Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สช.จัดประชุมสัมมนาเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ          ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวถึง การจัดประชุมสัมมนา เสริมสร้างอุดมการณ์ความ รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตระหนักถึงความสำคัญ ในการปลูกฝังและสร้างอุดมการณ์ให้มีสำนึก ของความเป็นคนไทย เข้าใจในความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความรักความสามัคคีของประชาชนในชาติ เพื่อให้ช่วยกันปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่ในจิตสำนึกของคนไทยตลอดไป พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงปัญหาของ ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของชาติ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วม ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายต่อให้กับหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปรับทราบข้อมูลที่ ถูกต้อง เป็นการปลูกฝังให้มี ความรักในสถาบันหลักของชาติ สอดรับกับนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการคืนความสุข ให้คนในชาติ เสริมสร้างความรักความสามัคคี ความสมานฉันท์ และอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษในครั้งนี้


          --มติชน ฉบับวันที่ 22 ส.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 57   อ่าน 3292 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เปิดมิติการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยทัศนศึกษาออนไลน์
22 มี.ค. 54 | อ่าน 19059 ครั้ง
แอดมิชชันฟอรั่มชงเลิก PAT 1,2,3 ปี58 ใช้คะแนน 7 วิชาสามัญแทน
05 ก.ค. 55 | อ่าน 1530 ครั้ง
ศูนย์ดาราศาสตร์คืบหน้า รออนุมัติพันล.เสร็จปี55
25 พ.ย. 53 | อ่าน 82577 ครั้ง
สอศ.เร่งปั้นผู้ประกอบการรายย่อย
23 ก.ค. 55 | อ่าน 1327 ครั้ง
ร่างพ.ร.บ.วชช.ยังมีลุ้น
18 ม.ค. 54 | อ่าน 9517 ครั้ง
การรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
20 ต.ค. 58 | อ่าน 1888 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.