Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ทุนสอนภาษาต่างประเทศ
      

ทุนสอนภาษาต่างประเทศ          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง (ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย สเปน เขมร พม่า เวียดนาม และมลายู-มาเลย์/อินโดนีเซีย) รวม 150 ทุน
          วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านภาษาและการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง พัฒนาด้านทักษะภาษาและการสอน เตรียมพร้อมสำหรับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศที่สองในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ประเภทและจำนวนทุน
          ภาษาญี่ปุ่น 50 ทุน ภาษารัสเซีย 5 ทุน
          ภาษาเกาหลี 35 ทุน ภาษาพม่า 5 ทุน
          ภาษาฝรั่งเศส 15 ทุน ภาษาเวียดนาม 5 ทุน
          ภาษาเยอรมัน 10 ทุน ภาษาเขมร 5 ทุน
          ภาษาสเปน 10 ทุน ภาษามลายู/อินโดนีเซีย 10 ทุน
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          -เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หรือบัณฑิตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาต่างประเทศที่สองตามรายภาษาที่กำหนดในประเภทของทุน ทั้งนี้ ต้องเรียนภาษาดังกล่าวมากเพียงพอสำหรับการเป็นครูผู้สอนภาษานั้น
          -มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
          -มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
          -มีคะแนนเฉลี่ยวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือหากมีคะแนนเฉลี่ยวิชาเอกต่ำกว่า 2.5 จะต้องมีคะแนนสอบวัดระดับความรู้ความสามารถการใช้ภาษาตามมาตรฐาน CFER ไม่ต่ำกว่าระดับ B2 หรือระดับ N3 ของการสอบ JLPT หรือระดับ Intermediate 3 ของการสอบ TOPIK โดยต้องเป็นผลการสอบที่จัดโดยองค์กรเจ้าของภาษา และประกาศผลดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปี
          ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://academic.obec.go.th/ หรือ www.moe.go.th หรือ www.obec.go.th
          ผู้สนใจกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ.3 ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2557
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประ กาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและสถานที่สอบภายในวันที่ 11 สิงหาคม หรือตรวจดูรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/ หรือ www.moe.go.th หรือ www.obec.go.th
          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://academic.obec.go.th/web/node/1/2/news_sec_detail/863

         

 --โลกวันนี้วันสุข ฉบับวันที่ 2 - 8 ส.ค. 2557--


โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 57   อ่าน 389 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สอนพูดภาษาอังกฤษฟรี
26 ก.พ. 57 | อ่าน 327 ครั้ง
จี้ปรับระบบการศึกษาไทย-รื้อผลิตครู สวทศ. แนะนักศึกษาครูต้องมีพี่เลี้ยง
19 ส.ค. 56 | อ่าน 983 ครั้ง
ม.ศิลปากรจับมือศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีเปิด K-pop camp for young talent 2014
04 เม.ย. 57 | อ่าน 425 ครั้ง
วชช.นราธิวาสกับบทบาทแห่ง AEC กุญแจสำคัญในศักยภาพแห่งอนาคต
16 ต.ค. 56 | อ่าน 401 ครั้ง
’วรวัจน์’ตั้งกรรมการชุดใหม่โละโทรทัศน์ครู
06 ม.ค. 55 | อ่าน 110912 ครั้ง
เลขาธิการกพฐ. สั่งพาเด็กเข้าวัดใกล้บ้าน
07 ก.ค. 57 | อ่าน 296 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.