Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


อาชีพสุดฮอตแห่งปี 58 ทั้งใช้ปริญญาและไม่ต้องมีวุฒิ



เผลอแป๊บเดียวผ่านปี 2558 มาแล้วเดือนกว่าๆ ใครที่ยังตั้งใจจะหางานใหม่ จะเปลี่ยนงาน หรือยังตกงาน วันนี้ "ไทยรัฐออนไลน์" นำเรื่องราวเกี่ยวงานฮอตแป่งปี 2558 มานำเสนอ มาดูกันสิว่า งานอะไรที่มันน่าทำที่สุดในปีนี้...

โดยอ้างอิงผลสำรวจของบริษัทต่างประเทศ คือ CareerBuilder and Economic Modeling Specialists Intl. ที่รวบรวมรายชื่ออาชีพสุดฮอตแห่งปี ซึ่งดูจากความต้องการแรงงานในอาชีพนั้นๆ ลงลงประกาศรับสมัคร เปรียบเทียบกับอัตราการจ้างงานจริงในแต่ละเดือน


ทั้งนี้ 18 อาชีพข้างต้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. อาชีพที่จะต้องมีใบปริญญารับรอง 2. อาชีพที่ไม่ต้องมีใบปริญญา

เริ่มจากงานที่จะต้องมีใบปริญญารับรอง ประกอบด้วย 10 อาชีพ

อันดับ 1 คือ อาชีพบริหารการตลาด อาชีพฮอตสุดๆ ที่มีอัตราความต้องการ 34,613 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 11,617 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 22,996 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 10% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 57.42 ดอลลาร์


อันดับ 2 ได้แก่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์, คนเขียนโปรแกรม ที่มีอัตราความต้องการ 52,700 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 31,616 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 21,084 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 15% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 44.66 ดอลลาร์


ต่อกันที่อันดับ 3 เป็นอาชีพพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐาน มีอัตราความต้องการ 122,922 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 103,804 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 19,118 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 5% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 32.51 ดอลลาร์


อันดับ 4 คือ วิศวกรอุตสาหการ ดยมีอัตราความต้องการ 26,031 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 7,880 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 18,151 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 9% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 38.96 ดอลลาร์


ส่วนอันดับ 5 อาชีพผู้ดูแลเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ มีอัตราความต้องการ 35,788 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 18,734 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 17,054 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 7% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 35.84 ดอลลาร์

อันดับที่ 6 ตกเป็นของนักพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งมีอัตราความต้องการ 30,108 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 14,616 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 15,492 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 17% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 28.02 ดอลลาร์

และอันดับที่ 7 คือ อาชีพเกี่ยวกับการแพทย์และผู้จัดการบริการสุขภาพ พบอัตราความต้องการ 27,696 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 12,626 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 15,070 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 6% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 43.61 ดอลลาร์

อันดับที่ 8 ตกเป็นของนักกายภาพบำบัด อาชีพที่มีอัตราความต้องการ 24,425 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 10,880 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 13,545 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 10% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 38.63 ดอลลาร์


รองสุดท้าย อันดับที่ 9 อาชีพอรรถบำบัด อ้าวงง!...งง เขาคือนักแก้ไขการพูด เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวินิจฉัย การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางภาษาและการพูด เช่น พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด เสียงผิดปกติ ปากแหว่งเพดานโหว่ ประสาทหูพิการ มีความบกพร่องด้านสติปัญญา ผู้ป่วยที่ถูกตัดกล่องเสียง ผู้ป่วยสมองพิการ สำหรับในต่างประเทศอาชีพนี้ มีอัตราความต้องการ 15,113 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 7,112 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 8,001 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 5% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 34 ดอลลาร์

มาที่อาชีพอันดับสุดท้าย ผู้จัดการฝ่ายขาย อาชีพอันดับ 10 ที่มีอัตราความต้องการ 28,589 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 22,280 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 6,309 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 8% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 51.98 ดอลลาร์

 

สำหรับอาชีพที่ไม่ต้องมีใบปริญญาในปี 2558 มีทั้งหมด 8 อาชีพ คือ

อันดับ 1 อาชีพคนขับรถบรรทุก, รถพ่วงและรถแทรกเตอร์ พบมีอัตราความต้องการ 242,400 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 131,902 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 110,498 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 9% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 18.37 ดอลลาร์


อันดับ 2 เป็นคนจัดแสดงสินค้า เป็นอาชีพที่มีอัตราความต้องการ 20,808 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 6,126 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 14,682 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 5% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 13.11 ดอลลาร์


อันดับที่ 3 คือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล มีอัตราความต้องการ 7,287 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 2,079 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 5,208 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 4% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 11.66 ดอลลาร์

ต่อกันที่ อันดับที่ 4 ตัวแทนฝ่ายขาย อาชีพอันดับ 4 มีอัตราความต้องการ 18,547 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 14,802 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 3,745 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 7% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 35.59 ดอลลาร์

อันดับที่ 5 คือ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ที่มีอัตราความต้องการ 5,286 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 2,534 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 2,752 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 7% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 49.86 ดอลลาร์


ส่วนอันดับที่ 6 เป็นอาชีพ เวชระเบียน ซึ่งมีอัตราความต้องการ 9,224 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 7,332 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 1,892 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 6% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 16.81 ดอลลาร์


อันดับที่ 7 อาชีพพนักงานขายทางโทรศัพท์ มีอัตราความต้องการ 23,733 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 22,224 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 1,509 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 8% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 11.03 ดอลลาร์

มาถึงอันดับสุดท้ายที่ไม่ต้องมีใบปริญญา พนักงานสาธิตและแนะนำสินค้า ที่มีอัตราความต้องการ 12,742 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 11,308 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 1,434 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 10% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 12.26 ดอลลาร์

ร่ายมาจนจบ หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่น้อย สำหรับคนที่ยังอยากเปลี่ยนงาน หรือนักศึกษาที่กำลังตัดสินใจเรื่องเรียน สนใจอาชีพไหน ศึกษากันดูเลย!!.

 

 

 

ที่มา ไทยรัฐ 10 ก.พ. 2558


โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 58   อ่าน 511 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
อาชีวะสร้างสรรค์ บ่มเพาะจิตใจ ไม่มีเหล้า-รุนแรงครอบงำ
15 ส.ค. 57 | อ่าน 444 ครั้ง
กศน.จัดชุมนุมลูกเสือสร้างจิตสำนึกคสช.ร่วมปลูกค่านิยมรักชาติ-ต่อยอดพัฒนาชุมชน
21 ก.ค. 57 | อ่าน 452 ครั้ง
ชงกกอ.ชี้เกณฑ์ยุบรวมมหา'ลัย3ก.พ.
03 ก.พ. 54 | อ่าน 11404 ครั้ง
เล็งลดฝึกปฏิบัติ ป.บัณฑิต-สอบ ม.เอกชนรับ นศ.เกิน
25 ก.ค. 59 | อ่าน 287 ครั้ง
"ดาว์พงษ์" ถกแนวคิดปฏิรูปศึกษาของ ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน เล็งชงปรับโครงสร้าง ศธ.ต่อ
19 พ.ค. 59 | อ่าน 431 ครั้ง
“มาร์ค” เผยดีเดย์ 1 ก.ย. ออกอากาศ Thai Teachers TV
30 ส.ค. 53 | อ่าน 20087 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.