Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


TALIS ประเมินผลและสำรวจการจัดการเรียนรู้นานาชาติ
      
TALIS ประเมินผลและสำรวจการจัดการเรียนรู้นานาชาติ : ประสบการณ์ครั้งแรกของครูไทย


          ประเทศไทยโดยสำนักงานเลขาธิการสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำความร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่รู้จักกันโดยชื่อย่อว่า OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ในการประเมินผลและสำรวจการจัดการเรียนรู้ของครูระดับนานาชาติ หรือ TALIS : Teaching and Learning International Survey เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค.ศ.2013) ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล เรียนรู้อย่างเท่ากันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคตโดยได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั่วประเทศ ทุกสังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต) การดำเนินงานจะสำรวจครูที่กำลังสอนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) ของโรงเรียนที่มีครูทั้งโรงเรียนไม่ต่ำกว่า ๓ คน และมีผู้บริหารโรงเรียนอีกด้วย
          การดำเนินงานแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ Field Trial เป็นการประเมินและสำรวจตามรูปแบบสากล โดยใช้กรอบแนวทางการประเมินผลทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ของครู จากองค์กรระดับนานาชาติ ในการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อม ขั้นตอนนี้มีการสำรวจภาคสนามเป็นเวลา ๑๐ วัน ระหว่างวันที่ ๙ -๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในโรงเรียน ๒๐ โรงทั่วประเทศ ส่วนระยะที่ ๒ Main Survey เป็นการประเมินและสำรวจตามรูปแบบสากลที่พัฒนาผลการดำเนินงานจาก Field Trial โดยจะมีการเก็บข้อมูลเต็มรูปแบบ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๕๗ มีโรงเรียน ๒๐๐ โรงเรียน ครู จำนวน ๔,๐๐๐ คน และผู้บริหาร จำนวน ๒๐๐ คน
          การประเมินผลและการสำรวจนี้ ใช้การสำรวจในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Online) โดยสำรวจสภาพแวดล้อมการทำงานของครู การเรียนรู้ในโรงเรียนการพัฒนาวิชาชีพครู ความเชื่อและเจตคติของครูเกี่ยวกับการสอน แนวทางการสอนและการประเมินครู ส่วนผู้บริหารโรงเรียนสำรวจความเป็นผู้นำในโรงเรียน และแนวทางการบริหารโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับครูผู้สอน ผลจากการประเมินและสำรวจ จะทำให้ได้ข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นประเด็นของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครู และนำไปใช้กำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาวิชาชีพครู และแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

          

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 13 ก.พ. 57   อ่าน 665 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มข.เปิดทางพิเศษรับน.ร.พิการ สร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษา
18 เม.ย. 55 | อ่าน 4010 ครั้ง
ตามไปดู...อาสาสมัคร กศน.ย่อโลกไว้ในกำมือ...ด้วยการ(กระตุ้น)อ่าน
17 ส.ค. 54 | อ่าน 104236 ครั้ง
คุ้ยพิรุธ"สกสค."หมื่นล. ไล่ล่า มาเฟีย"ศธ."
08 มิ.ย. 58 | อ่าน 530 ครั้ง
ศธ.ขายชุดนักเรียนราคาถูกลดราคาลงจากป้าย 30-70%
01 พ.ค. 56 | อ่าน 682 ครั้ง
จัดฐานข้อมูลครุภัณฑ์อาชีวะตรงความต้องการ - สมราคา
12 ก.ย. 55 | อ่าน 1064 ครั้ง
สพฐ.เร่งร.ร.ออก’ร.บ.’เร็วขึ้น
09 ธ.ค. 53 | อ่าน 22547 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.