Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์

เลาะเลียบคลองผดุงฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com


จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาไทยในทุกฉบับ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์สมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้ดำรงชีวิตการพึ่งตนเองอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละอดทน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นที่ตั้ง

 

แต่ปัจจุบันหลักสูตรมีการกำหนดและบรรจุเนื้อหาเน้นถึงความเป็นสากล มุ่งความเป็นเลิศ เป็นคนเก่ง มากกว่าคิดสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ จึงทำให้มีการแข่งขันสูงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่มากกว่า จึงกลายมาเป็นการศึกษาเพื่อการแข่งขันไปโดยปริยาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างสง่างาม

 

ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษา เน้นย้ำไปที่การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี ดร.กมล รอดคล้าย เป็นนายหัวใหญ่ รีบปฏิรูปเรื่องต่อไปนี้ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด เรื่องแรก การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งแต่ระดับป.1 ย้อนการสอนแจกลูกสะกดคำ ย้อนกลับแบบเดิมได้หรือไม่ ตามด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทักษะอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส และการจัดสอนทักษะอาชีพแบบเต็มระบบในโรงเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด

 

ไล่ไปถึงการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้ และการพัฒนาครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมให้ยกระดับการศึกษาทางไกลเข้าไปด้วย ตบท้ายด้วยให้ไปคิดพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน ไม่ใช่เน้นแต่เรื่องความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา ที่ทำให้เด็กต้องเรียนหนักหันไปกวดวิชา เรียนพิเศษ จนไม่มีเวลาพอที่จะพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามวัย

 

แต่ดูเหมือนว่า เลขาธิการกพฐ.ให้ความสนใจนักเรียนในสังกัดทั่วประเทศ เพลินกับการฝึกหัดทำจำข้อสอบพิซ่า ที่มีการเฉลยและได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ โดยจัดศึกษานิเทศก์อบรมครูไปสอนเด็ก เพื่อหนีการตกชั้นในระดับนานาชาติมากกว่าสิ่งที่ผู้นำเป็นห่วง เพราะยังไม่ได้ยินการขานรับมากไปกว่าของบฯเพิ่ม

 

การมุ่งสอนเด็กทำข้อสอบให้ได้โดยขาดการปูพื้นฐาน ขาดการฝึกกระบวนการคิดที่ควรจะเป็น จนลืมการปลูกฝังคุณธรรมความประพฤติอย่างเป็นระบบ ล้วนบั่นทอนการพัฒนาเด็กและที่สำคัญ เป็นการแก้ไม่ถูกจุด
 

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 16 มิถุนายน 2558


โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58   อ่าน 765 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ขรก.เฮ!ครม.ไฟเขียวปีละ4.5พันล. ปรับเพิ่มค่าเช่าบ้านให้
13 ก.ย. 60 | อ่าน 543 ครั้ง
’มศว’เผยคณะสุดฮิตสอบตรงปี’54
21 ธ.ค. 53 | อ่าน 12461 ครั้ง
มธบ.รับป.โท-เอกนิเทศฯ
30 มิ.ย. 57 | อ่าน 924 ครั้ง
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สายสะพาย
08 ก.ย. 59 | อ่าน 1216 ครั้ง
11ก.ค.ชี้ชะตา’มอส.’ ปิดหรือเปิดต่อ 4ฝ่ายลงมติเอาผิดอาจารย์สอน/เปิดศูนย์นอกที่ตั้ง
14 มิ.ย. 54 | อ่าน 69608 ครั้ง
มรภ.กาญจน์-เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ศึกษาศักยภาพภาคกลางตอนล่างรับประชาคมอาเซียน
16 พ.ย. 55 | อ่าน 947 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.