Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


"สมศักดิ์"ท้า!ไม่รับอำนาจศธ. ลั่น"สกสค."มิได้มีฐานะเป็น"กรม""สมศักดิ์"ท้า!ไม่รับอำนาจศธ. ลั่น"สกสค."มิได้มีฐานะเป็น"กรม"

"สมศักดิ์" ส่งจดหมายเปิดผนึกชี้แจง จะกล่าวหาใครและให้ใครรับผิด ต้องยืนบนหลักของกฎหมาย ประกาศกร้าว สกสค.ไม่ใช่กรมใน ศธ. เลขาฯ สกสค.ไม่ใช่อธิบดี หน้าที่และความรับผิดชอบขึ้นตรงตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในองค์กร สกสค.เท่านั้น เผลอยอมรับ สกสค.ได้รับงบจาก ศธ. แต่ไม่พอใช้ ส่วนเงินลงทุนใน บ.บิลเลี่ยนฯ 2.1 พัน ล. เป็นของ ช.พ.ค. ไม่ใช่ของ สกสค.
 

นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ สกสค.) ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารที่นายสมศักดิ์ ตาไชย อดีตเลขาฯ สกสค. ขอเพื่อคัดสำเนาจากสำนักงาน สกสค. ว่า สิ่งที่คณะกรรมการ สกสค.ต้องการให้นายสมศักดิ์ชี้แจงเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ตรวจพบทั้ง 6 รายการ ได้แก่ 1.เงินสกุลคูนาของโครเอเชีย จำนวนประมาณ 1,000 ล้านคูนา 2.เช็คเงินสด จำนวน 2,100 ล้านบาท 3.ดราฟต์หรือตั๋วแลกเงิน ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 4.โฉนดที่ดินที่จังหวัดเพชรบุรี ราคาประเมินประมาณ 30 ล้านบาท 5.หนังสือสัญญาค้ำประกันตัวเอง และ 6.หุ้นสโมสรฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งต้องการทราบว่าได้มาอย่างไร แล้วใครเป็นคนรับทรัพย์สินไว้แล้ว ได้มีการตรวจสอบหรือไม่ แต่ประเด็นที่นายสมศักดิ์ขอคัดสำเนาเอกสารค่อนข้างไม่ตรงกับเรื่องที่คณะ กรรมการ สกสค.ต้องการให้ชี้แจง ก็ต้องพิจารณาดู เพราะหากให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวก็เหมือนกับการซื้อเวลา

ในวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ได้ทำจดหมายเปิดผนึก ลงวันที่ 26 พ.ค.2558 มีเนื้อหาสำคัญว่า หลังจาก คสช.สั่งให้ 3 ตำแหน่งคือ เลขาฯ คุรุสภา, เลขาฯ สกสค. และ ผอ.องค์การค้าของ สกสค. หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว เพื่อการตรวจสอบกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการโกงกันเป็นพันๆ ล้าน ซึ่งมากกว่ามหาวิทยาลัยบางแห่งที่นำเงิน 1,600 ล้านบาทมาแบ่งกัน และเป็นคดีอยู่ในปัจจุบัน ผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบการทุจริต แต่ต้องปลดทั้ง 3 ตำแหน่งดังกล่าวให้ได้ และตั้งคนของตนเองตามวิธีการพิเศษโดยไม่ต้องผ่านการสรรหาตามกฎหมายและ ระเบียบเดิม ซึ่งนายพินิจศักดิ์ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาแก้ไขกฎหมายและระเบียบรอแล้ว โดยประเดิมตำแหน่งแรกอ้างมติคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2559 ปลดนายอำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา โดยอ้างเหตุว่าไม่มาทำงาน

นายสมศักดิ์ระบุอีกว่า เป้าหมายตำแหน่งที่สองคือ ปลดเลขาฯ สกสค. มีการปูข่าวผ่านสื่อโดยปลัด ศธ.ว่ามีการทุจริตทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เชียงใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโครงการราคา 500 ล้านบาท แต่จ้างเพียง 360 ล้านบาท จะเป็นการทุจริตไปได้อย่างไร ส่วนการแก้ไขแบบ เนื่องจากโยธาจังหวัดทักท้วงให้เพิ่มความแข็งแรงของฐานรากเพื่อรองรับภัย พิบัติ ปัจจุบันเงินค่าจ้างจำนวน 360 ล้านบาท ก็ยังเหลืออยู่ครบ ขณะนี้ได้มีการบอกเลิกจ้าง เพราะผู้จ้างทำงานไม่เสร็จตามสัญญา ก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการ สกสค.ชุดปัจจุบันต้องรับผิดชอบดำเนินการต่อ ตามกำหนดการเดิมจะนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการ สกสค. เพื่อปลดเลขาฯ สกสค. ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

"แต่ก่อนปลดเลขาฯ สกสค.นั้น ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประธานคณะกรรมการ สกสค. ได้แจ้งให้ผมชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐานเรื่องการพบหลักทรัพย์ของ บริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด ที่ห้องรองเลขาฯ สกสค. ภายในวันที่ 8 พ.ค.2558 แต่ปัจจุบันผมไม่อยู่ในตำแหน่ง ไม่มีเอกสารหลักฐานในมือ จึงจำเป็นต้องขอเอกสารหลักฐานทั้งหมดประกอบคำชี้แจง ซึ่งผมได้ขอเอกสารไปตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 จนบัดนี้ยังไม่ได้รับคำตอบ" จดหมายของนายสมศักดิ์ระบุ

