Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ไมโครซอฟท์ผนึกกำลัง สพฐ.มอบ Office 365 แก่นักเรียน 8 ล้านคน
      


          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อมอบสิทธิ์การใช้งานระบบคลาวด์เพื่อการทำงานและสื่อสาร Of fice 365 for Education ให้แก่นักเรียน 8 ล้านคนและบุคลากรครูอีก 400,000 คนทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ ข้อตกลงดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการสานต่อความสำเร็จของโครงการPar tners in Learning ไปจนถึงปี พ.ศ. 2562 และยังถือเป็นความร่วมมือในการวางระบบคลาวด์เพื่อการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของไมโครซอฟท์ทั่วโลก
          สพฐ. และไมโครซอฟท์ได้ทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตของชาติมาแล้วกว่าสิบปีเต็ม ภายใต้โครงการPartners in Learning นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.กล่าว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 กำหนดให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุดในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป และความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ในครั้งนี้จะช่วยให้ครูและนักเรียนทั่วประเทศมีศักยภาพที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางการศึกษาของทุกคนได้เป็นอย่างดี
          นอกจากนี้ ความร่วมมือนี้ยังถือเป็นการสนับสนุนการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และยังช่วยยกระดับการพัฒนาทักษะสำคัญสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 อันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์ สมาร์ท ไทยแลนด์ 2020 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยี นายเอนกกล่าวเสริม
          โครงการ Par tners in Learning เป็นโครงการระดับโลกที่ริเริ่มขึ้นโดยไมโครซอฟท์ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา และเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วโลกได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ จวบจนปัจจุบัน โครงการดังกล่าวได้ทำการฝึกสอนบุคลากรครูแล้วกว่า 12 ล้านคนทั่วโลก ทั้งยังยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนถึง 200 ล้านคนใน 114 ประเทศทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยแล้ว โครงการ Partners in Learning ได้เสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนให้แก่ครูกว่า 164,000 คน และนักเรียนอีกกว่า 8 ล้านคนครอบคลุมโรงเรียนถึง 39,000 แห่งทั่วประเทศ
          นายฮาเรซ คูบจันดานิ กรรมการผู้จัดการของไมโครซอฟท์ ประเทศไทย กล่าวอีกว่า ไมโครซอฟท์เชื่อเสมอมาว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้อตกลงความร่วมมือล่าสุดนี้ถือเป็นการเน้นย้ำความมุ่งมั่นของเราในการร่วมพัฒนาประเทศไทย โดยการยกระดับระบบการศึกษาในภาพรวมด้วยเทคโนโลยี โดยตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาไมโครซอฟท์ได้ลงทุนด้านการศึกษาในประเทศไทยไปแล้วกว่า 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (156 ล้านบาท) ภายใต้วิสัยทัศน์ We Make 70 Million Lives Better โดยนอกเหนือจากการศึกษาภายในโรงเรียนแล้ว โครงการ Microsoft YouthSpark ยังมอบโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่ช่วยให้พวกเขามีความพร้อมสำหรับชีวิตการทำงานในอนาคต หรือการเปิดกิจการเป็นของตนเอง
          ปัจจุบัน นักศึกษาและบุคลากรจากสถาบันในระดับอุดมศึกษากว่า 2 ล้านคนสามารถใช้ประโยชน์เทคโนโลยีคลาวด์ได้อย่างเต็มที่ ผ่านทางโซลูชั่นOffice 365 for Education และความร่วมมือครั้งสำคัญกับ สพฐ. นี้จะเพิ่มจำนวนผู้ใช้โซลูชั่นดังกล่าวในประเทศไทยเป็นกว่า 10 ล้านคน นายฮาเรซเผย ทั้งหมดนี้ทำให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สามารถสร้างศูนย์รวมข้อมูล
          ทางการศึกษาที่ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา และผ่านอุปกรณ์ประเภทใดก็ได้อย่างปลอดภัย
          ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้ โรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของ สพฐ. ทั่วประเทศจะเข้าใช้งาน Office 365 for Education ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดอันจะเปิดโอกาสให้ครู และนักเรียนนับล้านคนได้ใช้โซลูชั่นคลาวด์คุณภาพระดับองค์กรนี้เพื่อการสร้างสรรค์และติดต่อประสานงานระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากความกังวลด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ งานวิจัยของไมโครซอฟท์ที่จัดทำโดยไอดีซีในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมาเผยว่าทักษะการใช้งาน Microsoft Office ถือเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการสูงสุดอันดับ 3 ในสายตาของนายจ้างทั่วโลก จากทั้งหมด 20 อันดับ โดยที่ทักษะที่เกี่ยวข้องกับชุดโปรแกรม Office ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เอกสาร จัดทำตารางสเปรดชีท หรือรายงานข้อมูลทางการเงิน ถือเป็นเกณฑ์พิจารณาสำคัญสำหรับการคัดเลือกบุคลากรในสายงานที่มีโอกาสการเติบโตและรายได้สูง
          นอกจากนี้ นักเรียนและบุคลากรครูยังจะได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายในโครงการ Microsoft YouthSpark ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเพื่อการฝึกสอนที่ใช้งานได้ฟรีจาก Microsoft IT Academy กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษามากมาย สิทธิ์การใช้งานเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์และคำแนะนำทางเทคนิคจากโครงการ Microsoft DreamSpark การสนับสนุนกิจการสตาร์ทอัพในโครงการ Microsoft BizSpark และโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชันบนเวทีโลกในรายการ Microsoft Imagine Cup
          ปัจจุบัน คนในช่วงอายุ 15-24 ปีถือเป็นกลุ่มประชากรว่างงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย[1] ด้วยเหตุนี้เอง การยกระดับคุณภาพของระบบการศึกษาในภาพรวมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แอนโธนี ซัลซิโต รองประธานด้านการศึกษา ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น กล่าว ความร่วมมือระหว่างไมโครซอฟท์และ สพฐ. ในโอกาสนี้ ไม่เพียงเปิดโอกาสให้นักเรียนนับล้านคนได้เข้าถึงเทคโนโลยีล้ำยุคเพื่อการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน แต่ยังเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ากับกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะที่เสริมความพร้อมสำหรับอนาคต
          ข้อตกลงในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือในการวางระบบคลาวด์เพื่อการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของไมโครซอฟท์ทั่วโลก โดยก่อนหน้านี้ ไมโครซอฟท์ได้ร่วมวางระบบ Of fice 365 ให้กับกรมการศึกษาแห่งรัฐเซา เปาโล ประเทศบราซิลครอบคลุมนักเรียน 4 ล้านคน สภาการศึกษาทางเทคนิค ประเทศอินเดีย (All India Council for Technical Education - AICTE) ครอบคลุมนักเรียน 7.5 ล้านคนจาก 11,500 สถาบัน และสำนักงานการศึกษาคาทอลิกนานาชาติ(Catholic International Education Office - OIEC) ครอบคลุมนักเรียน 4.5 ล้านคนทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2555  ทั้งนี้ ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างไมโครซอฟท์และ สพฐ. ครอบคลุมระยะเวลารวม 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน2557 ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย


โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 57   อ่าน 446 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
อธิบดีพส. เคาะความผิดหลังสอบวินัย ผอ.ศูนย์ฯ ขอนแก่นโกงเงินแล้ว
26 ก.พ. 61 | อ่าน 408 ครั้ง
เข้าสู่ยุค’ฟองสบู่ดอกเตอร์’ ’ภาวิช’ แฉมหา’ลัยไทยแห่เปิด’ป.เอก&rs
04 ม.ค. 56 | อ่าน 1140 ครั้ง
รายงานพิเศษ: เรียนรู้ผ่านจินตนาการทฤษฎีเยียวยา’เด็กพิเศษ’
03 มิ.ย. 54 | อ่าน 102034 ครั้ง
ชินวรณ์ลั่นลงดาบสภาม.อีสาน หากพบร่วมปลอมปริญญา
28 เม.ย. 54 | อ่าน 28525 ครั้ง
ยันแอดมิชชั่น 56 ใช้จีแพ็กซ์สัดส่วน 20%
01 พ.ย. 55 | อ่าน 732 ครั้ง
"ดาว์พงษ์"แจงนโยบายเกลี่ยครูมีขยับแน่
08 เม.ย. 59 | อ่าน 478 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.