Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เฟ้นเด็กไทยเก่งศิลปะ ’ปั้นดินสู่ดาว’ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ
      
เฟ้นเด็กไทยเก่งศิลปะ 'ปั้นดินสู่ดาว' ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ


          หัวใจหลักที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสายศิลปะ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ รวมถึงศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลป์ที่หลากหลาย ทั้งด้าน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม เปิดพื้นที่สร้างเวทีให้ศิลปินรุ่นใหม่ ไฟแรง ได้โชว์ศักยภาพสร้างสรรค์งานศิลป์ของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ ผ่านการประชันฝีมือ ในค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ที่บ้านดำ นางแล ของศิลปินแห่งชาติผู้ยิ่งใหญ่ ถวัลย์ ดัชนี รวม 4 วันเต็ม จากนั้นก็มีการเฟ้นผู้มีผลงานโดดเด่นให้เหลือ 12 คน เพื่อบินลัดฟ้าไปศึกษาศิลปะขั้นสูง พร้อมสร้างผลงานมาจัดแสดง ที่นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
          นายเขมชาติ เทพไชย ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กล่าวว่า สศร.ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2557 เพื่อคัดเลือกเด็กและเยาวชนไป ต่อยอดผลงานขั้นสูง รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงาน และจัดการแสดงผลงานศิลปะ ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้ มีนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการรอบแรกกว่า 300 คน และคัดให้เหลือเพียง 61 คน เพื่อที่เข้าค่ายสร้างสรรค์ผลงาน ที่ บ้านดำ นางแล จ.เชียงราย โดยมีคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ รวม 15 คน ดำเนินการคัดเลือกผลงานของเยาวชนในรอบสุดท้าย ซึ่งผลปรากฏว่า ในปีนี้ ผลงานของเยาวชนมีพัฒนาการขึ้นมาก มีการใช้ทักษะ เทคนิคด้านศิลปะที่หลากหลาย จนคณะกรรมการต้องขอหารือเพื่อขอเพิ่มจำนวนโควตาผู้ชนะเพิ่มเติม จากเดิม 10 คน เป็น 12 คน
          ผอ.สศร. กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนั้น แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 10 คน ดังนี้ 1.น.ส.สุจิตรา พาหุการณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2.น.ส.สุกัญญา สอนบุญ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3.นายบุญศรี เจริญยิ่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร 4.น.ส.ปุญญิศา ศิลปะรัศมี สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 5.นายเทพพงษ์ หงส์ศรีเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6.นายชนะ แสนสนั่นชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 7.นายยุทธนา ภูยาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8.นายธีรพลไสยสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 9.น.ส.นูรอาดีลา กามะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 10.น.ส.กามีละ อิละละ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ส่วนระดับปริญญาโท 2 คน คือ นายประวีณ เปียงชมภู และ 12.น.ส.ธิดารัตน์ ชุ่มจังหรีด จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
          ผลงานศิลปะนักศึกษาทั้งหมด จะแสดงนิทรรศการภายในวิหารบ้านดำ เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 เม.ย. นี้ จากนั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเดินทางไปสร้างผลงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะในประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม เป็นเวลา 14 วัน นายเขมชาติ กล่าว
          ขณะที่ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ กล่าวว่า ในปีนี้ถือว่าจัดเป็นรุ่นที่ 9 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการได้เห็นความสามารถและมีพัฒนาการด้านศิลปะของเยาวชนมากขึ้น ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการศิลปกรรมร่วมสมัยระดับชาติ ได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการส่งนักศึกษาเข้ามาร่วมคัดเลือก พัฒนาทักษะด้านศิลปะ แต่ความสามารถในการนำเสนอบางส่วนยังต้องมีการเสริมทักษะให้มีมากขึ้น เนื่องจากการนำเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ จะต้องสามารถอธิบายให้คนที่ได้มาชมผลงานเข้าใจความหมายที่ผู้วาดอยากจะสื่อออกมา
          ศิลปินแห่งชาติ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ในปี 2558 จะมีเพิ่มเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นมา เพราะประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเป็นการกระตุ้น ให้นักศึกษารุ่นใหม่ เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษที่จะเป็นประโยชน์ในการสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะของเด็กไทย ให้ไปสู่ระดับสากลยิ่งขึ้นอีกด้วย
          ส่วน น.ส.ปุญญิศา ศิลปะรัศมี หรือน้องส้มโอ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังหนึ่งในผู้ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ บอกว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับการคัดเลือก และตั้งใจจะผลิตงานศิลปะออกมาให้ดีที่สุด โดยครั้งนี้ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องของครอบครัว ที่เคยประกอบธุรกิจขายน้ำมันหมู จากนั้นทางบ้านก็เลิกธุรกิจนี้ ทำให้ส้มโอเห็น ถังปี๊บที่ถูกทิ้งตั้งเรียงรายแล้วมีน้ำมันไหลออกมา ก็นำมาต่อยอดทำเป็นงานศิลปะในรูปแบบสื่อผสมด้วยการนำแผ่นไม้มาต่อเรียงกันให้เป็นรูปถังปี๊บและทางน้ำมันที่ไหลออกมา โดยใช้สีที่มีอยู่เดิมของไม้มาเรียงให้เกิดสีที่สลับสับเปลี่ยนไป ก็ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการ และได้รับการคัดเลือกให้ไปอเมริกา ซึ่งโครงการนี้ ได้ให้โอกาสเด็กตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ได้เรียนรู้กับศิลปินแห่งชาติ รวมทั้งได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆ ที่สำคัญอยากให้มีโครงการแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทย ได้พัฒนาความสามารถด้านศิลปะ
          เห็นได้ชัดเจนว่างานศิลปะไม่เพียงแต่สร้างจินตนาการให้ผู้สร้างงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการช่วยเติมไฟ สร้างกำลังใจให้เยาวชนไทย พร้อมก้าวสู่การทำความฝันให้กลายเป็นจริงได้

          

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 57   อ่าน 578 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มหา’ลัยวิจัย เซ็ง! ถูกตัดงบ 1 พันล้านบาท
24 เม.ย. 56 | อ่าน 727 ครั้ง
คอลัมน์: สัมภาษณ์: ’ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ วิพากษ์...การศึกษาไทยในเวทีประชาคมอาเซียน’
16 พ.ค. 55 | อ่าน 1701 ครั้ง
เติมรู้ภาษาอังกฤษ-จีนรับอาเซียน
24 ม.ค. 56 | อ่าน 1981 ครั้ง
"กำจร"รับผังโครงสร้างใหม่ ศธ.ของจริง
21 มิ.ย. 59 | อ่าน 699 ครั้ง
"เสมา1" ในฝัน...เขาคือใครหนอ?
05 ก.ค. 54 | อ่าน 28900 ครั้ง
ผู้บริหาร ร.ร.เอกชนแจง ปมขึ้นป้ายรับสมัคร นร.ระบุไม่มีการบ้าน
09 เม.ย. 58 | อ่าน 680 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.