Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สพฐ.แจกคู่มือครูภาคเรียนที่ 2/57 สอนประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง
      

สพฐ.แจกคู่มือครูภาคเรียนที่ 2/57 สอนประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง


          ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ตามนโยบายของคณะรักษาความ สงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการให้ส่งเสริมเด็กและเยาวชนในชาติให้ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความสามัคคี ว่า ก่อน หน้านี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัด ประชุมเสวนาการกำหนดจุดเน้นวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง อาทิ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน มาร่วมให้ความเห็น ได้ข้อสรุปร่วมกันดังนี้ วิชาประวัติศาสตร์จะมีการเพิ่มจุดเน้นในการเรียนการสอน 3-4 ประเด็น อาทิ เรื่องการรักชาติ รักสามัคคี พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
          ดร.กมล กล่าวต่อว่า วิชาหน้าที่พลเมืองจะเพิ่มจุดเน้น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การรู้จักสิทธิหน้าที่ตนเอง ให้เด็กมีความรู้และเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยไทย ซึ่งจะนำคู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รู้จักการเสียสละต่อสังคม และการรู้จักรับฟังความคิดเห็น รู้จักคิดวิเคราะห์ แม้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ สพฐ.จะส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้เข้มข้นขึ้น และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สพฐ.โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ คู่มือจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคมนี้ ซึ่งเป็นคู่มือสำหรับครู และจะคัดเลือกหนังสืออ่านนอกเวลา หนังสืออ่านเพิ่มเติม รวมทั้งจะจัดทำบัญชีรายชื่อหนังสือเหล่านี้แจกให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศ และบางส่วนพิมพ์เพื่อจำหน่ายด้วย
          สพฐ.จะจัดทำคู่มือการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อเป็นแนวทางให้ครูนำไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขณะเดียวกัน สพฐ.จะจัดอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาด้วย เบื้องต้นได้จัด เตรียมงบประมาณ 40 ล้านบาท เพื่อใช้ในการอบรมครูด้วย คาดว่าจะเริ่มสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองตามแนวทางใหม่ได้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ดร.กมล กล่าว

       

   ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 57   อ่าน 982 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เตือนครูอย่าคิดหาประโยชน์จากหน้าที่
16 ต.ค. 57 | อ่าน 389 ครั้ง
สพฐ.ปรับใหม่งบฯต่อหัวน.ร.
04 เม.ย. 54 | อ่าน 51559 ครั้ง
สุชาติเล็งแก้พ.ร.บ.สภาครู เปิดช่องจบภาษาเป็นแม่พิมพ์ได้
20 เม.ย. 55 | อ่าน 3153 ครั้ง
การให้ ขรก.ครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเ
18 เม.ย. 59 | อ่าน 361 ครั้ง
อาชีวะ...สร้างสรรค์: ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ สอศ.ฝึก "นักศึกษา" พร้อมเป็นเจ้าของกิจการ
20 มิ.ย. 56 | อ่าน 1435 ครั้ง
สช.ไม่เลี้ยงโรงเรียนเอกชนไร้คุณภาพ
16 ก.ย. 57 | อ่าน 433 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.