Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ทุนสอนภาษาต่างประเทศ
      

ทุนสอนภาษาต่างประเทศ          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง (ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย สเปน เขมร พม่า เวียดนาม และมลายู-มาเลย์/อินโดนีเซีย) รวม 150 ทุน
          วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านภาษาและการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง พัฒนาด้านทักษะภาษาและการสอน เตรียมพร้อมสำหรับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศที่สองในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ประเภทและจำนวนทุน
          ภาษาญี่ปุ่น 50 ทุน ภาษารัสเซีย 5 ทุน
          ภาษาเกาหลี 35 ทุน ภาษาพม่า 5 ทุน
          ภาษาฝรั่งเศส 15 ทุน ภาษาเวียดนาม 5 ทุน
          ภาษาเยอรมัน 10 ทุน ภาษาเขมร 5 ทุน
          ภาษาสเปน 10 ทุน ภาษามลายู/อินโดนีเซีย 10 ทุน
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          -เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หรือบัณฑิตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาต่างประเทศที่สองตามรายภาษาที่กำหนดในประเภทของทุน ทั้งนี้ ต้องเรียนภาษาดังกล่าวมากเพียงพอสำหรับการเป็นครูผู้สอนภาษานั้น
          -มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
          -มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
          -มีคะแนนเฉลี่ยวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือหากมีคะแนนเฉลี่ยวิชาเอกต่ำกว่า 2.5 จะต้องมีคะแนนสอบวัดระดับความรู้ความสามารถการใช้ภาษาตามมาตรฐาน CFER ไม่ต่ำกว่าระดับ B2 หรือระดับ N3 ของการสอบ JLPT หรือระดับ Intermediate 3 ของการสอบ TOPIK โดยต้องเป็นผลการสอบที่จัดโดยองค์กรเจ้าของภาษา และประกาศผลดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 2 ปี
          ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://academic.obec.go.th/ หรือ www.moe.go.th หรือ www.obec.go.th
          ผู้สนใจกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ.3 ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2557
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประ กาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและสถานที่สอบภายในวันที่ 11 สิงหาคม หรือตรวจดูรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/ หรือ www.moe.go.th หรือ www.obec.go.th
          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://academic.obec.go.th/web/node/1/2/news_sec_detail/863

         

 --โลกวันนี้วันสุข ฉบับวันที่ 2 - 8 ส.ค. 2557--


โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 57   อ่าน 331 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
โรงเรียนขนาดเล็ก”พิษณุโลก” วิกฤต ครูเกษียณหมด เหลือผอ.รร.แค่คนเดียว วอนจิตอาสาช่วยสอนหนังสือ
27 ก.ย. 60 | อ่าน 235 ครั้ง
"ราชกิจจาฯ" ประกาศพ.ร.ฎ.ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
11 พ.ย. 57 | อ่าน 316 ครั้ง
มาตรฐานคุณวุฒิทันตแพทย์
06 ม.ค. 57 | อ่าน 1259 ครั้ง
มหกรรมการศึกษาเอกชน
20 ม.ค. 57 | อ่าน 427 ครั้ง
ภูเก็ตเปิดวิชาซ่อมสปีดโบ๊ต
25 ส.ค. 54 | อ่าน 77114 ครั้ง
อัดเกณฑ์ย้ายครู สพฐ.ทำศึกษาชาติดิ่งเหว
22 ม.ค. 61 | อ่าน 568 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.