Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


’แบบเรียนในดวงใจ’ แจกรูป สะกดคำช่วยเด็กไทยอ่านออกเขียนได้
      
'แบบเรียนในดวงใจ' แจกรูป สะกดคำช่วยเด็กไทยอ่านออกเขียนได้


          กา กา ตา ตา มา มา ลา ลา นี่เป็นอีกหนึ่ง รูปแบบการเรียนภาษาไทย แจกรูป สะกดคำ ที่เด็กรุ่นใหม่อาจไม่เคยชิน เพราะการเรียนรูปแบบดังกล่าวกำลังจะหายไปจากระบบการศึกษาไทย เนื่องด้วยการสอนในระบบการศึกษายุคใหม่ นอกจากใช้กระดานชนวนไฟฟ้า แท็บเล็ต สื่อมีเดียต่างๆ แล้ว การสอนของโรงเรียนเป็นการสอนให้จำเป็นคำๆ เมื่อเด็กเจอประโยคใหม่ไม่เข้าใจก็อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้การดูแลของ อภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ. เตรียมฟื้นหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ ระดับต้น กลาง และปลาย ของ อำมาตย์โท พระวิภาชน์ วิทยาสิทธิ์ (สังข์ พุกกะเวส) มาใช้เป็นแบบเรียนสำหรับเด็กช่วงชั้นที่ 1 ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 เน้นสะกดคำ แจกรูป เพื่อช่วยให้เด็กไทยอ่านออก เขียนได้ สะกดคำเป็น และจดจำคำได้
          อ.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล อาจารย์พิเศษคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษานครเซี่ยงไฮ้ กล่าวว่า การแจกรูป สะกดคำ เป็นพื้นฐานการเรียนการสอนภาษาไทย เพราะถ้าแจกรูป สะกดคำไม่ถูกก็ไม่มีความหมายในการสื่อสาร การสะกดคำถูก วางเรียงคำในประโยคถูกต้อง จะทำให้การสื่อสารเป็นไปตามที่ต้องการของคนสื่อสารไปยังผู้รับสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน แต่ตอนนี้การเรียนภาษาไทยเป็นระบบลุค (Look) และเซย์ (Say) คือมองเห็นและออกเสียงได้เป็นคำๆ เมื่อเด็กไปเห็นสิ่งใหม่ ทำให้ say ไม่ออก เพราะไม่รู้ว่าคืออะไร ไม่เคยผ่านการจำมาก่อน
          ถ้าเด็กแม่นระบบแจกรูป สะกดคำ เขาจะออกเสียงได้ทุกสิ่งที่เขาเห็น เพราะการออกเสียง สะกดคำจะทำให้เด็กเข้าใจ สามารถมโนภาพ ทำให้เห็นภาพและออกเสียงได้ อีกทั้งถ้าไม่เข้าใจความหมายพวกเขาก็สามารถเปิดพจนานุกรมดูความหมาย ซึ่งการจะเปิดพจนานุกรมได้เด็กต้องรู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ไทย ดังนั้นครูต้องสอนให้เด็กรู้จักเปิดพจนานุกรมค้นหาความหมายคำที่ไม่เคยรู้จัก ช่วยเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะการสะกดคำ นอกจากนั้นแบบเรียนในสมัยก่อน ไม่ว่าจะเป็นชุด เรณู ปัญญา มานี มานะ ปิติ ชูใจ จนกระทั่งมาถึงชุดรถไฟ เป็นการฝึกแจกรูป สะกดคำ ที่สามารถแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
