Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กยศ. พี่ผลาญ น้องรับกรรม EP.4 มหันตภัยชักดาบ ถ่วงความเจริญชาติ รั้งโอกาสรุ่นหลัง"หนี้ก้อนใหญ่" ที่ กยศ.อยู่ในฐานะเจ้าหนี้ ยังไม่สามารถเก็บมาได้ถึงกว่า 72,000 ล้านบาท...คุณเคยตั้งคำถามกันบ้างหรือไม่ว่า หากบัณฑิตผู้ทรงความรู้กลับเบี้ยวหนี้ที่หยิบยืมมาจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา (กยศ.) ที่ช่วยส่งเสียให้เรียนจนจบ อันนำมาสู่การเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ “รุ่นพี่ชักดาบ รุ่นน้องอดรับโอกาส” จนท้ายที่สุด ประเทศชาติต้องสูญเสียโอกาส มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การคลัง สกัดกั้นการพัฒนาประเทศให้รุกหน้าเช่นใดบ้าง?

ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ เสาะแสวงหาคำตอบในเรื่องดังกล่าว จาก ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถึงมหันตภัยแห่งการไม่ใช้หนี้ เป็นเช่นไร ต้องดู!

ผู้อำนวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ


ไม่คืนเงิน กยศ.! = รั้งความเจริญชาติ
ประเทศ ชาติจะสูญเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศ เพราะแทนที่จะนำเงินในส่วนนี้ไปใช้พัฒนาถนนหนทาง สร้างระบบชลประทาน สร้างโรงเรียนให้มีศักยภาพเต็มขั้น ก็ไม่สามารถทำได้ มิหนำซ้ำ ยังต้องทนอยู่กับภาวะขาดทุน และต้องหัวหมุนไปกับการหาเงินมาใส่เข้าไปในระบบ เพื่อหล่อเลี้ยงนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในกองทุนดังกล่าวอีกด้วย

ขณะเดียวกัน ผู้ที่ไม่คืนเงิน กยศ. ได้กลับกลายเป็นคนใจดำไปโดยไม่รู้ตัว กล่าวคือ ทันทีที่พวกเขาเหล่านี้ไม่คืนเงินให้แก่รัฐ ผลกระทบนั้น จะตกไปอยู่ที่รุ่นน้อง รุ่นลูก รุ่นหลานทันที เพราะวงเงินที่จะเข้าไปสนับสนุน กยศ. เกิดปัญหาสภาพคล่องหนักขึ้นทุกขณะ จนมีผลต่อโอกาสในการกู้กองทุนของน้องในรุ่นต่อๆ ไป โดยเฉพาะนักเรียนที่ยากจนจริงๆ จะตกเป็นผู้ไร้โอกาสไปโดยปริยาย

นักล่าปริญญา


ตัดโอกาสลูกหลาน กีดกันใช้จ่ายประเทศ
ผลพวงที่ นักเรียน นักศึกษา ได้รับจากรุ่นพี่ไม่คืนเงิน กยศ. ยังคงเป็นในเรื่องของการขาดโอกาสที่จะพัฒนาตัวเอง อัพเกรดความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องให้ระดับคุณภาพของคนในประเทศต่ำลง จนเป็นผลให้ความสามารถในการหารายได้น้อยลงตามไปด้วย

หากนักเรียน นักศึกษาเรียนดี มีความสามารถย่อมจะทำให้เด็กคนนั้นๆ มีโอกาสที่ได้ทำงานที่ดี และได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่รัฐต่อ หรือแม้กระทั้ง เด็กๆ ที่จบออกไปมีอาชีพที่รายได้สูง ก็ย่อมจะทำให้มีเงินไปใช้จ่ายเลือกซื้อสินค้า โดยเป็นการสนับสนุนภาครัฐทางอ้อมได้จากการเก็บภาษี (VAT) ฉะนั้น เมื่อเกิดวัฒนธรรมชักดาบก็เทียบเท่ากับตัดโอกาสหารายได้จากเงินภาษีของ รัฐบาลในอนาคต

“มันเป็นการขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของคน สมมติว่า กยศ. สนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ แต่พอไม่มีเงินให้ ประเทศเราก็จะมีจำนวนนักวิทยาศาสตร์น้อยลง ขาดการเพิ่มศักยภาพ หรือขีดความสามารถของประเทศในอนาคต” ผู้อำนวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างชัดเจน

