Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ม.อุบลฯ ประชุมวิชาการพัฒนาคน-สุขภาพรับ AEC
      
ม.อุบลฯ ประชุมวิชาการพัฒนาคน-สุขภาพรับ AEC


          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เตรียมพร้อมเวทีนำเสนอผลงานการวิจัยด้านสุขภาพในยุค AEC จัดงานใหญ่ การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมยู-เพลส อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอาคารผู้ป่วยนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
          อุบลราชธานี/ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยที่เป็นพลังขับเคลื่อนความก้าวหน้าของวิทยาลัยฯ อย่างแท้จริง ที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นสำคัญ การพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่งานวิจัย รวมไปถึงการบริการวิชาการ การให้ความรู้และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ โดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น กับความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการและประโยชน์ให้บังเกิดกับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข
          ดังนั้นงานส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงจัดประชุมวิชาการประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ การพัฒนากำลังคน และการวิจัยด้านสุขภาพในยุค AEC เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานักวิจัย และพัฒนางานวิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ รวมถึงงานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์หลักของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ และการจัดการความรู้ด้านการวิจัย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริการทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น โดยในงานจัดให้มีนิทรรศการผลงาน การประชุมเสวนา บรรยายพิเศษ ซึ่งรับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมงานจำนวนมาก อาทิ ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์, ศ.พญ.เอมอร ไม้เรียง, รศ.สุพรรณ ฟู่เจริญ และ รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ เป็นต้น
          ในส่วนของการปาฐกถา การบรรยายและเสวนา ซึ่งมีหัวข้อที่หลากหลาย อาทิ ความรู้พื้นฐาน การคัดกรองและการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย และฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย การปาฐกถาพิเศษ การพัฒนากำลังคนและการวิจัยด้านสุขภาพในยุค AEC การเสวนาเรื่องระบาดวิทยาและการคัดกรองโรคมะเร็ง และงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อด้วยเทคนิคทางโมเลกุล และโรคผิวหนังที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง การแยกเชื้อแบคทีเรียดื้อยาได้จากแมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียว การพบเชื้อที่เริ่มดื้อต่อยา ปัจจัยพยากรณ์โรคกับไวรัสฮิวแมนแปบปิลโลมาชนิดที่มีความเสี่ยงสูงของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก และการสำรวจเชื้อเลปโตสไปร่า สายพันธุ์ก่อโรคในหนูโดยวิธีโพลิเมอเรสเชนรีแอกชั่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ และการออกร้านของบริษัทยา ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


          
ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 57   อ่าน 357 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
รร.อาชีวะเอกชนขอเข้าสังกัดสอศ.
14 ก.พ. 54 | อ่าน 10947 ครั้ง
ชงตั้งหน่วยทดสอบร.ร.นอกระบบสช.หนุนประเมินเด็ก
12 พ.ค. 57 | อ่าน 349 ครั้ง
บอร์ดเคาะแท็บเล็ต56 หั่นประมูล 4 กอง สั่งสพฐ.แจกป.1,ม.1 ก่อนเปิดเทอม
16 พ.ย. 55 | อ่าน 1007 ครั้ง
กศน.จัดชุมนุมลูกเสือสร้างจิตสำนึกคสช.ร่วมปลูกค่านิยมรักชาติ-ต่อยอดพัฒนาชุมชน
21 ก.ค. 57 | อ่าน 466 ครั้ง
ซีอีโอถกร่วมพัฒนาคุณภาพอาเซียน สพฐ.แปลหลักสูตรแกนกลางแพร่เว็บ-ร.ร.ปฏิบัติ
24 ก.พ. 57 | อ่าน 490 ครั้ง
ศธ.ชง คสช.เปิด 3 ทางจบสายอื่นได้ตั๋วครู อาชีวะลุ้นไฟเขียวยกเว้นครูสอนช่าง
25 ก.ค. 57 | อ่าน 405 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.