Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สอศ.ระดมสมอง หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
      
สอศ.ระดมสมอง หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

          เร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดการประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนแบบเข้มข้น ให้กับนักเรียนนักศึกษา และครูผู้สอนภาษาจีน
          ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอาชีวศึกษา จะสอนเฉพาะผู้ที่สนใจเรียนเท่านั้น ไม่บังคับให้มาเรียน โดยจะเลือกสถานศึกษาที่เหมาะสมและมีความพร้อมที่จะสอน ซึ่งแบ่งการเรียนเป็นระดับต่าง ๆ เช่น สอนเป็นรายวิชาเพื่อการสื่อสาร สอนเพื่อการประกอบอาชีพ และอาชีวะภาคภาษาจีน ศึกษา ทั้งนี้ อาจเปิดสอนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระยะสั้น ซึ่งได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน (ฮั่นปั้น) โดยหลักสูตรการเรียนการสอนจะมี 2 ลักษณะ คือ หลักสูตรที่ใช้ร่วมกัน กับหลักสูตรเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา และในระยะแรกให้ใช้ตำราจีนเป็นหลักพร้อมกับปรับให้สอดคล้องกับการศึกษาทุกระดับ ขณะเดียวกัน การประเมินผลจะใช้ตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศจีน สำหรับด้านครูผู้สอน จะต้องมีคุณภาพอย่างน้อง 2 เรื่อง คือ มีความสามารถในการใช้ภาษาจีน และมีเทคนิคการใช้ภาษาจีน ส่วนครูอาสาสมัครจีน ต้องเรียนรู้วิธีการสอนในระดับอาชีวศึกษา โดยจะต้องสอนให้ผู้เรียนรู้เหตุการณ์จริงทั้งในประเทศไทยและจีนผ่านการใช้สถานการณ์จำลอง อย่างการใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน และจัดกิจกรรมการแข่งขันเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน สอศ.จะพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ให้มากขึ้น ทั้งฮั่นปั้น ผู้เชี่ยวชาญภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถานประกอบการจีนในประเทศไทยและจีน มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการจีน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษา จะทำให้การเรียนการสอนภาษาจีนระดับอาชีวศึกษามีมาตรฐานและประสิทธิภาพ อนึ่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษา มีดังนี้

มาตรการที่ 1 การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
          ให้เริ่มเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนได้ตั้งแต่ระดับปวช. เป็นต้นไป
          กำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน และความต้องการของสถานประกอบการ โดยระดับ ปวช.
          เน้นการสื่อสารเบื้องต้น และระดับปวส. เน้นการสื่อสารเพื่ออาชีพ
มาตรการที่ 2
          การพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน ให้พัฒนาหลักสูตรให้มีความต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
          ทั้งในและต่างประเทศ จัดทำคู่มือการใช้หลักสูตร
          รวมทั้งหลักสูตรเฉพาะสำหรับส่งเสริมกลุ่มผู้เรียนที่มีศักยภาพด้านภาษาจีนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาจีนมากยิ่งขึ้น
          มาตรการที่
3 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน ให้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
          และสอดคล้องกับการอาชีวศึกษาทั้งระบบ พร้อมจัดทำคู่มือครูเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
          โดยร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
มาตรการที่ 4 การวัดและการประเมินผล
          ให้มีการประเมินความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนของผู้เรียนด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานระดับอาชีวศึกษา
          และมาตรฐานระดับสากล
มาตรการที่ 5 การพัฒนาครูภาษาจีน กำหนดมาตรฐาน ความรู้ ทักษะ และเจตคติ
          การเรียนการสอนภาษาจีนในระดับอาชีวศึกษาของผู้สอน วางแผนเกี่ยวกับอัตรากำลังคนและการพัฒนาผู้สอน
          สนับสนุนให้ผู้สอนได้มีโอกาสเพิ่มประสบการณ์การเรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศ
มาตรการที่ 6
          การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
          จัดให้มีระบบการขับเคลื่อนและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
          แสวงหาความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาจีนทั้งในและต่างประเทศ

          

ที่มา: http://www.prachachat.net


โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 57   อ่าน 843 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มธบ. รุกปั้นบัณฑิตเชี่ยวชาญตลาดออนไลน์ รองรับไทยแลนด์ 4.0
16 ก.พ. 60 | อ่าน 253 ครั้ง
สั่งตรวจเส้นทางเงินองค์การค้าฯ ปี 58
19 พ.ค. 60 | อ่าน 242 ครั้ง
หวั่นเด็ก-ผู้สูงอายุเป็นเหยื่อสื่อออนไลน์ เสพสิ่งไม่ดีกระทบสุขภาพ
25 ธ.ค. 60 | อ่าน 14127 ครั้ง
ปรับเกณฑ์จบป.เอกไร้วิจัยสอนป.โทได้ แก้อาจารย์ไม่พอ-ไม่เต็มศักยภาพ
07 ส.ค. 55 | อ่าน 900 ครั้ง
’ชินวรณ์’ ถกแก้ปัญหาชู้สาว-น.ร.ตีกันชงครม.ใช้มาตรการเชิงรุก
01 พ.ย. 53 | อ่าน 9202 ครั้ง
ปรับข้อสอบร.ร.จุฬาภรณ์
19 ก.ค. 54 | อ่าน 59980 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.