กยศ. กองทุนสร้างโอกาส


รัฐรับทรัพย์ทางอ้อม ในรูปแบบของ...
ธนวรรธน์ เชื่อว่า ภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทย หรือรัฐบาลประเทศใดก็ตาม ย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่า อัตราการสูญเสียของกองทุนที่ว่านี้ จะเกินกว่ารับไหว หรือเกินกว่าที่คาดไว้หรือไม่ ซึ่งเงินเหล่านี้รัฐบาลอาจจะได้กลับมาทางอ้อมโดยที่ไม่รู้ตัว คือไม่ได้เงินต้นคืน แต่อาจจะได้กลับมาในรูปแบบของเด็กที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี แล้วมีรายได้มากขึ้น ซึ่งเงินในส่วนนี้ไม่ได้รั่วไหลไปที่ไหน แต่มันอยู่ในระบบเศรษฐกิจ เพราะเด็กพวกนี้จะคืนรัฐมาในรูปแบบของภาษี แต่สุดท้ายอยู่ที่ว่า จะได้คืนช้าหรือเร็วก็เท่านั้น

“ถ้าเด็กเหล่านี้ไม่ได้เข้าสู่ระบบทางการเรียน เขาอาจจะไปกู้หนี้ยืมสิน จี้ปล้น หรือประกอบอาชีพที่ไม่ดี ซึ่งเป็นเรื่องที่มันพิสูจน์ลำบาก คิดว่าเงินกลับมามันอาจจะกลับมาช้า ในรูปแบบ VAT ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีนิติบุคคล” ผู้อำนวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ วิเคราะห์เช่นนั้น


ในวันที่ไร้ กยศ. คุณจะเป็นเช่นไร?
กองทุนกู้ ยืมเพื่อการศึกษา...หากมองในแง่สังคม กองทุนนี้ เป็นกองทุนที่สร้างโอกาสให้กับประชาชนให้เข้าถึงหนังสือหนังหาความรู้การ ศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ฉะนั้น หากเราไม่มี กยศ. เราอาจจะเห็นคนไทยบางคนยังวนเวียนอยู่ในชีวิตที่มีรายได้น้อย เช่น คนยากคนจน เมื่อเขาเรียนจบ ม.6 เขาไม่มีช่องทางในการกู้ยืมเงินมาพัฒนาตัวเอง พอเขาจบการศึกษาภาคบังคับเสร็จก็ไปทำงาน ได้ค่าแรงขั้นต่ำและมีชีวิตอยู่เพียง ณ จุดๆ นั้น

แต่ในทางกลับกัน หากคนยากจนมีโอกาสทางการศึกษา โดยได้พัฒนาตัวเองมากขึ้น นอกจากตัวของคนผู้นั้นจะได้รับประโยชน์ทางตรงจากความรู้ ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมาโดยตลอดแล้ว ประเทศชาติยังได้รับประโยชน์ทางอ้อม ในแง่ของคนในชาติมีประชาชนท่ีมีคุณภาพ และมีผลสืบเนื่องไปยังองค์กรต่างๆ ที่สามารถพัฒนาองค์กรให้รุกหน้าต่อไปได้ เนื่องจากมีบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาช่วยขับเคลื่อน

เมื่อวันหนึ่งคุณได้รับโอกาส แล้วคุณไม่คิดจะส่งต่อโอกาสให้เด็กรุ่นหลังบ้างหรือ? คุณจะยอมหรือไม่ หากคุณถูกสังคมตราหน้าว่า คุณเป็นพวกปล้นชาติ?

อ่านเพิ่มเติม
กยศ. พี่ผลาญ น้องรับกรรม EP.1 เปิดตำรับกองทุน อะไรคือปัญหาเรื้อรัง ?

กยศ. พี่ผลาญ น้องรับกรรม EP.2 เหตุไฉน บัณฑิตเบี้ยวหนี้ ?

กยศ. พี่ผลาญ น้องรับกรรม EP.3 บัณฑิตเป็นหนี้ต้องรู้ เปิดสารพัดกลเม็ดวิธีทวงเงิน

ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ


โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 57   อ่าน 334 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ดึงผอ./รองผอ."เทรนเนอร์"ลดเรียน-เพิ่มรู้
22 ม.ค. 59 | อ่าน 487 ครั้ง
เลขาฯ กกอ. ชู 3 คุณภาพ 1 ธรรมาภิบาล
18 ก.ค. 57 | อ่าน 306 ครั้ง
นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการ “แท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย”
08 มิ.ย. 55 | อ่าน 806 ครั้ง
ติงรัฐบาลเร่งหลักสูตรผลิตครู
25 ม.ค. 54 | อ่าน 9940 ครั้ง
สร้างแรงบันดาลใจเป็นนักวิทย์หญิง
27 ก.พ. 57 | อ่าน 203 ครั้ง
สอบแป๊ะเจี๊ยะม.1-ม.4 ลุย 20 ร.ร. 3 หน่วยรัฐ ผนึกคุ้ยไล่เช็กเส้นทางเงินโรงเรียนร้องเอาคืน
29 พ.ค. 55 | อ่าน 915 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.