Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง
      
ชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง


          นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 260 คน ถ่ายทอดความรู้ บูรณาการเรียนการสอน โครงการชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง
          ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการเรียนการสอนวิชาชีวเคมีทั่วไปและปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยเนื้อหาในรายวิชามีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับกระบวนการของสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในกระบวนการเรียนแบ่งกลุ่มนักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ และนำเสนอในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดประโยชนต่อผู้เรียน และเป็นการบูรณาการการสอนกับการบริการวิชาการ จึงได้จัดโครงการ ชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง นำความรู้ที่ได้ค้นคว้าจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้นำไปเผยแพร่ความรู้ และยังเป็นการเสริมความรู้ด้านชีวเคมีเบื้องต้นให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนธัญรัตน์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ และโรงเรียนวัดเขียนเขต โดยแต่ละโรงเรียนแบ่งเนื้อหา ออกเป็น 7 เรื่อง กับนักศึกษา 7 กลุ่ม
          นายสกลศักดิ์ มหาพรหม ครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธัญรัตน์ เล่าว่า เคมีพื้นฐาน เป็นวิชาเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย โดยห้องเรียนในวันนี้ นักเรียนจะได้เรียนในกระบวนการทดลองที่หลากหลาย การทดสอบบางเรื่องไม่มีในบทเรียน ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างในการตรวจสอบสารอาหาร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าประโยชน์ ซึ่งในวิชาสารและสมบัติของสาร ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 สายศิลป์-คำนวณ ต้องเรียน นักเรียนจะได้เกิดความเข้าใจ มีเจคคติที่ดีในวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงแต่ฟังการบรรยายหน้าชั้นเรียน แต่ได้ลงมือปฏิบัติกับรุ่นพี่ที่มาสอน
          ปลา น.ส.ภัทรีชา คล้ายนาค นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร เล่าว่า เนื้อหาที่นำมาบูรณาการความรู้ในวิชาเคมีทั่วไปแก่นักเรียน แบ่งออกเป็น 7 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 การศึกษาพอลิฟินอลออกซิเดสในผลไม้ เรื่องที่ 2 การหาโปรตีนและแป้งในถุงมือแพทย์และถุงยางอนามัย เรื่องที่ 3 การวัด pH จากกระหล่ำปลีม่วง เรื่องที่ 4 การแยกและวิเคราะห์กรดนิวคลีอิก เรื่องที่ 5 การทดสอบสมบัติของลิปิด (การทดสอบความไม่อิ่มตัวทดสอบการเหม็นหืน) เรื่องที่ 6 การทดสอบคลอเรสเตอรอลในอาหารสัตว์ เรื่องที่ 7 การหาปริมาณโปรตีนในน้ำนม น้ำเต้าหู้ น้องๆ ทุกคนให้ความสนใจมาก ถามข้อสงสัยทุกกลุ่ม
          กิต นายกิตติภาพ ศรยิงไกล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร เล่าว่า รับผิดชอบในเรื่องที่ 5 การทดสอบสมบัติของลิปิด (การทดสอบความไม่อิ่มตัวทดสอบการเหม็นหืน) ก่อนที่จะไปสอนน้องๆ ได้มีการเสนอข้อมูลอาจารย์ ค้นคว้าหาข้อมูล โดยเมื่อไปที่โรงเรียนตอนแรกรู้สึกตื่นเต้น แต่น้องๆ น่ารัก มีข้อสงสัยมาถาม รู้สึกว่าได้เรียนการสอนแบบบูรณาการ มีประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและต่อน้องๆ นอกจากตนเองจะได้รู้เรื่องที่ได้ไปนำเสนอแล้ว น้องๆ ยังสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนได้
          นัท น.ส.ณัฐชยา คำยอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนธัญรัตน์ เล่าว่า ในห้องเรียนอาจารย์จะสอนเนื้อหาเยอะมา วันนี้รุ่นพี่มาสอนทดสอบ ทำให้รู้จักชื่อสารเคมี ซึ่งไม่รู้จักสารนี้มาก่อน พี่ๆ ทั้ง 7 กลุ่ม เตรียมตัวมาดี ทำให้การทดสอบไม่ติดขัด ความรู้ที่ได้ของแต่ละกลุ่ม สามารถนำไปปรับใช้ในวิชาเรียนได้ รุ่นพี่สอนสนุก อยากให้รุ่นพี่มาสอนอีก
          ไทเกอร์ นายไชยวัฒน์ จานสาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธัญรัตน์ เล่าว่า ชอบเรียนเคมีมาก สนุกมากที่มาสอน ชอบกลุ่ม การหาปริมาณโปรตีนในอาหาร ทำให้รู้ว่า นมชนิดไหนมีโปรตีน สามารถเลือกดื่มได้ ซึ่งทำให้ตนเองรู้ว่า นมยี่ห้อที่ตนเองดื่มทุกวัน เขียนปริมาณไว้ข้างกล่องแท้ที่จริง มีปริมาณของโปรตีนไม่ถึง ทำให้ได้เห็นสีและรู้จักสารเคมีที่ไม่เคยได้เห็น ขอบคุณพี่ที่มาทดสอบและสอนวิชานี้
          นอกจากโครงการบริการวิชาบูรณาการเรียนการสอน ชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง จาก นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ยังมีคณาจารย์มีอาจารย์ร่วมสังเกตุการสอนและคอยให้คำปรึกษานักศึกษาและนักเรียน ประกอบด้วย ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.สมพร เพลินใจ และ อาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 57   อ่าน 714 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สอศ.ชี้ธุรกิจท่องเที่ยวบูมต่อเนื่อง เร่งผลิตกำลังคนสาขาโรงแรม-พัฒนาครูทวิภาคี
12 ก.พ. 57 | อ่าน 598 ครั้ง
ชงบอร์ดเลือกผอ.สทศ.คนใหม่
27 ต.ค. 53 | อ่าน 13507 ครั้ง
สอศ.ดันครูอาชีวะดีเด่นเลื่อนวิทยฐานะถือเป็นเชิงประจักษ์-ไม่ต้องทำผลงาน
19 ก.พ. 54 | อ่าน 13030 ครั้ง
คอลัมน์: ครูดี...โรงเรียนเด่น: หนึ่งจอคอมพ์+เมาส์ 40 ตัว ก็เรียนสนุกได้
27 ก.ค. 55 | อ่าน 1312 ครั้ง
ผลการประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษา ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
02 มิ.ย. 58 | อ่าน 604 ครั้ง
รุก "ธีระเกียรติ" ทิ้งศธ.ลงพื้นที่พบครู 1 เดือน
04 ม.ค. 60 | อ่าน 1163 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.