Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สอบเข้า ม.1ทั่วประเทศ เลขาฯ สพฐ.ยืนยัน มีที่เรียนทุกคนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กทม.เมื่อเช้าวันที่ 28 มีนาคม นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ สพฐ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2558 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการสอบรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ณ โรงเรียนสวนกุหลาบฯ และโรงเรียนสตรีวิทยา ทั้งนี้ สพฐ.ได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 พร้อมกันทั่วประเทศ

นายกมล กล่าวว่า ภาพรวมการจัดสอบการรับนักเรียนชั้น ม.1 ทั่วประเทศนปีนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยจะประกาศผลในวันที่ 2 เมษายน นี้ จับสลากและประกาศผลนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 5 เมษายน และมอบตัววันที่ 8 เมษายน ทั้งนี้ สพฐ.ยืนยันนักเรียนทุกคนจะมีที่เรียนแน่นอน โดยสามารถยื่นขอจัดสรรที่เรียนได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งตั้งใจจะดำเนินการจัดสรรที่เรียนให้นักเรียนทุกคนแล้วเสร็จก่อนเทศกาล สงกรานต์ ส่วนในระดับม.4 นั้นจะสอบในวันที่ 29 มีนาคม ประกาศผล 3 เมษายน 2558 รายงานตัว 6เมษายน 2558 และมอบตัว 9 เมษายน 2558

นายกมลกล่าวต่อว่า สพฐ.กำหนดแผนการรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558 ทั่วประเทศ จำนวน 30,900 โรง อยู่ที่ 600,000 คน เฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง มีแผนรับอยู่ที่ 121,324 คน เบื้องต้นโรงเรียนได้รายงานยอดสมัครเบื้องต้น 80%พบว่ามียอดสมัคร 91,645 คน

นายกมล กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีที่คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปของกระทรวงศึกษา (ศธ.) สั่งการให้ สพฐ.ไปดำเนินจำนวนนักเรียนต่อห้องในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ไม่เกิน 30 คนต่อห้อง และระดับมัธยมศึกษา ไม่เกิน 40 คนต่อห้องภายในระยะเวลา 5 ปีนั้น ปัจจุบัน สพฐ.ยังกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องไว้ที่ 40 คนแต่กรณีโรงเรียนยอดนิยมต้องขยายห้องเรียนก็ต้องทำเรื่องเสนอพิจารณาเป็น รายกรณีไป โดยขยายได้ไม่เกิน 10 คนรวมห้องละ 50 คน ทั้งนี้ เมื่อมีนโยบายดังกล่าว สพฐ.ต้องปรับแผนการรับนักเรียนใหม่ เบื้องต้นคิดไว้ว่าจะใช้วิธีการลดการรับนักเรียนของโรงเรียนดังลงอย่างน้อย ปีละ 2 คนจนครบ 5 ปีก็จะได้จำนวนนักเรียนมัธยมไม่เกิน 40 คนต่อห้องตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งในปีการศึกษา 2559 อาจจะต้องมีการแก้ไขประกาศและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายดังกล่าวด้วย

“จะต้องแก้ไขประกาศและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของปีหน้าใหม่ บางส่วนให้สอดคล้องกับนโยบาย โดยช่วงแรกอาจจะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรมาก แต่ที่ สพฐ.ต้องเร่งดำเนินการคือยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนสหวิทยาเขต ซึ่งกลุ่มโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงจะเข้าไปช่วยสนับสนุนทั้งสื่อการส อน ส่งครูไปช่วยสอน และจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังโรงเรียนเครือข่าย เป็นต้น ซึ่งหากทำเรื่องนี้ได้ถือเป็นความสำเร็จของ สพฐ.” นายกมล กล่าว

