Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ศธ.มุ่งพัฒนาเด็กตามปรัชญาพอเพียง
      
ศธ.มุ่งพัฒนาเด็กตามปรัชญาพอเพียง


          ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า ศธ.มีแนวทางจัดการศึกษาของชาติ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล  เพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนาให้คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการ และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ รวมถึงใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความสุขทั้งกายและใจที่สมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
          ปลัดศธ.กล่าวต่อไปว่า ศธ.ได้นำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในสถานศึกษาในด้านการบริหารจัดการ เช่น กำหนดนโยบายงานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล บริหารทั่วไป ชุมชนสัมพันธ์ ตลอดจนนำหลักการทรงงานมาปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษา บริหารทรัพยากร การมีส่วนร่วม รู้รักสามัคคี ไม่ประมาท เป็นต้น สำหรับด้านการเรียนการสอนนั้น สถานศึกษามีการสอนวิชา เศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับสาระการเรียนรู้ ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้มีการต่อยอดหรือพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและบริบทของสังคม ซึ่งใช้หลักคิดหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักวิชาการอย่างสมเหตุสมผล มีการวางแผนอย่างรอบคอบคำนึงถึงความเสี่ยงต่าง ๆ และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรม
          กระทรวงศึกษาธิการมีการประเมินสถานศึกษาพอเพียง พบว่า ผลสำเร็จด้านปริมาณ มีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 10,083 แห่ง มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 31 แห่ง ส่วนผลสำเร็จด้านคุณภาพนั้น ผู้เรียนจากสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินดังกล่าวมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การจัดการความรู้ มีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีจิตสาธารณะและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขก่อให้เกิดความยั่งยืน อย่างไรก็ตามในอนาคตการผลิตครูควรต้องมีหลักสูตรการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบฝังรากลึกอยู่ในตัวผู้เรียนจนเป็นอุปนิสัยด้วย ปลัด ศธ. กล่าว.


        
  --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 25 ก.พ. 2557 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 57   อ่าน 669 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เลื่อนเปิดเทอม10โรงเรียนรอบ6
13 ธ.ค. 54 | อ่าน 53745 ครั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ : "โรงเรียนดีประจำตำบล"
04 พ.ย. 53 | อ่าน 9638 ครั้ง
ด่วน ! ประกาศเพิ่ม เลื่อนและขยายโครงการรับตรง เข้ามามหาวิทยาลัย
27 ต.ค. 54 | อ่าน 83841 ครั้ง
รมว.ปัดข่าวลือ ปรับแก้กระทรวงศึกษาธิการหลังม็อบต้าน
30 ต.ค. 62 | อ่าน 825 ครั้ง
สกอ.ย้ำปรับหลักสูตรครูป.โทต้องได้มาตรฐาน นัดถกร่วมคุรุสภาหาข้อสรุป
21 ต.ค. 53 | อ่าน 10968 ครั้ง
กำชับ สพป.ทั่วปท.ติดตามผลการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
24 ธ.ค. 61 | อ่าน 1045 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.