Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กศน.พัฒนาการสอนประวัติศาสตร์
      

กศน.พัฒนาการสอนประวัติศาสตร์

          นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการฟื้นฟูวิชาประวัติศาสตร์และวิชาหน้าที่พลเมืองให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการให้เกิดความรัก สามัคคี รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง รวมถึงเคารพสิทธิหน้าที่ของผู้อื่น และการฟื้นฟูวิชาประวัติศาสตร์และวิชาหน้าที่พลเมือง ซึ่งจะทำให้คนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้น การพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อเสริมความรู้รายวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ 5 เรื่อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย คือ ให้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจัดสอนอาชีพให้แก่ประชาชนให้ประกอบอาชีพและมีรายได้, ให้บ้านหนังสืออัจฉริยะที่มีอยู่ 41,800 แห่ง ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการของบ้านหนังสืออัจฉริยะ, ให้ปรับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งประจำตำบลเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งเพื่อความปรองดอง เพื่อสอนเนื้อหาการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงวิชาหน้าที่พลเมืองให้แก่ประชาชน, ให้ กศน.ตำบลรับผิดชอบการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งต้องเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นเนื้อหาเรื่องการสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ รวมถึงสอนเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ และสุดท้ายการปรับและวิเคราะห์หลักสูตร สื่อ รายวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้เรียนเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเผยแพร่และชักจูงบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคมให้เกิดความรักในเรื่องนี้และนำไปปฏิบัติต่อไป
          เลขาธิการ กศน. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากนโยบายดังกล่าว ทางสำนักงาน กศน. จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตร สื่อ รายวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ขึ้น ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส ริเวอร์ไซด์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กระทรวงศึกษาธิการ และ คสช. ในการจัดทำการวิเคราะห์หลักสูตร สื่อ รายวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ทั้งนี้ได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 40 ราย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ, รศ.ชวลีย์ ณ ถลาง นางระวิวรรณ ภาคพรต ข้าราชการบำนาญ นางวันเพ็ญ สุทธากาศ ข้าราชการบำนาญ นายวัฒนา อัคคพานิช ข้าราชการบำนาญ ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารบก ครูโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด กศน.อำเภอ และสถานศึกษาของ กศน. ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อเสริมความรู้รายวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเสริมความรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ให้สถานศึกษา กศน. นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป

      

    ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 57   อ่าน 361 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
กยศ.ยกเครื่องกม.สั่งนายจ้างหักเงินลูกหนี้
19 ต.ค. 58 | อ่าน 720 ครั้ง
ศธ.ผ่านโรดแม็พพัฒนาโรงเรียนอัพเกรดโรงเรียน 3 หมื่นแห่งทั่วประเทศ
04 ต.ค. 53 | อ่าน 13333 ครั้ง
ก.ค.ศ.ส่ง คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังครูร้อง อ.ก.ค.ศ.เขตฯ เรียกรับเงินแลกโยกย้าย
15 มิ.ย. 58 | อ่าน 367 ครั้ง
คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: 120 ปี กระทรวงศึกษาธิการกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศ
02 เม.ย. 55 | อ่าน 9610 ครั้ง
สพฐ.ขอเป็นทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงสร้าง 4 กรม
10 ธ.ค. 57 | อ่าน 759 ครั้ง
สพฐ.มักน้อยตั้งเป้าเพิ่มโอเน็ตแค่3%
07 ม.ค. 58 | อ่าน 489 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.