Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ม.เนชั่นยืนยันผ่านมาตรฐานสกอ.
      
ม.เนชั่นยืนยันผ่านมาตรฐานสกอ.


          อธิการบดี ม.เนชั่น ยืนยัน มหาวิทยาลัยผ่านมาตรฐานการประเมินจาก สกอ. ข่าวที่ออกมามีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ย้ำไม่เคยถูกร้องเรียนเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน
          ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม กรณีมีรายงานข่าวการเปิดเผยของ ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในหลายสำนักข่าวก่อนหน้านี้ โดยยืนยันว่า ข่าวที่ออกมามีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ม.เนชั่น ไม่เคยถูกร้องเรียนเรื่องคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
          ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ กล่าวว่า เครือเนชั่นได้เข้าบริหารกิจการต่อจากมหาวิทยาลัยโยนกเมื่อปี 2554 โดยมีการปรับปรุงจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. ทั้งมหาวิทยาลัยและคณะในระดับดี และมั่นใจว่า การประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ.ในปี 2556 ที่จะถึงนี้ ม.เนชั่น จะผ่านการประเมินในระดับดีเช่นเคย
          ประเด็นที่เลขาธิการ กกอ.กล่าวถึงการขาดคุณภาพนั้น ทางมหาวิทยาลัยเข้าใจว่าเป็นเรื่องเดิม กรณีไม่ผ่านการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นการประเมินทุก 3 ปี โดยผลที่ไม่ผ่านที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ เป็นผลการประเมินจาก สมศ.ของปี 52-53-54 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ก่อนเครือเนชั่นเข้ามาบริหารงาน ซึ่งเรื่องนี้ได้ชี้แจงเป็นที่เข้าใจมาครั้งหนึ่งแล้ว
          อธิการบดี ม.เนชั่น บอกด้วยว่า ทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้ ผ่านการรับทราบจาก สกอ.และได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) อาทิ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
          ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ ออกมายืนยันหลังมีรายงานข่าวการเปิดเผยจาก ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กกอ.เมื่อเร็วๆ นี้ เห็นชอบแนวทางและวิธีการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งได้รับร้องเรียนเรื่องคุณภาพมาตรฐานจำนวน 15 แห่ง ซึ่งมีชื่อมหา วิทยาลัยเนชั่นรวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นคำพูดที่คลุมเครือไม่ชัดเจน
          ศ.ดร.มาลียา เครือตราชู คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ ที่ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคารสาทรซิตี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ผ่านการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่จาก กกอ.นั้น ทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอชี้แจงว่า หลักสูตรทั้งสองมีคุณภาพและผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว เมื่อปี พ.ศ.2550-2551 โดยขณะนี้มม.ได้ปรับปรุงหลักสูตรในปี 2555 ด้วยการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
          วันเดียวกัน ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ชี้แจงถึงผลการประชุม กกอ.ที่ได้เห็นชอบผลประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในกรณีที่ไม่ผ่าน 11 หลักสูตร และต้องปรับปรุง 2 หลักสูตร ว่า สกอ.จะแจ้งผลการตรวจประเมินไปยังสถาบันอุดมศึกษา และสถาบัน หากไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจประเมินสามารถทักท้วงมาได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผล โดย สกอ.จะนำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล พิจารณาทบทวนผลการประเมินและนำเสนอ กกอ.ต่อไป และจะแจ้งผลการทักท้วงผลการประเมินต่อสถาบันอุดมศึกษาเมื่อกระบวนการทักท้วงถือเป็นที่สิ้นสุด

          

          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 57   อ่าน 330 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา
19 พ.ค. 60 | อ่าน 242 ครั้ง
ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเ
05 ก.พ. 61 | อ่าน 327 ครั้ง
บทเรียนออนไลน์การศึกษาแนวใหม่
03 ก.พ. 55 | อ่าน 79695 ครั้ง
สมเด็จพระเทพฯทรงห่วงร.ร.ขนาดเล็ก ศธ.ยันชุมชนสมัครใจให้ควบรวม ประเดิม286ร.ร.ในเทอม2/59
27 ต.ค. 59 | อ่าน 381 ครั้ง
เด็กสมาธิสั้นปัญหาที่พ่อ-แม่-ครูยุคใหม่จำเป็นต้องรู้เปิดใจเปลี่ยนมุมมองเสริมจุดเด่น-เน้นกิจกรรมเชิงบ
05 มี.ค. 56 | อ่าน 921 ครั้ง
สรุปปี52 ม.6 กว่า 2หมื่น ติด ’ร-0’ ยืดถึง ต.ค.ให้ปวช.ใหม่ยื่น ร.บ.
15 ก.ย. 53 | อ่าน 14088 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.