Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มาอีกแล้ว คิดตั้งสถาบันใหม่มาอีกแล้ว คิดตั้งสถาบันใหม่

เลาะเลียบคลองผดุงฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com


แม้ว่าคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาฯสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่ปรึกษารมช.ศธ. ดร.อมรวิชช์ นาคร ทรรพ ผู้ช่วยเลขานุการรมว.ศธ. ผู้บริหารจากศธ. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมวงเสวนาปฏิรูประบบหลักสูตรและการ เรียนการสอน เมื่อเร็วๆ นี้ แต่มองในภาพรวมแล้ว ยังให้ครูเป็นความสำคัญมิใช่น้อย

 

โดยเฉพาะข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแบบโยนหินถามทาง ล้วนสอดคล้องกันว่า หากจะปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้ผลแล้ว ควรจัดตั้งสถาบันวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน หรือ ศูนย์ฝึกอบรมครูประจำการประจำทุกจังหวัด และหน้าที่นี้ต้องเป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา ที่อยู่ในทุกภูมิภาคช่วยดูแลดำเนินการไปก่อน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตครูใหญ่ ต้องช่วยเป็นพี่เลี้ยง ดูแล และให้ความรู้แก่ครู

 

น่าเสียดายว่า การเสวนาครั้งนี้ ไม่ได้หยิบยกถึงผลการดำเนินงานในการพัฒนาครูประจำการในปัจจุบัน ขึ้นมาพูดถึงที่พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะพัฒนา แต่ขาดปัจจัยและระบบส่งเสริมสนับสนุนจูงใจ ระบบประเมินสมรรถนะครูยังไม่ชัดเจน รูปแบบและวิธีการพัฒนาครูหลายแหล่งยังใช้วิธีเดิม อีกทั้งการพัฒนาครูประจำการในเรื่องต่างๆ ในการอบรมที่เกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการประเมินผล ยังกระจัด กระจายแยกกันทีละส่วนไม่เป็นองค์รวม

 

มากด้วยวิทยากรต่างหน่วยงานต่างรูปแบบ การอบรมส่วนใหญ่เน้นการบรรยายทางทฤษฎีมากกว่าการฝึกปฏิบัติ ทำให้การพัฒนาไม่เป็นเอกภาพด้านนโยบาย แผน และมาตรฐานที่ชัดเจน

 

แถมยังขาดประสบการณ์ตรง ในการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้การฝึกอบรมครูไม่ได้ผลเท่าที่ควร นอกจากนี้ หลังจากการอบรมไปแล้ว ขาดการติดตามผลและการนิเทศเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อครูมีปัญหา

 

การพัฒนาเกิดความซ้ำซ้อนไม่เป็นระบบไม่ต่อเนื่องและขาด ประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่ตรงกับความต้องการ จึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูตามแนวปฏิรูปได้ ท้ายสุดคือ การนำหลักการสู่การปฏิบัติ ยังต้องเผชิญกับผู้บริหารที่ไม่ยอมพัฒนาตนเองอีกด้วย

 

 

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558


โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58   อ่าน 441 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เครือข่ายพิทักษ์น.ศ.ยื่นสกอ.ช่วย
22 มี.ค. 55 | อ่าน 8801 ครั้ง
’ซีมีโอ’ชูการศึกษาลดภัยพิบัติธรรมชาตวางมาตรฐานอุดมฯ
19 ม.ค. 55 | อ่าน 81551 ครั้ง
42 วษท. พร้อมรวมตัวเป็น 4 สถาบัน
09 ก.ค. 55 | อ่าน 1218 ครั้ง
"สมพงษ์" ชี้การศึกษาทางเลือกมีดีให้อำนาจท้องถิ่นดูแลตามบริบท
11 พ.ย. 57 | อ่าน 323 ครั้ง
การศึกษาในหลักสูตรนานาชาติกับความพร้อมสู่ AEC
27 พ.ค. 56 | อ่าน 881 ครั้ง
บอร์ด กพฐ.ยกเว้นจำกัดเด็ก ม.4 ต่อห้อง เปิดทางเพิ่มที่นั่ง-ขยายห้องเรียน
23 ก.พ. 61 | อ่าน 360 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.