Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


พนักงาน มรภ.ชม. เตรียมเฮ อธิการบดี ปรับอัตราค่าจ้าง
      
พนักงาน มรภ.ชม. เตรียมเฮ อธิการบดี ปรับอัตราค่าจ้าง


          เชียงใหม่/ นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้สั่งการให้มีดำเนินการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) เพื่อดำเนินการปรับเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ให้สอดคล้องกับที่รัฐบาล โดย ก.พ. ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 รวมถึงการปรับโครงสร้างค่าตอบแทน/อัตราเงินเดือน อันส่งผลถึงขวัญและกำลังใจในการร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งอธิการบดีได้นำเสนอ (ร่าง) ระเบียบฯ ฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 และได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว และได้นำ (ร่าง) ระเบียบฯ แจ้งต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา
          ทั้งนี้ ในขั้นตอนต่อไป รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการ บดีฯ จะนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (กบม.) ในการประชุมวันที่ 22 เมษายน 2557 และจะเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 30 เมษายน 2557 ต่อไป ทั้งนี้เมื่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) ก็จะสามารถปรับอัตราค่าจ้างดังกล่าวได้ในทันที อย่างไรก็ตาม พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อน 1 มกราคม 2557 จะได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนใหม่ครั้งนี้
          อธิการบดีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อปรับฐานเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว มี รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการ เพื่อดูแลเรื่องนี้ด้วยตนเอง โดยมีการประชุมคณะกรรมการไปแล้ว 1 ครั้ง จะประชุมสรุปผลครั้งสุดท้ายวันที่ 11 เมษายน 2557 นี้ต่อไป นอกจากนี้อธิการบดียังได้ส่งให้มีการปรับการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำในกลุ่มที่เงินเดือนยังน้อย โดยจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติไปในคราวเดียวกันนี้ เมื่อดำเนินการเรียบร้อย คาดว่าพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้รับเงินเดือนที่ปรับใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2557 นี้

         

 ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 57   อ่าน 348 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
บทบาทอาชีวะในอาเซียน 10 ชาติ ต้องโตไปพร้อมกัน
17 ต.ค. 56 | อ่าน 678 ครั้ง
ศธ.รื้อคำของบ58 ยึดกรอบ คสช.
11 มิ.ย. 57 | อ่าน 405 ครั้ง
ก.พ.อ.อึ้งชาวอุดมฯอายุมากสุด 89 ปี
23 มิ.ย. 59 | อ่าน 458 ครั้ง
ชี้ พัฒนาเด็กที่ดีควรลงทุนตั้งแต่การศึกษาปฐมวัย
15 ม.ค. 62 | อ่าน 5198 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ .. ) พ.ศ.
20 มิ.ย. 61 | อ่าน 418 ครั้ง
รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี: ไวรัสยืดอายุแบต
17 ธ.ค. 56 | อ่าน 375 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.