Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ม.เนชั่นยืนยันผ่านมาตรฐานสกอ.
      
ม.เนชั่นยืนยันผ่านมาตรฐานสกอ.


          อธิการบดี ม.เนชั่น ยืนยัน มหาวิทยาลัยผ่านมาตรฐานการประเมินจาก สกอ. ข่าวที่ออกมามีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ย้ำไม่เคยถูกร้องเรียนเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน
          ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม กรณีมีรายงานข่าวการเปิดเผยของ ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในหลายสำนักข่าวก่อนหน้านี้ โดยยืนยันว่า ข่าวที่ออกมามีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ม.เนชั่น ไม่เคยถูกร้องเรียนเรื่องคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
          ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ กล่าวว่า เครือเนชั่นได้เข้าบริหารกิจการต่อจากมหาวิทยาลัยโยนกเมื่อปี 2554 โดยมีการปรับปรุงจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. ทั้งมหาวิทยาลัยและคณะในระดับดี และมั่นใจว่า การประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ.ในปี 2556 ที่จะถึงนี้ ม.เนชั่น จะผ่านการประเมินในระดับดีเช่นเคย
          ประเด็นที่เลขาธิการ กกอ.กล่าวถึงการขาดคุณภาพนั้น ทางมหาวิทยาลัยเข้าใจว่าเป็นเรื่องเดิม กรณีไม่ผ่านการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นการประเมินทุก 3 ปี โดยผลที่ไม่ผ่านที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ เป็นผลการประเมินจาก สมศ.ของปี 52-53-54 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ก่อนเครือเนชั่นเข้ามาบริหารงาน ซึ่งเรื่องนี้ได้ชี้แจงเป็นที่เข้าใจมาครั้งหนึ่งแล้ว
          อธิการบดี ม.เนชั่น บอกด้วยว่า ทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้ ผ่านการรับทราบจาก สกอ.และได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) อาทิ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
          ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ ออกมายืนยันหลังมีรายงานข่าวการเปิดเผยจาก ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กกอ.เมื่อเร็วๆ นี้ เห็นชอบแนวทางและวิธีการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งได้รับร้องเรียนเรื่องคุณภาพมาตรฐานจำนวน 15 แห่ง ซึ่งมีชื่อมหา วิทยาลัยเนชั่นรวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นคำพูดที่คลุมเครือไม่ชัดเจน
          ศ.ดร.มาลียา เครือตราชู คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ ที่ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคารสาทรซิตี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ผ่านการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่จาก กกอ.นั้น ทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอชี้แจงว่า หลักสูตรทั้งสองมีคุณภาพและผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว เมื่อปี พ.ศ.2550-2551 โดยขณะนี้มม.ได้ปรับปรุงหลักสูตรในปี 2555 ด้วยการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
          วันเดียวกัน ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ชี้แจงถึงผลการประชุม กกอ.ที่ได้เห็นชอบผลประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในกรณีที่ไม่ผ่าน 11 หลักสูตร และต้องปรับปรุง 2 หลักสูตร ว่า สกอ.จะแจ้งผลการตรวจประเมินไปยังสถาบันอุดมศึกษา และสถาบัน หากไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจประเมินสามารถทักท้วงมาได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผล โดย สกอ.จะนำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล พิจารณาทบทวนผลการประเมินและนำเสนอ กกอ.ต่อไป และจะแจ้งผลการทักท้วงผลการประเมินต่อสถาบันอุดมศึกษาเมื่อกระบวนการทักท้วงถือเป็นที่สิ้นสุด

          

          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 57   อ่าน 368 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ทปอ.รองานวิจัย ‘เลิก-ไม่เลิก’ เลื่อนเปิด-ปิดตามอาเซียน ได้ข้อสรุปค่าสมัครระบบ ‘ทีแคส’ 5 รอบแล้ว
21 ส.ค. 60 | อ่าน 310 ครั้ง
ครูเอกชนเก่งภาษา
28 มี.ค. 57 | อ่าน 356 ครั้ง
กรมการศาสนาเล็งเทียบโอนหลักสูตรธรรมกับโรงเรียน
22 ส.ค. 56 | อ่าน 711 ครั้ง
สช. สสวท. และ พว. MOU พัฒนาครูวิทย์ คณิต และภาษาไทย
14 ก.พ. 56 | อ่าน 3629 ครั้ง
อนุฯเฉพาะกิจทบทวนร่างกฎหมายการอุดม
20 พ.ย. 60 | อ่าน 317 ครั้ง
คุรุสภาฉุน ก.ค.ศ. แก้กฎรวบอำนาจ
29 ก.ย. 53 | อ่าน 13497 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.