Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


’เรียนจริง รู้จริง ทำจริง’อาชีวะไทย ในสิงคโปร์
      
'เรียนจริง รู้จริง ทำจริง'อาชีวะไทย ในสิงคโปร์


          หลังจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หรือ สยามเทค ลงนามสัญญากับ B.H.M.S. (Business & Hotel Management Scholl)จากเมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรมและการบริการจนเป็นที่รู้จักทั่วโลก เพื่อเปิดหลักสูตรวิชาชีพด้านการ บริหารจัดการธุรกิจการโรงแรมและ การบริการ B.H.M.S.
          เพื่อร่วมกันพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมและการบริการ ให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่ก้าวทันโลก สามารถเรียนรู้ในระดับอินเตอร์ โดย ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปี 3 ปฏิบัติงานการโรงแรมและเรียนที่สวิสหรือสาขาประเทศอื่นๆ โดยได้ค่าตอบแทนพร้อมรับวุฒิปริญญาตรีอีกใบ
          รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เราต้องเตรียมพร้อมที่จะขับเคลื่อน จุดพลังเยาวชนคน รุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ ทั้งก้าวทันโลกยุคใหม่ ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดีของคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวสู่เส้นทางความสำเร็จในสาขาวิชาชีพนี้ โดยเด็กรุ่นใหม่จะได้ทั้งประสบการณ์และดีกรีระดับโลกที่ได้รับการยอมรับ นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างรายได้ที่ดี แถมมีอนาคตที่สดใส
          อยากให้คนรุ่นใหม่มีความตั้งใจศึกษาหาความรู้ทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติ พร้อมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง และมีความพยายาม ทั้งมีแรงบันดาลใจที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งในระดับบริหารจัดการในสายงานอาชีพการให้บริการในระดับสากล นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ มีความอดทน และมีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อวัฒนธรรมอื่นๆ อีกด้วย เพื่อก้าวสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอน รศ.ดร.จอมพงศ์อธิบาย
          ความร่วมมือนี้สร้างความตื่นตัวให้เยาวชนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเรียนรู้จริง ลงมือทำจริง ด้วยความมุ่งมั่นสู่อนาคตอันสดใส กระทั่งวันนี้นักศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสองภาษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก มีพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรมและการบริการ B.H.M.S. พร้อมได้วุฒิอนุปริญญาของทางวิทยาลัย
          ทั้งยังได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ ฝึกงานภาคปฏิบัติที่ประเทศสิงคโปร์นาน 3 เดือน ตั้งแต่ 12 มกราคม-18 เมษายน 2557
          อีกคนที่มีบทบาทสำคัญ คือ ยุรพรรณ นาวิกนันทน์ หัวหน้าแผนกธุรกิจการโรงแรมและการบริการ กล่าวเสริมว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก นับโอกาสที่ดี เป็นความท้าทายของเด็กรุ่นใหม่ ที่จะนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ทางภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางสมรรถนะวิชาชีพ อย่างสมบูรณ์แบบ
          การฝึกงานครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ที่พวกเขาได้จากที่นี่ ทั้งศิลปะการจัดเลี้ยง อาหาร งานจัดดอกไม้ งานแกะสลัก และงานบริการต่างๆ งานเสิร์ฟ งานแม่บ้าน บาร์เทนเดอร์ เครื่องดื่มและอาหาร แล้วนำไปต่อยอดในสถานประกอบการจริงๆ ซึ่งเราเชื่อว่าเด็กอาชีวะมีสมรรถนะทาง วิชาชีพสูง และเมื่อได้ก้าวสู่ระดับนานาชาติครั้งนี้ จะเป็นการเติมเต็มความรู้ ทั้งได้รับประสบการณ์ที่ดี และยังได้ฝึกภาษาอังกฤษ เพิ่ม แถมยังมีรายได้ประมาณ 15,000-17,000 บาท (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน โดยรวมค่าที่พักและอาหาร) ซึ่งบางคนอาจจะมีรายได้ถึง 20,000 บาท อีกด้วย และที่สำคัญเด็กกลุ่มนี้เมื่อกลับมาจะมีศักยภาพทางวิชาชีพมาก