นายสมศักดิ์แจงต่อว่า นายพินิจศักดิ์ได้แจ้งให้ตนไปชี้แจงด้วยวาจา ไม่ต้องเอาเอกสารประกอบคำชี้แจง โดยแจ้งให้ชี้แจงเมื่อวันที่ 25 พ.ค. ซึ่งนายพินิจศักดิ์แจ้งให้ชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบที่มีนายเอกศักดิ์ คงตระกูล เป็นประธาน และให้ทำหนังสือชี้แจงสถานการณ์ไปอีก 7 เดือนข้างหน้า คือวันที่ 26 ธ.ค.2558 โดยตนยืนยันว่าต้องการใช้เอกสารหลักฐานประกอบคำชี้แจง เพราะเป็นการนิติกรรมสัญญาตามกฎหมาย เป็นเรื่องทางการเงินการคลัง ทุกรายชื่อที่เข้าประชุม ทุกคำพูดในรายงานการประชุม ทุกลายมือชื่อในนิติกรรม ย่อมมีความสำคัญนำไปสู่ความรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งสิ้น ซึ่งจนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับเอกสารตามที่ขอ

นายสมศักดิ์อ้างอีกว่า ทั้งนี้ในส่วนการซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจากบริษัท บิลเลี่ยนฯ จำนวน 2,100 ล้านบาท เงินจำนวนดังกล่าวไม่ใช่เงินของ สกสค. ในแต่ละปี สกสค.ได้รับเงินจาก ศธ. เพียงปีละ 200 กว่าล้านบาทเท่านั้น และไม่พอจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน สกสค.ทั้งในส่วนกลางและทั่วประเทศ แต่เงินดังกล่าวเป็นเงินของกองทุน ช.พ.ค. ซึ่ง สกสค.ไม่เคยให้เงินกองทุน ช.พ.ค. ในทางกลับกัน สกสค.จำเป็นต้องขอเงินกองทุนฯ มาจ่ายเงินเดือนให้พนักงานปีละ 400 กว่าล้านบาท ในการลงทุนของกองทุนฯ ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจาก บ.บิลเลี่ยนฯ จำนวน 2,100 ล้านบาท ก็เป็นการทำธุรกรรมทางการเงินปกติ เป็นเรื่องตามกฎหมายแพ่ง ดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นการโกงเงินจากกองทุนฯ แล้วเอามาแบ่งกันระหว่างกรรมการฯ มีลูกหนี้ตามกฎหมายที่ดำเนินการได้ตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการ สกสค.ชุดปัจจุบันจะต้องดำเนินการกับลูกหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน เรียกเงินต้น 2,100 ล้านบาท คืนให้กองทุน ช.พ.ค. ไม่ใช่คืนให้กับ สกสค. เพราะไม่ใช่เงิน สกสค.แต่ต้น

"หากคณะกรรมการ สกสค.ตรวจสอบหลักทรัพย์ของบริษัท บิลเลี่ยนฯ พบว่าเป็นหลักทรัพย์ปลอม ก็ต้องตั้งข้อหาและดำเนินการคดีอาญาเอากับคนที่ปลอม และตั้งข้อหาโกงกับเจ้าหนี้ก่อน เพราะขณะนี้ความเป็นเจ้าหนี้ของกองทุนฯ ยังมีครบสมบูรณ์ตามกฎหมาย"

นายสมศักดิ์ระบุอีกว่า กรณีจะมีการกล่าวหาใครและให้ใครรับผิด ต้องยืนบนหลักของกฎหมายของตำแหน่งแต่ละคนตามกฎหมายในแต่ละองค์กร ซึ่ง สกสค.ไม่ใช่กรมใน ศธ. และเลขาฯ สกสค.ไม่ใช่อธิบดี หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาฯ สกสค. จึงถูกจำกัดตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในองค์กร สกสค.เท่านั้น

"ผมพร้อมที่จะเข้ารับการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมสากลจากทุกองค์กรใน ระบบราชการ แต่ผมขอเอกสารทุกรายการที่ได้ยื่นคำขอต่อ รมว.ศธ. เพื่ออธิบายความจริงที่เกิดขึ้นใน สกสค.ให้กับคณะกรรมการทุกคณะและเพื่อนครูทั่วประเทศได้ทราบนับแต่วันที่ 17 เมษายน 2558 จนถึงปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นใน สกสค.".

 

ที่มา ไทยโพสต์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558


โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58   อ่าน 469 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
’สุชาติ’ดัน สสค. เป็นองค์การมหาชน
09 ส.ค. 55 | อ่าน 1212 ครั้ง
‘วิศวฯ’ ม.บูรพา เปิดโอกาสนิสิตต่างชาติทั่วโลก เรียนหลักสูตรภาษาไทย พร้อมสนับสนุน และอบรมก่อนเรียนจริ
28 ธ.ค. 54 | อ่าน 126526 ครั้ง
ครูแห่ร้องถูกเบี้ยวทุนไทยเข้มแข็งเผยเดือดร้อนหนัก-จี้สอศ.เร่งจ่ายเงินเยียวยา
22 ธ.ค. 54 | อ่าน 80497 ครั้ง
สาธิตรังสิตรับนักเรียนประจำ
11 มี.ค. 57 | อ่าน 301 ครั้ง
พระเทพฯพระราชทานแนวทางจัดการศึกษาคุ้มค่า
24 ส.ค. 60 | อ่าน 278 ครั้ง
สหกรณ์ครูวิกฤติ แห่ถอนเงิน68ล. ผวาพิษคลองจั่น
13 มี.ค. 58 | อ่าน 355 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.