Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ศธ. เล็งปรับระบบบรรจุ-แต่งตั้ง ครู
      

ศธ. เล็ง ปรับระบบบรรจุ-แต่งตั้ง ครู


          นาง สุทธ ศรี วง ษ์ สมาน ปลัด กระทรวง ศึกษาธิการ (ศ ธ.) เปิด ภาย หลัง การ ประชุม ร่วม ระหว่าง ผู้ บริหาร กระทรวง ศึกษาธิการ กับ พล . ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย  ผบ. ทร. ใน ฐานะ หัวหน้า ฝ่าย สังคม จิตวิทยา คณะ รักษา ความ สงบ แห่ง ชาติ (คสช. ) เมื่อ เร็ว ๆ นี้ ว่า ศ ธ. ได้ เสนอ ร่าง แผน ปฏิบัติ การ หรือ โรด แม็พ การ ปฏิรูป การ ศึกษา ตั้งแต่ 2558-2564 ซึ่ง ใน โรด แม็พ ดังกล่าว มี เรื่อง สำคัญ ๆ  คือ การ ปรับปรุง ระบบ การ บริหาร งาน บุคคล ของ ศ ธ. ครั้ง ใหญ่ โดย เฉพาะ การ รื้อ ระบบ บรรจุ แต่งตั้ง และ โยกย้าย ครู เพื่อให้ ได้ คน ดี คน เก่ง มี จรรยาบรรณ มา เป็น ครู ปรับ รื้อ ระบบ การ ให้ ใบ อนุญาต ประกอบ วิชา ชีพ ครู ด้วย เพราะ ระบบ ปัจจุบัน เป็น อุปสรรค ต่อ การ เพิ่ม จำนวน ครู ใน บาง กลุ่ม เพราะฉะนั้น ครู ใน ระดับ การ ศึกษา ขั้น สูง เช่น ครู ช่าง ของ อาชีวศึกษา อาจจะ ไม่ จำเป็น ต้อง มี ใบ อนุญาต ประกอบ วิชา ชีพ ครู  ขณะเดียวกัน จะ มี การ วาง ระบบ พัฒนา ครู ซึ่ง อาจจะ มี การ ศึกษา ระบบ คูปอง อบรม พัฒนา ครู รวม ถึงจะ มี การ กำหนด มาตรการ ให้ ครู อยู่ ประจำ ห้อง เรียน และ ให้ ผู้ บริหาร อยู่ ประจำ โรงเรียน รวม ถึง ทบทวน ระบบ บริหาร จัดการ งบประมาณ เพื่อ การ ศึกษา โดย เฉพาะ การ ทบทวน ระบบ เงิน อุดหนุน ค่าใช้จ่าย ราย หัว
          อีก ประเด็น ที่ สำคัญ คือ การ ทบทวน โครงสร้าง ศ ธ. ทั้ง โครงสร้าง ส่วน กลาง รวม ไป ถึง โครงสร้าง การ บริหาร จัดการ ระหว่าง ส่วน กลาง และ ภูมิภาค ด้วย เพื่อให้ การ ทำงาน ของ ศ ธ. เป็น ไป ตาม เป้าหมาย มาก ขึ้น โดย จะ มอบ ให้ สำนักงาน ศึกษาธิการ ภาค ไป จัด ระดม ความ เห็น จาก ใน พื้นที่ รวม ถึง มอบ หมาย ให้ สำนักงาน คณะ กรรมการ ข้าราชการ ครู และ บุคลากร ทาง การ ศึกษา (ก.ค. ศ. ) จัด ระดม ความ เห็น ใน ภาพ รวม และ จะ มี การ จัด ทำ วิจัย ทั้ง จาก หน่วยงาน ของ ศ ธ. เอง และ หน่วยงาน ภาย นอก โดย จะ เป็น การ วิจัย ระยะ สั้น ไม่ เกิน 3 เดือน เพื่อ หา ข้อ สรุป ถึง จุด อ่อน จุด แข็ง ของ โครงสร้าง ที่ เป็น อยู่ ใน ปัจจุบัน และ มา ดู ว่า จะต้อง ปรับปรุง ตรง ส่วน ไหน อย่างไร ปลัด ศ ธ. กล่าว
          ทั้งนี้ กรอบ การ ปฏิรูป มี 6 ด้าน 1.การ ปฏิรูป ครู 2.การ กระจาย โอกาส และ คุณภาพ อย่าง ทั่ว ถึง เท่า เทียม  3.ปฏิรูป ระบบ การ บริหาร จัดการ 4.ปรับ ระบบ การ ผลิต และ พัฒนา กำลัง คน 5.ปฏิรูป การ เรียน รู้ และ 6.การ ปรับ ระบบ การ ใช้ เทคโนโลยี เพื่อ การ ศึกษา ซึ่ง หัวหน้า ฝ่าย สังคม ฯ ได้ ขอ ให้ ศ ธ. ไป จัด ทำ รายละเอียด เพื่อ นำ โรด แม็พ ดังกล่าว ไป สู่ การ ปฏิบัติ โดย ให้ เน้น การ มี ส่วน ร่วม จาก ทุก ภาค ส่วน ดังนั้น ระหว่าง นี้ ศ ธ. จะ ขอ ความ เห็น จาก องคมนตรี และ ผู้ ทรง คุณวุฒิ ต่าง ๆ ก่อน ที่ จะ เปิด เวที ใหญ่ เพื่อ รับ ฟัง แนว ทาง การ ปฏิรูป จาก ทุก ฝ่าย ที่ เกี่ยวข้อง ใน วันที่ 19 กรกฎาคม จาก นั้น จะ สรุป ร่าง โรด แม็พ ปฏิรูป การ ศึกษา ภายใน เดือน กรกฎาคม และ เสนอ หัวหน้า ฝ่าย สังคม ฯพิจารณา ภายใน เดือน สิงหาคม จาก นั้น จะ จัด ทำ แผน ปฏิรูป การ ศึกษา เพื่อ เสนอ ต่อ สภา ปฏิรูป ประเทศ ใน กันยายน ต่อไป

         ที่มา: หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึกโพสเมื่อ : 03 ก.ค. 57   อ่าน 379 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
คอลัมน์: เขียนจริงๆ...ให้อ่านเล่นๆ: มาตรฐานการศึกษาไทย
27 ก.ย. 56 | อ่าน 786 ครั้ง
สอศ.เตรียมจัดงาน อาชีวะ มหัศจรรย์สวนศิลป์แผ่นดินแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ
03 ส.ค. 54 | อ่าน 31173 ครั้ง
เปิดเสรีอาเซียน ภาษาอังกฤษสำคัญจริงหรือ?
07 ส.ค. 55 | อ่าน 1465 ครั้ง
ม.วลัยลักษณ์จัด"อาเซียน วีก" ประแป้งน.ศ.พร้อมลงสนาม
17 ส.ค. 54 | อ่าน 101788 ครั้ง
30 มหา’ลัยดื้อไม่ส่งข้อมูลป.บัณฑิต
23 พ.ค. 54 | อ่าน 51432 ครั้ง
เงินปลอมค้ำกู้ สกสค. 2 พันล้า
09 มิ.ย. 58 | อ่าน 481 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.