          นอกจากนี้ การฝึกงานในต่างประเทศยังเป็นการฝึกกับมาตรฐานแบบสากลอีกด้วย อาทิ เรื่องบรรทัดฐาน ขนบธรรมเนียม ในการปฏิบัติต่างๆ เช่น ความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ศีลธรรม และสุขอนามัย และถือเป็นหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยควบคู่กับความรู้เชิงวิชาการ และปฏิบัติ ที่นำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานในอุตสาหกรรมธุรกิจนี้ในอนาคตได้อย่างดี
          ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรสองภาษารุ่นแรกที่ได้ฝึกงานที่สิงคโปร์ คือ
          โอฬาร เหมวัล วัย 20 ปี ระดับ ปวส.2 สาขาธุรกิจการโรงแรมและการบริการ บอกเล่าด้วยความดีใจว่า ตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้มีโอกาสฝึกงานที่โรงแรมสวิสโซเทล ประเทศสิงคโปร์ ในตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟอาหาร และเครื่อดื่ม ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ได้รับความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ทำให้เราสนุก ตื่นเต้นที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
          แรกๆ มีปัญหาบ้าง ก็ต้องแก้ปัญหา ปรับตัว แล้วทำงานให้เต็มที่และตั้งใจจริง ทำให้เรามีทักษะ ความเชี่ยวชาญมากขึ้น แล้วแถมยังมีรายได้ด้วย ถ้าเขารับผมเข้าทำงานที่นี่ ผมตัดสินใจทำงานทันที เพราะจะมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 2,200 เหรียญ ประมาณเกือบ 60,000 บาท อันนี้ยังไม่รวมโอทีนะครับ โอฬารเอ่ยด้วยรอยยิ้มสุรีรัตน์ ถนอมชาติ วัย 20 ปี ระดับ ปวส.2 สาขาธุรกิจการโรงแรมและการบริการ สาวสวยเล่าด้วยรอยยิ้มว่า ฝึกงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่โรงแรมสวิสโซเทล นับเป็นประสบการณ์ของชีวิต ต้องแก้ปัญหา ปรับตัว และเรียนรู้ตลอดเวลา และการทำงานทางด้านนี้ต้องตรงเวลา ขยัน และตั้งใจ
          ฝึกที่สิงคโปร์ได้ใช้ภาษาเต็มที่ และสิ่งที่ร่ำเรียนมาสามารถนำมาใช้งานได้ทันที และเราได้ต่อยอดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ดีใจมากๆ คือวันหนึ่งได้ไปเสิร์ฟในห้องอาหารที่หรูที่สุดในสิงคโปร์ เป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ตื่นเต้นมาก และคิดว่าหากฝึกจบแล้ว จะทำงานที่นี่ต่อเพราะจะได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น แถมยังมีรายได้ที่ดีมากอีกด้วยค่ะ สุรีรัตน์กล่าวนักศึกษาอีกคนที่ดีใจไม่ต่างกัน พรทิพย์พา ทองมี วัย 20 ปี ระดับ ปวส.2 สาขาธุรกิจการโรงแรมและการบริการ ได้รับคัดเลือกฝึกงานด้านร้านอาหาร Cedele ที่มีสาขามากมายในประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า คนที่มาฝึกงานที่นี่ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ส่วนเราเป็นอาชีวะ พอมาที่สิงคโปร์สามารถทำงานได้ทันที
          ต้องปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น ช่วงตรุษจีนในแต่ละสาขาคนแน่นมาก เราต้องไปช่วยที่สาขาอื่น ฉะนั้น เราต้องศึกษาแผนที่ที่จะไปว่าอยู่ไหน ใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ ต้องคำนวณเวลาดีๆ เพราะการไปทำงานต้องตรงต่อเวลา ที่นี่เขาเน้นมาก และการมีระเบียบวินัยก็สำคัญมากด้วย เช่นกัน พรทิพย์พากล่าวย้ำถึงการเดินทางไปฝึกงานต่างประเทศ เป็นอีกตัวอย่างดีๆ ที่สะท้อนว่า หากเรามุ่งมั่นหรือตั้งใจแล้ว ชีวิตจะประสบความสำเร็จและมั่นคงแน่นอน

        

  --มติชน ฉบับวันที่ 19 มี.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 57   อ่าน 631 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ปรับเงินเดือนข้าราชการ (2)
06 ม.ค. 58 | อ่าน 925 ครั้ง
แต่งตั้งโยกย้าย 27 ’รอง-ผอ.ร.ร.’ ดัง
02 ส.ค. 56 | อ่าน 1005 ครั้ง
EF สำคัญกว่า IQ
30 มี.ค. 58 | อ่าน 559 ครั้ง
ร.ร.เซ็ง!ได้แท็บเล็ตไร้'โปรแกรม' 'อำนาจเจริญ'วุ่นขนเครื่องลงซอฟต์แวร์ที่เขต สพป.โคราชเก็บเข้ากรุ
08 ต.ค. 55 | อ่าน 1060 ครั้ง
ม.เนชั่นยืนยันผ่านมาตรฐานสกอ.
08 พ.ค. 57 | อ่าน 319 ครั้ง
มูลนิธิไทยคมเปิดรับสมัคร รร.ประถมฯ ร่วมโครงการอ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา ปี7
19 ก.พ. 59 | อ่าน 398 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.