Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กลับไปรับบำนาญสิ่งที่น่าสนใจสำหรับข้าราชการตอนนี้คือ การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งออกมาใช้บังคับในลักษณะของพระราชบัญญัติชื่อเดียวกันนี้

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรให้ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและผู้ รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่รับราชการ อยู่ในวันก่อนวันที่บทบัญญัติ หมวด 3 สมาชิกและ สิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 ใช้บังคับ สามารถกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

เผื่อว่าใครยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดของกฎหมายใหม่ที่เพิ่งผ่านสภา นิติบัญญัติออกมาได้ไม่นานและจะมีผลใช้บังคับในตอนต้นเดือนธันวาคม 2557 คือเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราช- กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

ขอหยิบเอาสาระสำคัญของเรื่องนี้มาบอกกล่าวกันพอสังเขป เช่น บุคคลที่มีสิทธิขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ คือ

1.ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539

2.ผู้รับบำนาญอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการดังกล่าว

3.ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการดังกล่าว

บุคคลทั้งสามประเภทนั้น หากมีความประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญข้าราชการฯ ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับจนถึงวัน ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558

แล้วมีข้อกำหนดต่างๆให้ครอบคลุมครบถ้วน รวมทั้งวิธีการการแสดงความประสงค์ ให้แสดงความประสงค์ต่อส่วนราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง กำหนด และผู้ซึ่งได้แสดงความประสงค์ไว้จะถอนคืนการแสดงความประสงค์นั้นมิได้ แต่ถ้าผู้แสดงความประสงค์ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์เป็นอันสิ้นผล

นอกจากนั้นเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการมีสิทธิได้รับเฉพาะเงินสะสมและผล ประโยชน์ตอบแทนของเงินสะสม แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว โดยให้กองทุนจ่ายคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ตอบแทนของเงินสะสมแก่ข้าราชการผู้ นั้น และให้กองทุนนำส่งเงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินสำรอง

แต่ถ้าใครได้รับเงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวไปแล้วก็มีหน้าที่ต้องจ่ายคืนให้กองทุน ด้วย ถ้าไม่มีเงินก้อนยังสามารถผ่อนได้อีกด้วย

ลองปรึกษาหารือกันดูว่ารูปแบบไหนจะได้ประโยชน์แก่ตัวท่านเองมากกว่ากัน แล้วค่อยตัดสินใจกันอีกที เพราะมีทั้งผลดีและผลเสียซึ่งมีหลายปัจจัยเป็นองค์ประกอบโดยยังมีเวลาถึง กลางปีหน้าโน่นแน่ะ.

 

โดย “ซี.12”

 

ที่มา ไทยรัฐ 25 พ.ย. 2557


โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 57   อ่าน 630 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สอบ ’ครูผู้ช่วย’ ฉาวพ่นพิษ ชงเสริมศักดิ์ฟัน 4 บิ๊กสพฐ.
20 พ.ค. 56 | อ่าน 948 ครั้ง
ผอ.ร.ร.ดังหนุน’สอบตกซ้ำชั้น’ช่วยเด็กตั้งใจเรียน-คุณภาพการศึกษาดีขึ้นแต่ห่วงเปิดช่องโรงเร
23 มี.ค. 54 | อ่าน 41794 ครั้ง
ได้มหา’ลัยปั๊มครูพันธุ์ใหม่กลางมิ.ย.’ครู5ปี’คัดน.ศ.ปี1-’ป.บัณฑิต’เริ่ม
30 พ.ค. 54 | อ่าน 25805 ครั้ง
เสมา1สั่ง5องค์กรศธ.ปรับงบฯลด20-30%
08 ก.ย. 54 | อ่าน 67371 ครั้ง
ผกก.ดัง หนุน ศธ. ฉายหนัง เดอะดาวน์ฯ ให้ครู-นร. ทำความเข้าใจ "เด็กพิเศษ"
16 พ.ย. 58 | อ่าน 669 ครั้ง
ศธ.เพิ่มศูนย์พักพิงฯ433ศูนย์แล้วกระจายทั่ว23จ.รับได้1.4 แสนคนกทม.เปิด88ศูนย์รับได้4หมื่นคน
25 ต.ค. 54 | อ่าน 52363 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.