Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)
      
การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)


          การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญหา (Constructionism) เป็นการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งของการศึกษาทางเลือกที่มุ่ง สร้างคน ให้มีศักยภาพ ฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด ด้วยการลงมือทำโครงงาน (Project Based Learning) ได้ด้วยตนเอง และเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการด้วยวิชาการ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม ศีลธรรม สามารถพัฒนาตนและพัฒนาโครงงานอย่างต่อเนื่อง จนติดเป็นนิสัยใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต
          สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในภูมิภาคโดยปี ๒๕๕๖ จำนวน ๖ โรงเรียน และปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๕ โรง มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) เพื่อสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา และสอดคล้องกับการสร้างทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ ๒๑ แก่นักเรียน
          ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด รู้วิธีที่จะเรียนรู้ สามารถสร้างความรู้ใหม่และโครงงานได้ด้วยตนเอง รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นเกิดการยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนในระดับที่ดีขึ้นตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของหลักสูตรการศึกษา
          ที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้ เป็น Facilitator ผู้คอยกระตุ้น ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและเรียนรู้ร่วมกันผ่านการจัดกิจกรรม ผ่านสื่อธรรมชาติ สื่อใกล้ตัวการตั้งคำถาม การนำเสนอ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
          Prof.Seymour Papert กล่าวว่าการเรียนรู้ที่ดีกว่า ไม่ได้เกิดมาจากการเรียนที่ครูค้นพบวิธีการสอนที่ดีกว่า แต่เกิดจากการที่ครูได้ให้โอกาสที่ดีกว่าแก่ผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

          

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 17 ก.พ. 57   อ่าน 987 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
’น.ศ.’ร้องบรรจุครูพันธุ์ใหม่ช้า สพฐ.รับมีปัญหา-เร่งขอ 426 อัตรา
15 ต.ค. 55 | อ่าน 855 ครั้ง
สอศ.ฝึกอาชีพ 16 แขวงสปป.ลาว สั่งวิทยาลัยชายแดนช่วยพัฒนาฝีมือรับอาเซียน
19 ธ.ค. 55 | อ่าน 980 ครั้ง
ชงกำหนดเกรด ม.3 ต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม
05 พ.ย. 53 | อ่าน 12237 ครั้ง
ชง ’ครม.’เห็นชอบแผน 5 ปี ต่อยอด ’ว.เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์’
10 ม.ค. 55 | อ่าน 85220 ครั้ง
คำสั่ง สพฐ. ที่ 1003/2558 เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แต่งตั้ง ผอ.สพท.1 ราย)
24 ก.ค. 58 | อ่าน 452 ครั้ง
เปิดเทอมใหม่เชิดชู’ครูใต้’ผู้เสียสละท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรง!
29 พ.ค. 55 | อ่าน 1218 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.