Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ม.อ.เปิดเวทีวิชาการบริหารจัดการเป้าหมายสร้างบัณฑิตผลิตงานวิจัยสู่อาเซียน
      
ม.อ.เปิดเวทีวิชาการบริหารจัดการเป้าหมายสร้างบัณฑิตผลิตงานวิจัยสู่อาเซียน


          รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) แจ้งว่า คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. จัดโครงการประชุมวิชาการด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัย และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านเนื้อหาและกระบวนการวิจัยทั้งในหมู่นักศึกษาด้วยกันเองและนักศึกษากับคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้สนใจเข้าร่วมฟังความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากงานวิจัยของนักศึกษาเพื่อนำไปต่อยอด ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับประโยชน์เต็มที่มากขึ้นกว่าความรู้จากงานวิจัย ผู้จัดได้เชิญผู้บริหารจากสถาบัน/หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการมาถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จและแสดงมุมมองใหม่ๆ ของการบริหารจัดการพร้อมข้อควรระวังในการบริหารจัดการองค์กรในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการในปัจจุบันและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที
          รายงานข่าวระบุว่า ปี 2557 นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยน แปลงของวงการอุดมศึกษาไทย กล่าวคือ มีประกาศให้ทุกสถาบันระดับอุดมศึกษาจัดเวลาเปิดปิดภาคการศึกษาให้เป็นเวลาสากล เพื่อง่ายกับการสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสถาบันกับนานาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยังได้วางกฎเกณฑ์และเข้มงวดยิ่งขึ้นกับตัวชี้วัดการทำงานของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้แน่ใจได้ว่าทุกสถาบันสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเดียวกัน และแข่งขันได้กับนานาประเทศ และจะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มประชาคมอาเซียน คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการผลิตงานวิจัยด้านการจัดการเพื่อให้ได้ข้อมูลรองรับการบริหารจัดการที่ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในวงการจัดการภาคธุรกิจและการจัดการภาครัฐ
          ทั้งนี้ หัวข้อทางวิชาการในการประชุมฯ ครอบคลุมสาขาวิชาการบัญชี วิชาการเงินวิชาการตลาด วิชาการระบบสารสนเทศ วิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิชาการจัดการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิชาการจัดการและการปกครองท้องถิ่น และวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน


        

  --ข่าวสด ฉบับวันที่ 11 เม.ย. 2557 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 57   อ่าน 307 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สช.ร่วมมือคุรุสภาเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิต
13 มิ.ย. 54 | อ่าน 125125 ครั้ง
คอลัมน์: ทั่วถิ่นไทยก้าวไกลการศึกษา: 5 ปี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
09 พ.ย. 53 | อ่าน 10443 ครั้ง
สภามหาวิทยาลัยกับการพัฒนาการอุดมศึกษา
23 ม.ค. 55 | อ่าน 67348 ครั้ง
ดึง ป.ป.ง.ร่วมตรวจสอบเงินกองทุนเสมาฯ
14 มี.ค. 61 | อ่าน 328 ครั้ง
เลื่อนเปิดเทอม10โรงเรียนรอบ6
13 ธ.ค. 54 | อ่าน 53446 ครั้ง
หนุนยืดอายุเกษียณราชการ 65 ปี ชงคลัง จ่ายเบี้ยยังชีพเพิ่ม
28 เม.ย. 58 | อ่าน 472 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.