Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเรียน ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิการบดี ผู้อำนวยการ

         ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดส่งหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกำหนดคุณสมบัติอื่น

วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.

เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น

         บัดนี้ ก.ค.ศ. ได้มีมติเกี่ยวกับการดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษ

ดังต่อไปนี้

         ๑. แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกำหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดำรงตำแหน่งและ

การพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

         "ข้อ ๘/๑ ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อ ๙

ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ให้ผู้สมัครหรือเสนอชื่อ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาได้เพียงเขตเดียวและตำแหน่งเดียว

เท่านั้น หากการสมัครหรือการเสนอชื่อดังกล่าวมากกว่าหนึ่งเขต และหรือมากกว่าหนึ่งตำแหน่งให้ผลการสมัคร

และการเสนอชื่อของผู้นั้นตกเป็นโมฆะ

         การสมัครและการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด

         ๒. ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ต้องดำเนินการตรวจสอบและส่งรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ครบตามจำนวน

ที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการณ แล้วแต่กรณี

        ๓. มติ ก.ค.ศ. ครั้งนี้ ให้มีผลบังคับกับการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งอนุกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งใหม่

แทนตำแหน่งที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และการแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับ

การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๖๙ เขต ที่อยู่

ระหว่างดำเนินการ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้เดิมต่อไปจนแล้วเสร็จ

          

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ

นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ
รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาราชการแทน
เลขาธิการ ก.ค.ศ. 

ดาวน์โหลดหนังสือ/สิ่งที่ส่งมาด้วย/เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คลิกที่นี่

 

ดาวน์ โหลด ไฟล์ Microsoft Word แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. /แบบเสนอชื่ออนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. /แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา /แบบเสนอชื่ออนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา /แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ /แบบเสนอรายชื่ออนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 
 
 

โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 58   อ่าน 593 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สมศ.เผยผลประเมินรอบสาม
07 ส.ค. 57 | อ่าน 853 ครั้ง
"บิ๊กหนุ่ย" มอบผู้บริหาร ศธ.รวบรวม "พระราชดำริ-พระราชดำรัส" ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการศึกษา
20 ต.ค. 59 | อ่าน 344 ครั้ง
บอร์ดแท็บเล็ตมีมติลงนามจัดซื้อ 2 เม.ย.นี้
30 มี.ค. 55 | อ่าน 8450 ครั้ง
แจงวิธีปฏิรูปศึกษาให้ถึงดวงดาวยกเครื่องระบบบริหาร-เน้นมีส่วนร่วม
25 พ.ค. 54 | อ่าน 60001 ครั้ง
จัดศิลปหัตถกรรมนร.ระดับภาค สพฐ.เฟ้นโชว์ระดับประเทศ ธ.ค.
23 พ.ย. 53 | อ่าน 17344 ครั้ง
ม.อ.ปัตตานีเปิดหลักสูตรนานาชาติรับอาเซียน
15 ก.ค. 57 | อ่าน 435 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.