Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สกอ.คุมเข้มรับน้อง-พนันบอลเตือนสถาบันออกระเบียบชัดเจน
      

สกอ.คุมเข้มรับน้อง-พนันบอลเตือนสถาบันออกระเบียบชัดเจน

          ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษาว่า ที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำถึงการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ออกเป็นประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเวียนแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาในกำกับ/ในสังกัด ทั้งรัฐและเอกชน ทุกแห่ง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
          สำหรับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ควรเคารพสิทธิ เสรีภาพและหลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน และควรอยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลร่วมกันของ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกคณะ/ภาควิชา และนิสิตนักศึกษารุ่นพี่ รวมถึงต้องให้คำแนะนำ กำกับดูแล และให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบสถาบัน กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและมารยาททางสังคม ที่ดีงาม อีกทั้งควรจัดกิจกรรมภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อความปลอดภัยและประหยัด โดยการอนุมัติหรืออนุญาตการจัดกิจกรรมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษา เลขาธิการ กกอ. กล่าว
          เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อว่า สถาบันอุดมศึกษาควรออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งมีการกำกับดูแลและให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ให้มีการเปิดเผยรูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจกับนิสิตนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ นโยบายและมาตรการ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมได้ โดยให้นิสิตนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ด้วยความสมัครใจ และรุ่นพี่ที่จัดกิจกรรมจะต้องได้รับการคัดเลือก และมีการเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะก่อนการจัดกิจกรรม นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาควรจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง มีเว็บไซต์ เพื่อติดตาม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แก้ไขปัญหา ประสานกับสื่อมวลชนและผู้ปกครอง ทั้งนี้ ในแต่ละวิทยาเขต/คณะ ควรมีการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ (Call Center) หรือบริการสายด่วน (Hotline) เพื่อรับและประสานข้อมูลการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบัน ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการข้างต้น
          เลขาธิการ กกอ. กล่าวถึง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลโลก ว่า สกอ. ได้กำชับให้สถาบันอุดมศึกษากำกับดูแลไม่ให้นิสิตนักศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกชนิด โดยประสานสถานีตำรวจในท้องที่ให้หมั่นตรวจตรา และจับกุมแหล่งรับพนันฟุตบอลที่แอบเข้ามารับพนันฟุตบอลในสถาบันอุดมศึกษา บริเวณโดยรอบ หรือบริเวณหอพักนิสิตนักศึกษา และให้อาจารย์ประจำห้องคอมพิวเตอร์ดูแลไม่ให้นิสิตนักศึกษาใช้ช่องทางระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อเล่นการพนัน ทั้งนี้ ให้ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางบวกต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา เสริมสร้าง ศักยภาพ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับนิสิตนักศึกษา

        

 

  ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 57   อ่าน 518 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สอศ.ยกร่างมาตรฐานทวิภาคีเสร็จแล้วตั้งเป้าปี 59 จัดครบทุกวิทยาลัย
04 ส.ค. 57 | อ่าน 628 ครั้ง
เด็กไทยไทยคว้า1ทอง3เงินเคมีโอลิมปิก
02 ส.ค. 58 | อ่าน 487 ครั้ง
มจษ.จัดแข่งขันซีอาร์ยูโรบอท บ่มเพาะทีมหน้าใหม่ก้าวสู่นานาชาติ
04 ก.ค. 57 | อ่าน 526 ครั้ง
ครม.ไม่คุยใช้เงินช.พ.ค.รีไฟแนนซ์หนี้ออมสิน
23 ธ.ค. 58 | อ่าน 546 ครั้ง
รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ
03 มิ.ย. 57 | อ่าน 496 ครั้ง
ศธ.โละประกันคุณภาพภายใน เดินหน้าทำกรอบมาตรฐานกลางให้สถานศึกษาประเมินตนเอง
10 ส.ค. 60 | อ่าน 619 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.