ด้าน นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กล่าวว่า โรงเรียนใช้วิธีการสอบคัดเลือก 100% เพื่อนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.1 โดยปีนี้มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนม.1 จำนวนทั้งสิ้น 1,264 คน แบ่งเป็น สอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ 96 คน และนอกเขตพื้นที่บริการ 144 คน ทั้งนี้ โรงเรียนประชุมเตรียมความพร้อมกับครูทุกคนที่ทำหน้าที่ในการคุมสอบวันนี้ เพื่อให้การสอบรับนักเรียนเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม โดยปีนี้อัตราการแข่งขันของเขตพื้นที่บริการอยู่ 1:6 ซึ่งสูงกว่าปีที่การศึกษา 2557 ที่อัตราการแข่งขันอยู่ที่ 1:5 เพราะโรงเรียนสวนกุหลาบฯ เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่ผู้ปกครองตั้งใจจะส่งบุตรหลานเข้าเรียน อย่างไรก็ตาม ยืนยันนักเรียนทุกคนจะมีต้องมีที่เรียนแน่นอน และแม้จะพลาดหวังจากโรงเรียนสวนกุหลาบฯ ก็ยังมีโรงเรียนคู่พัฒนาในพื้นที่ใกล้เคียงรองรับ อาทิ โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โรงเรียนวัดสังเวช เป็นต้น

นายเชิดศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่จะให้ลดจำนวนนักเรียน หาก สพฐ.กำหนดเป็นนโยบายและสั่งการลงมาโรงเรียนในฐานะผู้ปฏิบัติก็พร้อมจะดำเนิน การ สำหรับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงหรือได้รับความนิยมซึ่งมีนักเรียน สมัครเข้าเรียนจำนวนมากก็ต้องใช้วิธีการเกลี่ยเด็กไปยังโรงเรียนขนาดกลางและ ขนาดเล็กในพื้นที่ ซึ่งตรงนี้ต้องมีการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองด้วยว่าโรงเรียนเหล่านี้ก็มี คุณภาพ อีกทั้งการกระจายนักเรียนลงไปยังเป็นโอกาสที่เด็กเก่งจะช่วยสร้างชื่อเสียง ให้โรงเรียนในอนาคตได้อีกด้วย ขณะเดียวกันก็ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเหล่านี้เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจ แต่กรณีว่าจะมีการเลี่ยงด้วยการขอเพิ่มจำนวนห้องเรียนแทนหรือไม่นั้น เฉพาะโรงเรียนสวนกุหลาบฯ ปัจจุบันจำนวนห้องเรียนที่มีอยู่ก็เพียงพอประกอบกับไม่มีการก่อสร้างอาคาร สถานที่เพิ่ม ดังนั้น ไม่มีการขยายห้องเรียนเพื่อรับนักเรียนเพิ่มแน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบฯ ผู้ปกครองและนักเรียนต่างทะยอยมากันแต่ช่วงเช้า หลายคนพาบุตรหลานจุดธูปไหว้พระพุทธรูปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เพื่อขอพรก่อนเดินเข้าห้องสอบ

 

 

 

ที่มา แนวหน้า วันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2558


โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 58   อ่าน 553 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
"ครุศาสตร์ จุฬาฯ"สร้างบัณฑิตนักวิจัย
09 ส.ค. 54 | อ่าน 20806 ครั้ง
สพฐ.ประกาศแต่งตั้งกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
02 ต.ค. 58 | อ่าน 785 ครั้ง
ครูเสียสิทธิ์บทเฉพาะกาลวิทยฐานะใหม่
22 มิ.ย. 60 | อ่าน 551 ครั้ง
ตั้งโรงเรียนวังไกลกังวล 2
08 ส.ค. 56 | อ่าน 493 ครั้ง
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี 2559
02 มิ.ย. 59 | อ่าน 454 ครั้ง
ศธ.เข้มแก้ปัญหาส่งตำราเรียนล่าช้าขีดเส้นต้องส่งถึงรร. 10 - 15 พ.ค. 57
10 ก.พ. 57 | อ่าน 384 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.