Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สอศ. ปรับวิชาพลังงาน ให้เด็กอาชีวะเรียน
      

สอศ. ปรับวิชาพลังงาน ให้เด็กอาชีวะเรียน

          นาย ชุมพล ฐิต ยา รักษ์ รอง ปลัด กระทรวง พลังงาน เปิดเผย ว่า อนาคต ประเทศไทย เรา กำลัง จะ ประสบ กับ ปัญหา ด้าน พลังงาน จึง มี ความ จำเป็น อย่าง เร่ง ด่วน ที่ จะต้อง ผลิต บุคลากร ของ ประเทศ ที่ มี ความ สามารถ ใน การ บริหาร จัดการ ทรัพยากร พลังงาน ที่ มี อยู่ อย่าง จำกัด ให้ เกิด ประสิทธิภาพ สูง สุด หรือ ให้ สามารถ พึ่ง พา ตน เอง ได้ ใน ระยะ ยาว ดังนั้น การ ได้ ร่วมมือ กับ กระทรวง ศึกษาธิการ (ศ ธ.) ใน กา รบ รู ณา การ หลักสูตร การ ศึกษา และ องค์ ความ รู้ ด้าน วิชาการ พลังงาน จึง เป็น สิ่ง สำคัญ ที่ จะ ส่งเสริม ให้ เกิด การ พัฒนา เศรษฐกิจ ของ ชาติ ตั้งแต่ ราก ฐาน และ ยก ระดับ ขีด ความ สามารถ ใน การ แข่งขัน ของ ประเทศ ใน อนาคต
          จาก นี้ ไป จะได้ มี การ ตั้ง คณะ อำนวย การ ร่วม ระหว่าง กระทรวง พลังงาน กับ กระทรวง ศึกษาธิการ เข้า มา ขับ เคลื่อน เรื่อง นี้ อย่าง เป็น ระบบ ร่วม กัน ภาย ใต้ กรอบ ความ ร่วมมือ นี้ ต่อไป สำหรับ การ กำหนด แผน กลยุทธ์ ใน การ ขับ เคลื่อน หลักสูตร ดังกล่าว จะ ปรับ เนื้อ หา วิชา พลังงาน ทั้ง ระบบ ทุก กลุ่ม การ ศึกษา มุ่ง เน้น การ พัฒนา เทคโนโลยี พลังงาน อย่าง เป็น รูปธรรม ควบคู่ กับ การ ใช้ พลังงาน อย่าง มี ประสิทธิภาพ คำนึง ถึง สภาวะ แวด ล้อม และ ลด ภาวะ โลก ร้อน
          ด้าน นาย วณิชย์ อ่วม ศรี รอง เลขาธิการ คณะ กรรมการ การ อาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงาน คณะ กรรมการ การ อาชีวศึกษา (สอ ศ. ) ได้ ตระหนัก ถึง ความ สำคัญ ของ การ จัดการ เรียน การ สอน ด้าน พลังงาน ให้ เป็น ส่วน หนึ่ง ของ วิชา แกน ที่ นักศึกษา ทุก คน ควร มี ความ รู้ ความ เข้าใจ พื้นฐาน ด้าน พลังงาน อย่าง ถูกต้อง และ ความ ร่วมมือ ใน ครั้ง นี้ เป็น มิติ ใหม่ ที่ ดี ใน การ พัฒนา ชาติ อย่าง แท้ จริง โดย ความ ร่วมมือ ที่ จะ เกิด ขึ้น จะ ทำ ให้ สามารถ พัฒนา แรงงาน ฝีมือ ได้ ตรง ตาม ความ ต้องการ ของ ประเทศ และ เป็น ไป ตาม ศักยภาพ ของ พื้นที่ รวม ถึง ยัง สามารถ ผลิต บุคลากร ที่ มี ความ รู้ ความ สามารถ มี ความ ตระหนัก รู้ ด้าน พลังงาน สู่ ตลาด แรงงาน ใน ระดับ อาเซียน ซึ่ง จะ ทำ ให้ แรงงาน ฝีมือ ที่ จบ จาก ประเทศไทย มี ความ ได้ เปรียบ ใน การ แข่งขัน กับ แรงงาน ต่าง ประเทศ ต่อไป


        

 --คม ชัด ลึก ฉบับ วันที่ 3 ก.ค. 2557 (กรอบ บ่าย)--โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 57   อ่าน 578 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
บัญชีกลางเบรกจ่ายเงินครู8% รอตีความ-ผิดกม.ทวงคืน’ชินวรณ์’จี้’กรณ์’เคลียร์
06 มิ.ย. 54 | อ่าน 37982 ครั้ง
สมศ.ชี้อาจารย์อาชีวะคุณภาพต่ำเปิดสอนอุดมศึกษาแต่ผู้สอนวุฒิ ป.ตรี
03 มี.ค. 57 | อ่าน 678 ครั้ง
คุรุสภาเล็งคลอดแผนผลิตครูปี’57 คุมจำนวน-สาขาเน้นความต้องการ ’ไพฑูรย์’ขู่รับเกิน-ไม
19 ส.ค. 56 | อ่าน 764 ครั้ง
ม.อ. ตั้ง ’สถาบันวิจัยยางพารา’ พัฒนาสายพันธุ์-สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
14 ก.ค. 54 | อ่าน 47368 ครั้ง
ทปอ.เปิดช่อง! เพิ่ม TCAS รอบ 3/2
31 พ.ค. 61 | อ่าน 551 ครั้ง
สกศ.ไฟเขียวสร้างระบบเครดิตแบงก์ ฝากหน่วยกิต-เทียบโอนวุฒิการศึกษา ชงตั้งหน่วยงานกลางมาดูแล
25 ก.ย. 55 | อ่าน 1084 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.