Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจ "ครูไทย"สุภาษิตแอฟริกันกล่าวไว้ว่า “ต้องใช้ทั้งชุมชนในการจะฟื้นเด็กสักคนให้ดี” คือภาพสะท้อนที่ชัดเจน และจิตใจที่แรงกล้าในการปฏิรูปการเรียนรู้ในพื้นที่ ซึ่งอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งพ่อแม่ ครู องค์กรรัฐ เอกชน เพื่อช่วยเด็กทุกคนให้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคมอีกครั้ง

เช่นกันกับการดึงสถาบัน “ครู” ให้กลับมาเป็นที่ยอมรับในสังคมไทย ให้สมกับเป็นที่พึ่งคนสำคัญในการผลักดันลูกศิษย์ให้ถึงฝั่งฝันนั้น ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการลุกขึ้นมาประกาศว่า “ครูแบบใดที่เราต้องการให้ดูแลลูกหลานของเราในสังคมไทย”

“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” (Princess Maha Chakri Award) รางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกที่จัดขึ้นร่วมกันใน ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเกิดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาเพื่อประชาชนชาวไทยตลอดมา โดยมีคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เจ้าภาพหลัก และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งได้มีการลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกและคุณสมบัติ ครูผู้สมควรได้รับรางวัลกับคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด 4 ภูมิภาคตั้งแต่วันที่ 5-17 กันยายน ที่ผ่านมา

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี บอกว่า รางวัลนี้จะเป็นการส่งสัญญาณบอกกับสังคมว่า “ครูแบบใดมีค่า และครูแบบใดที่อยากให้คนทั้งประเทศเคารพบูชา” จึงเป็นความท้าทายของคณะกรรมการระดับจังหวัดและคนทั้งประเทศในการคัดเลือก เพราะถือเป็นการทำงานเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งผลการคัดเลือกจะสะท้อนกลับมายังคนไทยทั้งประเทศว่า เราให้คุณค่ากับครูประเภทใด ฉะนั้นต้องช่วยกันเฟ้นหาครูที่เป็นต้นแบบในมิติที่เป็น “ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนครู และสร้างคุณูปการแก่วงการศึกษาไทย”

“ครูไม่ได้เริ่มจากแรงบันดาลใจที่เป็นศูนย์ แต่เริ่มจากแรงบันดาลใจที่เคยแรงกล้า แต่อาจจะอ่อนล้าลง แต่พร้อมเสมอที่จะมีใครสักคนมาช่วยจุดประกายด้วยตัวอย่างที่ดี ด้วยกำลังใจ ด้วยคำแนะนำ สิ่งเหล่านี้ก็สามารถจะทำให้พลังในใจของครูลุกโชนขึ้นได้ ครูผู้มีคุณูปการสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ ทำให้คนอื่นเกิดความศรัทธา และทำให้คิดได้ว่า ถ้าเราทุ่มเทได้สักครึ่งหนึ่งของเขาจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของ เรา ในโรงเรียนของเรา ในลูกศิษย์ของเราได้” คุณหญิงกษมา กล่าว

ขณะที่ ศ.กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวเสริมถึงคุณลักษณะครูผู้สมควรได้รับรางวัลว่า เป้าหมายของครู คือ ทำให้ชีวิตของศิษย์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยที่มีฐานของการอบรมสั่งสอน ฝึกฝน และบ่มนิสัย ฉะนั้นเด็กที่โชคดีที่สุดคือเด็กที่สามารถวิ่งมาหาครูได้เมื่อมีปัญหา รางวัลนี้จึงยกย่องครูที่เริ่มต้นด้วยความเข้าใจลูกศิษย์ พยายามสร้างฐานชีวิตและสร้างทุนชีวิตให้แก่ลูกศิษย์ ครั้งนี้เรากำลังจะช่วยกันจุดพลุ และประกาศก้องขึ้นมาจากท้องถิ่นที่ครูสอนว่าเราอยากได้ครูแบบไหน ซึ่งจะสร้างให้เกิดการยอมรับ และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เชิดชูเกียรติเพียงแต่รางวัลเท่านั้น

พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ประธานมูลนิธิร่มฉัตร พระนักการศึกษาได้เสนอถึงตัวชี้วัดที่สำคัญว่าต้องยึดเอาผลสัมฤทธิ์ของคนที่ เขาได้รับแรงบันดาลใจจากครูและทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตมาเป็นผลเชิง ประจักษ์ในการพิจารณาว่า ครูท่านใดให้แรงบันดาลใจลูกศิษย์ได้เจริญก้าวหน้า ให้ความอบอุ่น ให้เขามีพลังในการดำรงตนเป็นคนดีต่อไปด้วย

แนวคิดนี้สอดคล้องกับผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Eduzones.com ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ที่เห็นตรงกันว่า รางวัลนี้ควรมอบให้ครูเล็ก ๆ ทุกคน ที่ได้สร้างความยิ่งใหญ่ ซึ่งคนเป็นครูมีความพิเศษก็คือ เขาสามารถที่จะสร้างใครสักคนจากไม่มีอะไรเลย จาก “Nobody” ให้เป็น “Somebody” ครูที่ให้ความรักต่อเด็กเหล่านั้น จะทำให้เขาเป็น “Somebody” ของใครสักคน นั่นคือครู ความยิ่งใหญ่ของครูจึงอยู่ตรงนี้

หันกลับมาฟังบรรดาศิษย์มีครูในวงการอื่น ๆ กันบ้างว่า พวกเขาและเธอวาดภาพ “ครูในฝัน” ไว้เป็นอย่างไรกัน นิติพงษ์ ห่อนาค นักแต่งเพลง เล่าว่า ครูดีที่จำได้คือ ครูดีที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู อยากให้ความรู้ให้ได้มากที่สุด โดยยอมลงทุนไปค้นคว้าหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกศิษย์ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะปัญหาการเรียนเท่านั้น แต่รวมถึงปัญหาชีวิตด้วย

ศิรพันธ์ วัฒนจินดา มั่นใจว่า การใช้ชีวิตของครูถือเป็นบทเรียนสำคัญที่หล่อหลอมให้เธอเป็นเธอในทุกวันนี้ ครูในภาพฝันของเธอจึงไม่ใช่เพียงครูที่ติดอยู่เพียงเรื่องบทเรียนตำรา หรือการสอบเท่านั้น ในขณะที่ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีวีบูรพา ให้แง่คิดส่งท้ายว่า รางวัลนี้มีความพิเศษเพราะแสดงถึงความสมบูรณ์ของคนที่ได้รับรางวัล ในฐานะที่ครูต้องทำหน้าที่บ่มเพาะ แสดงโลกแก่ลูกศิษย์ ไม่ว่าเด็กเขาจะทำอะไร หรือเขาจะนำสิ่งที่ครูสอนไปใช้ชีวิต แต่สุดท้ายครูคนนั้นต้องสอนเด็กให้ใช้ชีวิตเป็น คิดเป็น ทำเป็นด้วย

วันนี้ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ที่คณะกรรมการคัด เลือกระดับจังหวัดในจังหวัดของท่าน โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.PMCA.or.th  หรือโทร. 0-2619-1811 และเฟซบุ๊กรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี.

กนกวรรณ กลินณศักดิ์

 

 

ที่มา เดลินิวส์ วันศุกร์ 19 กันยายน 2557


โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 57   อ่าน 959 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
5 ปี สทศ.ชื่นมื่นแนะโรงเรียนใช้ผลโอเน็ตจริงจัง
07 ก.ย. 53 | อ่าน 13839 ครั้ง
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
28 ต.ค. 58 | อ่าน 498 ครั้ง
กยศ.ช่วยน.ร.-น.ศ.น้ำท่วม
13 ม.ค. 55 | อ่าน 111481 ครั้ง
อบรมผู้บริหาร สพฐ.ทุกเขต
15 ส.ค. 57 | อ่าน 773 ครั้ง
‘หมออุดม’ชี้ระบบทีแคสดี100% เป็นไปไม่ได้ที่จะกลับไป ‘เอ็นทรานซ์-แอดมิสชั่นส์’ อย่างเดิม
14 มิ.ย. 61 | อ่าน 232 ครั้ง
ปลัดศธ.ปัดปล่อยครูกู้ฟุ่มเฟือย ไม่ใช่ปล่อยกู้ใหม่ กู้ได้เฉพาะวงเงินเท่าที่เป็นหนี้
12 ก.พ. 59 | อ่าน 585 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.