Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สภาคณาจารย์มมส.เข้าพบเลขาธิการสกอ.วอนแก้ปัญหาบริหารภายในประธาน สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำทีมคณาจารย์เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการ อุดมศึกษา ชี้แจงปัญหาการบริหารภายใน พร้อมขอสกอ.ใช้อำนาจร่วมแก้ปัญหา เผยไม่มั่นใจในกระบวนตรวจสอบของกรรมการชุดเดิม ด้านเลขาธิการสกอ.รับลูกจะปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่

 


หลังจากที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2558 ไปเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ในวันดังกล่าวสภาคณาจารย์ ตัวแทนบุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ออกแถลงการณ์กรณีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งที่ 19/2558 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้นายศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 โดยมีข้อเรียกร้องให้สภามหาวิทยาลัยลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการ บริหารงานที่ผ่านมาด้วย

 

ล่า สุด 1 ก.ค. 2558 กลุ่มคณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาแห่งชาติ(สกอ.)เพื่อยื่นหนังสือถึงเลขาธิการสกอ.เรื่องขอให้แก้ไข ปัญหาในมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นตามเจตนารมณ์ของคำสั่งหัวหน้า คสช.

 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ วิรัติ ปานศิลา ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ถึงแม้จะมีคำสั่งหัวหน้าคสช. ตามมาตรา 44 ให้ นายศุภชัย สมัปปิโต พ้นจากตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมมส.ไปแล้วนั้น แต่ด้วยความกังวลของประชาคมมมส.กังวลในเรื่องการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ กลุ่มผู้บริหารที่ยังมีความใกล้ชิดกับนายศุภชัย จึงเกรงว่าการตรวจสอบหรือการดำเนินการเรื่องต่างๆอาจมีความไม่โปร่งใสเกิด ขึ้น ดังนั้นความกังวลในวันนี้จึงทำให้ต้องเดินหน้าเรียกร้องกระบวนการการทำงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น หากการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถานที่ที่ผลิตคนออกไปเพื่อรับใช้สังคมมี การทำงานที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ในฐานะที่เป็นอาจารย์รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

 

"และ หลังจากมีคำสั่งตามม.44 ของคสช. แม้ประชาคมมมส.จะออกแถลงการณ์ให้สภามหาวิทยาลัยมมส.ลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อ เรื่องดังกล่าว ก็มีแต่ความเพิกเฉย เพื่อคลายความกังวลใจต่อความไม่ชัดเจนในการบริหารเราจึงต้องการทีมบริหารชุด ใหม่ พร้อมกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ด้วยเช่นกัน"

 

ด้าน รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กล่าวว่า การจะให้เลขาธิการสกอ.ไปเป็นรักษาการอธิการบดีแทนชั่วคราวนั้นไม่สามารถ กระทำได้ และหากมีข้อกังวลในการตีความตามคำสั่งม.44 หลังจากรักษาการอธิการบดีพ้นจากตำแหน่งแล้ว รองอธิการบดีมีสิทธิขึ้นมาเป็นรักษาการณ์แทนหรือไม่นั้นจะต้องย้อนกลับไป ด้วย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือหากเกิดเป็นข้อถกเถียงกันในสภามหาวิทยาลัยก็จำเป็นที่จะต้องทำหนังสือ ต้นเรื่องส่งมาทางสกอ.เพื่อที่จะได้ส่งให้กฤษฎีกาตีความให้

 

"พอ ทราบคร่าวๆถึงปัญหาการบริหารภายในของมมส. ซึ่งเรื่องที่ส่งมาที่สกอ.หลายมหาวิทยาลัยก็มีปัญหาอยู่หลายแห่ง ฉะนั้นทางสกอ.ก็พยายามเร่งจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ก็จัดการภายใต้อำนาจที่เรามี ดังนั้นข้อร้องเรียนจะนำมาพิจารณาอีกครั้ง"
ทั้งนี้รายละเอียดข้อเรียกร้องของคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีดังนี้

 

1. โปรดพิจารณาใช้อำนาจ คสช. ที่ให้ไว้ตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อทำหน้าที่เป็นการชั่วคราว เพื่อทำการแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย การสรรหาอธิการบดี และข้อบังคับอื่นๆ ที่จำเป็น โดยให้ข้อบังคับเหล่านั้นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พ้นจากหลักอุปถัมภ์ที่แทรกแซงชี้นำได้โดยบุคคลผู้เดียวดังที่ใช้อยู่ใน ปัจจุบัน และดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตามกฎหมายต่อไป รวมทั้งให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้ ทำหน้าที่ในการสรรหาอธิการบดี ด้วย

 

2. ให้สนช.โปรดพิจารณาแต่งตั้งกรรมาธิการเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

3. โปรดพิจารณาใช้อำนาจ คสช.ในการเร่งรัดการพิจารณาข้อร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. ในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

4. ให้แต่งตั้งเลขาธิการ สกอ.หรือผู้ที่เลขาธิการเสนอ ทำหน้าที่ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่างที่ยังไม่มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี มาตรการเช่นนี้ได้เคยมีการใช้มาแล้วในอดีต เช่น เมื่อไม่นานมาได้มีการแต่งตั้งให้เลขา สกอ. รักษาการณ์ในตำแหน่งอธิการบดีสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เนื่องจากเกิดสถานการณ์สุญญากาศคล้ายกับกรณีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

 

ผู้ สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่านอกจากยื่นหนังสือที่สกอ.แล้ว คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังเดินทางไปยื่นหนังสือที่กระทรวงยุติธรรม ประธานกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สนช.และยื่นหนังสือต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ทำเนียบรัฐบาล และจะส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ด้วย
 

 

ที่มา สำนักข่าวอิศรา วันที่ 1 กรกฎาคม 2558


โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 58   อ่าน 334 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
คาดท้องถิ่นเปิดสอบบรรจุ "ครูผู้ช่วย" และขรก.อื่นหลายอัตรา เร็วๆ นี้
29 ม.ค. 58 | อ่าน 543 ครั้ง
กศน.ผุดไอเดีย หนอนหนังสือจัดมุมให้เพื่อนบ้านอ่าน
27 ธ.ค. 53 | อ่าน 8185 ครั้ง
มก. รับตรงออทิสติก
25 ก.พ. 57 | อ่าน 313 ครั้ง
ศธ.จัดเดิน-วิ่งการกุศล และคอนเสิร์ต หารายได้ซ่อมแซมหอศิลป์ครูจูหลิง
29 ธ.ค. 54 | อ่าน 129521 ครั้ง
ผอ.อนุบาลเกษียณ
28 ส.ค. 58 | อ่าน 550 ครั้ง
สพม.39 จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใช้ ’วิธีอิเล็กทรอนิกส์’ คุมเข้ม
27 พ.ค. 57 | อ่าน 526 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.