Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กศน.พัฒนาการสอนประวัติศาสตร์
      

กศน.พัฒนาการสอนประวัติศาสตร์

          นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการฟื้นฟูวิชาประวัติศาสตร์และวิชาหน้าที่พลเมืองให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการให้เกิดความรัก สามัคคี รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง รวมถึงเคารพสิทธิหน้าที่ของผู้อื่น และการฟื้นฟูวิชาประวัติศาสตร์และวิชาหน้าที่พลเมือง ซึ่งจะทำให้คนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้น การพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อเสริมความรู้รายวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ 5 เรื่อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย คือ ให้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจัดสอนอาชีพให้แก่ประชาชนให้ประกอบอาชีพและมีรายได้, ให้บ้านหนังสืออัจฉริยะที่มีอยู่ 41,800 แห่ง ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการของบ้านหนังสืออัจฉริยะ, ให้ปรับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งประจำตำบลเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งเพื่อความปรองดอง เพื่อสอนเนื้อหาการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงวิชาหน้าที่พลเมืองให้แก่ประชาชน, ให้ กศน.ตำบลรับผิดชอบการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งต้องเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นเนื้อหาเรื่องการสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ รวมถึงสอนเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ และสุดท้ายการปรับและวิเคราะห์หลักสูตร สื่อ รายวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้เรียนเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเผยแพร่และชักจูงบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคมให้เกิดความรักในเรื่องนี้และนำไปปฏิบัติต่อไป
          เลขาธิการ กศน. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากนโยบายดังกล่าว ทางสำนักงาน กศน. จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตร สื่อ รายวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ขึ้น ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส ริเวอร์ไซด์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กระทรวงศึกษาธิการ และ คสช. ในการจัดทำการวิเคราะห์หลักสูตร สื่อ รายวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ทั้งนี้ได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 40 ราย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ, รศ.ชวลีย์ ณ ถลาง นางระวิวรรณ ภาคพรต ข้าราชการบำนาญ นางวันเพ็ญ สุทธากาศ ข้าราชการบำนาญ นายวัฒนา อัคคพานิช ข้าราชการบำนาญ ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารบก ครูโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด กศน.อำเภอ และสถานศึกษาของ กศน. ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อเสริมความรู้รายวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเสริมความรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ให้สถานศึกษา กศน. นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป

      

    ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 57   อ่าน 582 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สทศ.แจงใช้คะแนนจุดตัดขั้นต่ำกระจกสะท้อนความรู้จริงนักเรียน
02 เม.ย. 55 | อ่าน 8843 ครั้ง
แจงให้’มสด.-จุฬาฯ’ปั๊มข้อสอบ’ครูผู้ช่วย-ผู้บริหารร.ร.’ไม่ขัดกม.
26 มิ.ย. 55 | อ่าน 1378 ครั้ง
ศธ.คลอดแนวทางบริหาร "พับบลิคสคูล"
09 มี.ค. 61 | อ่าน 560 ครั้ง
มหา’ลัยวิจัยทวงเงิน 1.6 พันล.
02 เม.ย. 56 | อ่าน 683 ครั้ง
มข.เตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อาเซียน เน้นภาษา-แนวทางในการประกอบอาชีพ
01 ก.ค. 57 | อ่าน 430 ครั้ง
ปัญหาการศึกษาไทยถอยหลังลงคลอง ชี้การเรียนการสอนด้อย-ขาดจิตสำนึก
25 มี.ค. 56 | อ่าน 747 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.