          ปัจจัยที่เด็กไทยอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้มีหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เมื่อก่อนพ่อแม่สอนลูกอ่านหนังสือ พี่สอนน้องได้ แต่ตอนนี้ไม่ใช่ มีสื่อต่างๆ ให้เสพ รายการต่างๆ ล้วนสร้างความคุ้นเคยการออกเสียงภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องให้แก่เด็ก เมื่อก่อนมีสอบเก็บคะแนนบ่อย มีสอบอัตนัย ทำแบบฝึกหัด ปัจจุบันสอบแบบปรนัยทำให้เด็กจำคำไปสอบ และเด็กห้องสมุดไปอยู่มุมคอมพิวเตอร์ เพราะทุกคนเกิดมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์มีเดียต่างๆ
          การจะให้เด็กเป็นอย่างไร ผู้ใหญ่
          ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือก โดยเฉพาะพ่อแม่ไม่ใช่ทำลูกเป็นอย่างเดียว แต่ทำให้ลูกเป็นคนเรียนรู้เป็นไม่ได้ รวมถึงการประเมินผลของโรงเรียน ควรประเมินผลจากการทำงานของครูจริงๆ ไม่ใช่ประเมินจากระบบแฟ้ม ผู้บริหารโรงเรียนต้องทำหน้าที่ตัวเอง ครูใหญ่ต้องตรวจละเอียดว่าครูได้ทำงานครูหรือไม่ มีจิตวิญญาณความเป็นครู หากมีการแก้ปัจจัยเหล่านี้พร้อมส่งเสริมการเรียนภาษาไทยแบบแจกรูป สะกดคำมากขึ้นจะช่วยให้เด็กไทยอ่านหนังสือออกและเขียนได้ สื่อสารเป็นอ.ถนอมวงศ์ กล่าว เช่นเดียวกับ เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป ประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก กล่าวว่า การที่ สพฐ.จะนำตำราเรียนแบบการสะกดคำมาใช้ เมื่อเด็กแจกรูปคำเป็น สะกดคำได้ ผันวรรณยุกต์เป็น ไปเจอคำใหม่ๆ ก็สามารถอ่านออก เขียนที่เกิดจากความเข้าใจได้ การนำแบบเรียนชุดเก่า หรือชุดใหม่ๆ มาใช้ มีเนื้อหาใหม่หรือเก่าล้วนเป็นสิ่งที่ดี ถ้าเป็นการสอนแบบสะกดคำที่เหมาะกับการเรียนภาษาไทยของคนไทย
          สมัยก่อนนอกจากมีแบบเรียนสอนสะกดคำ อย่าง มานี มานะ ปิติ ชูใจแล้ว ตามระดับชั้นประถม ยังมีการให้เด็กท่องบทอาขยานก่อนกลับบ้าน เป็นบทคล้องจองทำให้เด็กมีสมาธิในการจำคำได้ อยากรู้ว่าเขียนอย่างไร มีความหมายแบบไหน และครูจะมีเวลาสอนเด็กเป็นคนๆ ให้เด็กมาอ่านให้ฟัง ยิ่งมีการนำแท็บเล็ต มาใช้ ยิ่งทำให้เด็กได้เพียงใช้นิ้วสัมผัสและจำจดเป็นคำๆ พอไปเจอคำที่ยากก็ไม่เข้าใจ อยากให้ครูนึกย้อนกลับไปตอนที่ตัวเองเป็นนักเรียน ดูว่าครูสอนเรามาอย่างไรที่ทำให้เราสามารถอ่านออกเขียนได้ นายเรืองศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย
          อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สพฐ.เริ่มพิมพ์แบบเรียนเร็วใหม่แล้วจำนวน 600,000 เล่ม ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท โดยจะให้เริ่มใช้เรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และรวบรวมผลงานวิชาการของอาจารย์รัชนี ศรีไพรวรรณ ผู้แต่งหนังสือแบบเรียนมานี มานะ ปิติ ชูใจ เพื่อยกย่องเป็นผลงานชิ้นเยี่ยม และส่งเสริมให้อ่านหนังสือแบบเรียนเด็กดี มานี มานะ ปิติ ชูใจ ซึ่งอยู่ในหมวดหนังสืออ่านนอกเวลาของเด็กประถมศึกษาด้วย

