Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)
      
การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)


          การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญหา (Constructionism) เป็นการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งของการศึกษาทางเลือกที่มุ่ง สร้างคน ให้มีศักยภาพ ฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด ด้วยการลงมือทำโครงงาน (Project Based Learning) ได้ด้วยตนเอง และเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการด้วยวิชาการ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม ศีลธรรม สามารถพัฒนาตนและพัฒนาโครงงานอย่างต่อเนื่อง จนติดเป็นนิสัยใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต
          สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในภูมิภาคโดยปี ๒๕๕๖ จำนวน ๖ โรงเรียน และปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๕ โรง มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) เพื่อสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา และสอดคล้องกับการสร้างทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ ๒๑ แก่นักเรียน
          ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด รู้วิธีที่จะเรียนรู้ สามารถสร้างความรู้ใหม่และโครงงานได้ด้วยตนเอง รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นเกิดการยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนในระดับที่ดีขึ้นตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของหลักสูตรการศึกษา
          ที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้ เป็น Facilitator ผู้คอยกระตุ้น ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและเรียนรู้ร่วมกันผ่านการจัดกิจกรรม ผ่านสื่อธรรมชาติ สื่อใกล้ตัวการตั้งคำถาม การนำเสนอ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
          Prof.Seymour Papert กล่าวว่าการเรียนรู้ที่ดีกว่า ไม่ได้เกิดมาจากการเรียนที่ครูค้นพบวิธีการสอนที่ดีกว่า แต่เกิดจากการที่ครูได้ให้โอกาสที่ดีกว่าแก่ผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

          

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 17 ก.พ. 57   อ่าน 943 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เปิดใจ "พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์" บนเก้าอี้ ผอ.สำนักพุทธฯคนที่ 8 "สอบผ่าน" ยกแรก
18 เม.ย. 60 | อ่าน 314 ครั้ง
ห้ามใช้ใบรับรองสิทธิสมัครสอบครูผู้ช่วย
02 เม.ย. 54 | อ่าน 12174 ครั้ง
ครุศาสตร์จุฬาฯสนอง’วิสัยทัศน์’เสาหลักแผ่นดิน
19 ก.พ. 54 | อ่าน 11233 ครั้ง
ศธ.ขยายปรัชญา ศก.พอเพียงสู่ ร.ร.
28 ก.ค. 57 | อ่าน 351 ครั้ง
ครม.ตั้งกฎเข้มรร.กวดวิชาสอบรายได้/ติดป้ายค่าเรียน
24 มี.ค. 54 | อ่าน 35948 ครั้ง
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2496 การบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 ร
21 ธ.ค. 59 | อ่าน 536 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.