคม 2558

27-28 กุมภาพันธ์ 2559

29 มีนาคม 2559

3

O-NET ม.6

กรกฎาคม –
31 สิงหาคม 2558

6-7 กุมภาพันธ์ 2559

21 มีนาคม 2559

  •  ตารางสอบ

- การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 (แบบทดสอบจำนวน 5 ฉบับ)

วันสอบ

เวลา

รหัสวิชา

วิชา

เวลาสอบ

เสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2559

9.00-9.50 น.

64

คณิตศาสตร์

50 นาที

 

10.20-11.10 น.

61

ภาษาไทย

50 นาที

 

12.30-13.20 น.

65

วิทยาศาสตร์

50 นาที

 

13.50-14.40 น.

62

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

50 นาที

 

15.10-16.00 น.

63

ภาษาอังกฤษ

50 นาที

สถานศึกษาดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2558 ที่เว็บไซต์ สทศ.

- การทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (แบบทดสอบจำนวน 5 ฉบับ)

วันสอบ

เวลา

รหัสวิชา

วิชา

เวลาสอบ

เสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2559

9.00-10.30 น.

94

คณิตศาสตร์

90 นาที

 

11.00-12.30 น.

91

ภาษาไทย

90 นาที

 

14.00-15.30 น.

93

ภาษาอังกฤษ

90 นาที

อาทิตย์ 28 กุมภาพันธ์ 2559

9.00-10.30 น.

95

วิทยาศาสตร์

90 นาที

 

11.00-12.30 น.

92

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

90 นาที

สถานศึกษาดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2558 ที่เว็บไซต์ สทศ.

- การทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 (แบบทดสอบจำนวน 5 ฉบับ)

วันสอบ

เวลา

รหัสวิชา

วิชา

เวลาสอบ

เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2559

8.30-10.30 น.

02

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

120 นาที

 

11.30-13.30 น.

04

คณิตศาสตร์

120 นาที

 

14.30-16.30 น.

03

ภาษาอังกฤษ

120 นาที

อาทิตย์ 7 กุมภาพันธ์ 2559

8.30-10.30 น.

01

ภาษาไทย

120 นาที

 

11.30-13.30 น.

05

วิทยาศาสตร์

120 นาที


โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 58   อ่าน 561 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ประเมินทุก 6 เดือนทำงานไม่คุ้มเงินเดือน 1.5 แสน เลิกจ้าง!
28 ก.ย. 55 | อ่าน 1546 ครั้ง
ประถม-มัธยมอยู่ร่วมกันเข้มแข็ง’ชินภัทร’ชี้ต้องขับเคลื่อนพร้อมกันคุณภาพนร.ต่อเนื่อง/ดันลู
08 ก.ค. 56 | อ่าน 722 ครั้ง
สกสค. ขนชุดนักเรียนมาขายช่วยผู้ปกครอง
08 พ.ค. 56 | อ่าน 592 ครั้ง
สกศ.เร่งส่งเสริมการอ่าน
24 พ.ค. 55 | อ่าน 1317 ครั้ง
แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ข้อ 10) ตามรายละเอียดตัวชี้วัด การคัดเลือก ผอ.สถาน
11 พ.ย. 59 | อ่าน 1949 ครั้ง
คอลัมน์: ครูดี...โรงเรียนเด่น: โรงเรียนบ้านราโมง สอนอิสลามแบบเข้มสมานฉันท์ไทยพุทธ-มุสลิม
11 ส.ค. 54 | อ่าน 110118 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.