Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ม.อุบลฯ ประชุมวิชาการพัฒนาคน-สุขภาพรับ AEC
      
ม.อุบลฯ ประชุมวิชาการพัฒนาคน-สุขภาพรับ AEC


          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เตรียมพร้อมเวทีนำเสนอผลงานการวิจัยด้านสุขภาพในยุค AEC จัดงานใหญ่ การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมยู-เพลส อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอาคารผู้ป่วยนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
          อุบลราชธานี/ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยที่เป็นพลังขับเคลื่อนความก้าวหน้าของวิทยาลัยฯ อย่างแท้จริง ที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นสำคัญ การพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่งานวิจัย รวมไปถึงการบริการวิชาการ การให้ความรู้และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ โดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น กับความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการและประโยชน์ให้บังเกิดกับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข
          ดังนั้นงานส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงจัดประชุมวิชาการประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ การพัฒนากำลังคน และการวิจัยด้านสุขภาพในยุค AEC เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานักวิจัย และพัฒนางานวิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ รวมถึงงานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์หลักของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ และการจัดการความรู้ด้านการวิจัย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริการทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น โดยในงานจัดให้มีนิทรรศการผลงาน การประชุมเสวนา บรรยายพิเศษ ซึ่งรับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมงานจำนวนมาก อาทิ ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์, ศ.พญ.เอมอร ไม้เรียง, รศ.สุพรรณ ฟู่เจริญ และ รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ เป็นต้น
          ในส่วนของการปาฐกถา การบรรยายและเสวนา ซึ่งมีหัวข้อที่หลากหลาย อาทิ ความรู้พื้นฐาน การคัดกรองและการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย และฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย การปาฐกถาพิเศษ การพัฒนากำลังคนและการวิจัยด้านสุขภาพในยุค AEC การเสวนาเรื่องระบาดวิทยาและการคัดกรองโรคมะเร็ง และงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อด้วยเทคนิคทางโมเลกุล และโรคผิวหนังที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง การแยกเชื้อแบคทีเรียดื้อยาได้จากแมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียว การพบเชื้อที่เริ่มดื้อต่อยา ปัจจัยพยากรณ์โรคกับไวรัสฮิวแมนแปบปิลโลมาชนิดที่มีความเสี่ยงสูงของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก และการสำรวจเชื้อเลปโตสไปร่า สายพันธุ์ก่อโรคในหนูโดยวิธีโพลิเมอเรสเชนรีแอกชั่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ และการออกร้านของบริษัทยา ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


          
ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 57   อ่าน 212 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
คุรุสภายันไม่ปรับร่นเวลาจบครู 5 ปี สวนทางเจตนารมณ์วิชาชีพชั้นสูงตามพ.ร.บ.ครูมาตรา 44
28 มิ.ย. 55 | อ่าน 784 ครั้ง
หวั่นโครงสร้างใหม่ศธ.วิ่งเต้นโยกย้ายระอุ
23 มี.ค. 59 | อ่าน 299 ครั้ง
ภูมิใจที่มีภาษาของตนเอง - เปิดทำเนียบ ครูดีครูเด่น
29 ส.ค. 56 | อ่าน 432 ครั้ง
สพฐ.เคาะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2558 สิ้นสุดแค่ระดับภาค ระดับประเทศแค่คัดสุดยอดผลงานมาโชว์
29 มิ.ย. 58 | อ่าน 189 ครั้ง
บุกพบผู้ว่าฯผู้ปกครองล่าชื่อ ส่งสพฐ.ทบทวนห้ามร.ร.สอนพิเศษ-ฝากลูก อาจทำตกงาน
13 ม.ค. 59 | อ่าน 205 ครั้ง
คุรุสภาปรับใหม่ 'ตั๋วครู' ต้องผ่านทดสอบ 3 ด้าน ไล่ออก จนท.ปลอมใบอนุญาต
09 มิ.ย. 59 | อ่าน 210 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.