Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เร่งพัฒนาระบบอุดหนุน ร.ร.เอกชนดัน 5 ยุทธศาสตร์-เพิ่มเงินรายหัวยกระดับคุณภาพ
      
เร่งพัฒนาระบบอุดหนุน ร.ร.เอกชนดัน 5 ยุทธศาสตร์-เพิ่มเงินรายหัวยกระดับคุณภาพ


          นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวถึงมาตรการพัฒนาระบบอุดหนุนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ให้มีประสิทธิภาพ ว่า มาตรการสำคัญที่ สช. ดำเนินการมีทั้งการจัดทำร่างระเบียบ จัดทำระเบียบ และการร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนเอกชน โดยมีทั้งสิ้น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.จัดทำร่างประกาศ กช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ด้านการก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน พ.ศ.2557 2.จัดทำร่างประกาศ กช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ด้านการก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร พ.ศ.2557
          3.จัดทำประกาศกช. เรื่อง หลักเกณฑ์อุดหนุนทางการเงินเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนแก่โรงเรียนการกุศล พ.ศ.2557 4.จัดทำหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล ฉบับที่ 6 พ.ศ.2557 ให้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล เพื่อให้โรงเรียนใช้ปรับเงินเดือนครูเอกชนเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท
          และ 5.ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณารูปแบบและแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาของ ศธ. เพื่อรวบรวมผลการศึกษาและวิเคราะห์ ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งออกแบบพัฒนาหลักสูตรการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวผู้เรียน ที่เชื่อมโยงกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มอัตราการอุดหนุนรายบุคคลให้สอดคล้องกับต้นทุนการจัดการศึกษาที่แท้จริง เพราะปัจจุบัน สช. ใช้เกณฑ์ค่าใช้จ่ายรายหัวของปี พ.ศ.2553 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน


          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 15 พ.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 57   อ่าน 282 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
จี้′รมว.ศธ.-สพฐ.′ทำหนังสือแจ้งโรงเรียน
27 พ.ย. 53 | อ่าน 13273 ครั้ง
มรส.ผุดโครงการดีเอ็นเอสืบพฤติกรรมพึงประสงค์พี่-น้อง
06 มิ.ย. 54 | อ่าน 40576 ครั้ง
เสียงสะท้อนข้องใจเลิกจ้าง“สมมาตร์”
02 ธ.ค. 58 | อ่าน 184 ครั้ง
ประกาศ! ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2558
28 ส.ค. 58 | อ่าน 192 ครั้ง
สภาการศึกษาทางเลือกร่วมค้านยุบโรงเรียนขนาดเล็ก
10 พ.ค. 56 | อ่าน 798 ครั้ง
รายงานพิเศษ: น.ร.เมืองตากเพลินสื่อวิทย์สสวท.นำส่งโครงการพระราชดำริ
25 ก.ค. 54 | อ่าน 79116 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.