Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: หลักการสอบแข่งขันเพื่อเป็นข้าราชการครูฯ
      

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: หลักการสอบแข่งขันเพื่อเป็นข้าราชการครูฯ

ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
          ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยจะมีการประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 25 มีนาคม-3 เมษายน 2554 รับสมัครระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2554 ดำเนินการสอบแข่งขันระหว่างวันที่  25-28 เมษายน 2554 นั้น
          สำหรับวันนี้ จะขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการสอบแข่งขันฯ เพื่อให้ผู้ที่สนใจที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยได้เตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันฯ ซึ่งการสอบจะมี3 ภาค ดังนี้
          ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยคำนึงถึงระดับความรู้ ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง ซึ่งจะมีการสอบ 3 ส่วน  คือ
          1) ความรอบรู้ (50 คะแนน) ทดสอบความรู้เรื่องสังคมเศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และกฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
          2) ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) ทดสอบความรู้ ความสามารถด้านตัวเลข ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านเหตุผล
          3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (50 คะแนน) ทดสอบความรู้เรื่องวินัย และการ
          รักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ และสมรรถนะวิชาชีพ
          ภาค ข ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(คะแนนเต็ม 150 คะแนน)  ทดสอบ 2 ส่วน คือ
          1) ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (75 คะแนน) ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนในเรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนการวิจัยทางการศึกษา สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลการศึกษา
          2) ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (75 คะแนน)ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
          ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม จากประวัติส่วนตัวและการศึกษา การประกอบคุณความดี บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจาการมีปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ และอุดมการณ์
          สำหรับเกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ผู้นั้นจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
          ขอให้ผู้สนใจจะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยได้เตรียมตัวและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครสอบแข่งขันให้ครบถ้วนก่อนวันรับสมัคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
          ผู้มีอำนาจ (เช่น สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา เป็นต้น) ไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย

          --มติชน ฉบับวันที่ 28 ก.พ. 2554 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 54   อ่าน 11594 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ชงศธ.โยก’สทศ.’ขึ้นสำนักนายกฯ
02 เม.ย. 55 | อ่าน 10022 ครั้ง
กศน.เทียบโอน5รายวิชาเน้นคุณภาพ
03 มิ.ย. 54 | อ่าน 117622 ครั้ง
ตอบข้อสงสัย บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 57 จะได้ปรับ 4% หรือไม่
02 มิ.ย. 58 | อ่าน 1067 ครั้ง
ธีระเกียรติ สั่งสอบวินัยอดีต ผอ.สพม.38 แนะยึดกฎหมายอุ้ม 2 ครูสาวบรรจุ
23 พ.ย. 60 | อ่าน 1206 ครั้ง
เครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจีพีเอส
28 ธ.ค. 53 | อ่าน 6913 ครั้ง
ตั้ง "หมออุดม" คุมทีมแยกกระทรวงอุดมฯ
06 ม.ค. 60 | อ่าน 1061 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ 2010. เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ | นครพนม