Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ทุน เรียนฟรี: ASEA-UNINET
      

ทุน เรียนฟรี: ASEA-UNINET          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (ASEAUNINET Staff Exchange, One Month Scho larship) เปิดให้นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET สมัครรับทุนไปศึกษาและทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐออสเตรีย ประจำปี 2557
          เปิดรับสมัครทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กรกฎา คม 2557 ทางไปรษณีย์และส่งด้วยตนเอง ไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และทางโทรสาร
          ระยะเวลารับทุน 1 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2558) (ควรเริ่มปฏิบัติงาน ณ ประเทศออสเตรียในวันที่ 1 ของเดือน และสิ้นสุดการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 30/31 ของเดือน)
          คุณสมบัติ
          1.เป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
          2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศจะต้องกลับมาปฏิบัติงานที่ประเทศไทยไม่น้อย กว่า 1 ปี
          3.เป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่สมัคร 4.พูดและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้ 5.ต้องมีประสบการณ์และผลงานในการทำวิจัยมาแล้วพอสมควร
          6.ผู้สมัครที่ไม่เคยรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยไทย-ออสเตรียในปีที่ผ่านมาจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก และผู้ที่เคยได้รับทุนในปีที่ผ่านมาจะได้รับการพิจารณาในลำดับรองลงไป
          ค่าใช้จ่าย
          1.รัฐบาลไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่เกิน 70,000 บาท
          2.รัฐบาลออสเตรียรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าประกันสุขภาพ 1,090 ยูโร
          3.มหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการ
          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการดำเนินงานทุนความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรียจะทำการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557
          ผู้สนใจสมัครรับทุนประสานกับสถาบันต้นสังกัดเพื่อแสดงความประสงค์ขอสมัครรับทุน โดยสถาบันต้นสังกัดจะทำหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครทุกคนในนามของแต่ละสถาบัน และส่งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษาต่อไป
          ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcements

         

 

 

--โลกวันนี้วันสุข ฉบับวันที่ 21 - 27 มิ.ย. 2557--


โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 57   อ่าน 455 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ชงเกณฑ์วิทยฐานะใหม่5ม.ค.54
17 ธ.ค. 53 | อ่าน 11507 ครั้ง
คอลัมน์: เวทีทัศนะ: ระบบการศึกษาว่าด้วยเรื่องทุน
08 ก.ค. 54 | อ่าน 60931 ครั้ง
ด่วนที่สุด! การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
29 ก.ย. 58 | อ่าน 727 ครั้ง
ศธ.ส่งเสีย 503 ครูผู้ช่วยเรียน ป.บัณฑิต
11 พ.ค. 60 | อ่าน 234 ครั้ง
ร่างกำหนดพัฒนาการเด็กปฐมวัยละเอียดยิบ
19 ส.ค. 60 | อ่าน 282 ครั้ง
สอศ.พัฒนาเชฟสู่แดนจิงโจ้
24 ม.ค. 56 | อ่าน 563 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.