          'มานี มานะ ปิติ ชูใจ'
          หนังสือแบบเรียนภาษาไทย มานี มานะ ปิติ ชูใจ ผลงานของ อ.รัชนี ศรีไพรวรรณ ที่ท่านได้ใช้เวลาเขียนนานกว่า 4 ปีเต็ม เป็นหนังสือเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างปี พ.ศ.2521-พ.ศ.2537 รวมทั้งสิ้น 12 เล่ม โดยจุดมุ่งหมายของการเขียนหลักสูตรแบบเรียนภาษาไทยชุดนี้ เพื่อต้องการให้เด็กๆ อ่านแล้วรู้สึกสนุก ติดใจ อยากเรียนภาษาไทย ภาษาเขียนต้องสุภาพ เป็นเรื่องที่ดี บริสุทธิ์ ไม่เป็นพิษเป็นภัย ในแต่ละชั้นเรียนจะได้รู้จักคำศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งมีภาพประกอบที่สวยงามจากฝีมือของนักวาดการ์ตูนระดับตำนาน 3 คน คือ เตรียม ชาชุมพร โอม รัชเวทย์ และปฐม พัวพิมล เลิศล้ำ
          หนังสือแบบเรียนดังกล่าวถูกเลิกใช้ในปี 2537 เป็นเพียงหนังสือในหมวดหนังสืออ่านนอกเวลา ต่อมาอีก 8 ปี นิตยสารอะเดย์ ได้นำตัวละครเรื่อง มานะ มานี ปิติ ชูใจ มานำเสนออีกครั้ง และพิมพ์ใหม่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กชื่อ ทางช้างเผือก ในปี 2545 โดยเพิ่มเติมสีสันของเนื้อหา มีความน่าตื่นเต้น มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ตื่นตาตื่นใจ รวมไปถึงผู้เขียนยังได้สร้างตัวละครตัวใหม่ๆ ที่เข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนให้ตัวละครตัวเดิมได้อีกมากมาย
          และต้นปี 2557 ในวาระที่แบบเรียนภาษาไทยชุด มานะ มานี ปิติ ชูใจ ครบรอบ 30 ปี ก็ได้ถูกนำมาสร้างเป็นละครเวทีอีกครั้ง ภายใต้ชื่อ มานีและชูใจ โดยบริษัท เลยดูดี สตูดิโอ รับหน้าที่เขียนบทและกำกับการแสดงโดย ศุภกร เหรียญวัฒนจินดา รับบทมานี เอ๋  มณีรัตน์ คำอ้วน เป็นชูใจ วิทย์  พชรพล จั่นเที่ยง รับบทปิติ เป้  ทวีฤทธิ์ จุลละทรัพย์ รับบทเพชร ละครเวทีเรื่องนี้ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นอย่างมาก    
      ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 57   อ่าน 753 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.หารือการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบันทุกองค์กรต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
26 พ.ค. 57 | อ่าน 368 ครั้ง
มีผลแล้ว! พ.ร.ฎ. เก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา หวั่นเด็กจ่ายค่าเรียนบวกภาษีเพิ่ม
13 ก.ค. 58 | อ่าน 313 ครั้ง
ประกาศผลครูผู้ช่วยขึ้นบัญชี 1 ปีเร่งบรรจุ ต.ค.นี้
26 ก.ย. 59 | อ่าน 421 ครั้ง
อาชีวะทุ่มงบส่งเด็กฝึกงานต่างแดน พัฒนาทักษะ-เทคโนโลยี-เพิ่มยอดเรียนวิชาชีพ
02 ก.ค. 56 | อ่าน 461 ครั้ง
ศธ.เกาะติดกองทุนตั้งตัวได้
02 ม.ค. 56 | อ่าน 924 ครั้ง
มทส.พัฒนา “ซีเมนต์กระดูก”
02 พ.ย. 61 | อ่าน 185 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.